Duel „Očkovanie: prínos vs. riziko“ v Bratislave v utorok 29.IX.2015 od 19:00

29.09.2015 19:00

plagátik na stiahnutie

 

Educafe, Robotnícka 5, Bratislava, www.educafe.sk, tel. 0948 343 620

 

Vás v rámci múdrych utorkov pozýva

29. septembra 2015 o 19:00

na neformálnu interaktívnu dvojprednášku s diskusiou a besedou
v cykle „TAKTO to (ne)funguje“,
na atraktívny diskusný duel predstaviteľa Lovcov šarlatánov
s vedúcou postavou boja za dobrovoľnosť očkovania:

 

MUDr. Tomáš ONDRIGA vs. Ing. Marián FILLO:

„Očkovanie: prínos vs. riziko“

 

O čom?

MUDr. Tomáš Ondriga:

  1. základy očkovania
  2. prínos vs. riziko očkovania
  3. odporcovia očkovania (antivax)
     

Ing. Marián Fillo:

  1. cesta do pekiel býva vydláždená dobrými úmyslami
  2. (pa)veda okolo očkovania
  3. individuálny prístup kontra štatistika
  4. verejný či súkromný záujem?

 

Kto?

MUDr. Tomáš ONDRIGA

vyštudoval Lekársku fakultu Masarykovej univerzity v Brne. Momentálne pracuje ako chirurg. Je spoluautorom projektov Lovci šarlatánov a Neverím mýtom o škodlivosti očkovania.

Ing. Marián FILLO

vyštudoval Fakultu riadenia a informatiky Žilinskej univerzity v Žiline. Od roku 2010 sa naplno venuje všeľudovej osvete v oblasti očkovania (predovšetkým cez www.slobodaVockovani.sk a www.svobodaVockovani.cz, ako aj verejnými besedami a reláciami v rozhlase a TV), snahám o zdobrovoľnenie povinného očkovania a pomoci rodičom, ktorých deti utrpeli nanúteným očkovaním vážne škody resp. ktorí poškodeniu svojich detí očkovaním chcú predísť. Od marca 2015 moderuje reláciu Sám sebe lekárom na Slobodnom vysielači.

 

Moderuje:

Marián JÁNOŠ