Doplnenie odpovede ÚVZ SR na Žiadosť o preskúmanie konfliktu záujmov členov Pracovnej skupiny pre imunizáciu

21.01.2011 18:10

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, Trnavská cesta 52, P.O.BOX 45, 826 45 Bratislava


 

Naša značka Vybavuje Bratislava
OE/l09/2011
RZ-1297/2011
RNDr. MUDr. Mikas 19.I.2011

 

Vec: Žiadosť o preskúmanie konfliktov záujmov členov Pracovnej skupiny pre imunizáciu - doplnenie stanoviska

 

       Na požiadanie ministra zdravotníctva Slovenskej republiky Vám k pôvodnému stanovisku Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pod číslom OE/l 09/20 11 RZ-199/2011 k Vašej Žiadosti o preskúmanie konfliktu záujmov členov Pracovnej skupiny pre imunizáciu zasielame nasledovné doplňujúce stanovisko.

       V prípade zisteného konfliktu záujmu budú členovia Pracovnej skupiny pre imunizáciu nahradení.

 

 

       S pozdravom

MUDr. Gabriel Šimko, MPH
hlavný hygienik Slovenskej republiky - zastupujúci

 

Na vedomie: Kancelária ministra zdravotníctva SR

 

Bankové spojenie: 7000135898/8180 Tel.: 00421 2 49 28 43 30 e-mail: jan.mikas@uvzsr.sk
IČO: 00607 223 Fax: 00421 2 44 37 26 41 internet: www.uvzsr.sk
DIČ: 2020878090    

 


 

Súvisiace články:

 

Diskusia: Doplnenie odpovede ÚVZ SR na Žiadosť o preskúmanie konfliktu záujmov členov Pracovnej skupiny pre imunizáciu

neverím

irena | 23.01.2011

Prvý konflikt záujmov vidím minister zdravotníctva/ryba smrdí od hlavy/ ďalší ich predseda odborov Dragula ktorý asi včera to bolo v telke otvorene povedal ale my predsa bez prachov farmafiriem nemohli by sme byť takí vzdelaní ako sme teraz s ich sponzoringom.Tak sa moc netešte .Radšej sa modlite aby po nich nenastúpili ešte poviem slušne horší.Schvaľujem len na pranier s nimi.

pokrok ?

Štefan | 22.01.2011

normálne som príjemne prekvapený.
Vidím, že ľady sa nám pomaly hýbu.
Ešte treba tým nevzdelancom vysvetliť opäť a znova, čo to ten konflikt záujmov je, ako to vyzerá ... a aj tak to nepochopia.
Keby sa pán minister zdravotníctva pozrel na to, že došlo k úmyselnému krytiu určitých ľudí, mal týchto dvoch okamžite vyraziť.
Konflikt záujmov a jeho krytie je nad slnko jasné.
Čo chcú ešte skúmať ?

konflikt záujmov

Marcel | 21.01.2011

Ďalší ktorému treba vysvetliť definíciu konfliktu záujmov? Konflikt záujmov už nastal, je a aj bude minimálne u dvoch ľudí PSPI.

Pridať nový príspevok