Detskí lekári sa snažia odstrániť právo rodičov na odmietnutie očkovania svojich detí

11.08.2011 22:36

NaturalNews.com - 11.VIII.2011 - P. F. Louis

 

       Pôvodný článok "Pediatricians trying to obliterate parent's right to refuse vaccinations for children"
       z angličtiny preložil Ing. Marián Fillo.

 

       Práve vo chvíli, keď už sme boli radi, že sa dosiahol nejaký pokrok ohľadne výnimiek z povinného očkovania, prichádza zastrašovacie stanovisko skupiny lekárov, ktorá vykonáva najviac očkovaní. Spoločnosť detských lekárov pre prenosné ochorenia (Pediatric Infectious Diseases Society = PIDS) vydala stanovisko, ktoré sa stavia proti nenáboženským výnimkám z povinného očkovania.

       Už teraz mnohí detskí lekári odopierajú zdravotnú starostlivosť deťom rodičov, ktorí sa stavajú na odpor proti príliš nabitým očkovacím kalendárom.

 

Detskí lekári sú očkovací šialenci

       Očkovací kalendár začína (v USA - pozn. prekl.) v deň narodenia očkovaním proti nákazlevej žltačke typu B, ktoré je nasledované dvomi ďalšími dávkami v prvých dvoch rokoch života. Nákazlivá žltačka typu B sa prenáša pohlavným stykom alebo injekčnými ihlami. Aj keby matka nebola riziková, je toto očkovanie vnucované novorodencom (platí pre USA, u nás to zatiaľ tak nie je - pozn. prekl.).

       Dve ďalšie očkovania sa podávajú ako tri rôzne dávky v jednom balení viac než jeden krát pred dosiahnutím 6 rokov života. Sú to očkovania MMR (osýpky, príušnice, ružienka) a DTP (záškrt, tetanus, čierny kašeľ).

       Vrátane týchto dvoch trojzložkových očkovaní dostane dieťa v USA celkovo 15 rôznych vakcín v 30 dávkach pred dosiahnutím 6 rokov života. Nie sú to lacné vakcíny a pritom predstavujú ohrozenie zdravia. USA majú viac povinných očkovaní dojčiat než ľubovoľná iná krajina, avšak v detskej úmrtnosti sú až na 34. mieste.

       Takže tento očkovací štát má viac úmrtí dojčiat než 33 iných štátov. Ale detskí lekári nás uisťujú, že viac sa očkuje pre to, aby sa zabezpečila "kolektívna imunita" a zabránilo sa epidémiám. Domnievajú sa, že 90% obyvateľov by malo byť zaočkovaných úplným očkovacím kalendárom. Moment... Tí, čo sú očkovaní, by sa nemali obávať bacilonosičov, keďže sú "imunizovaní", nie? Hrozba epidémie je zjavne nelogická.

 

Skutočná veda

       Bolo zdokumentované, že najnebezpečnejšími bacilonosičmi sú tí, čo boli nedávno očkovaní. Oslabené (atenuované) živé vírusy použité v očkovacích látkach, "odstavia" očkované dieťa na niekoľko týždňov po očkovaní.

       Boli vypracované vedecké štúdie, ktoré dokazujú, že SIDS (sudden infant death syndrome = syndróm náhleho úmrtia dojčaťa) je spojený s očkovaním proti nákazlivej žltačke typu B a s očkovaním DTP vakcínou. Bolo tiež hlásených mnoho vážnych nežiaducich účinkov očkovania, ale oveľa viac ich je nehlásených, pretože mnoho rodičov si neuvedomuje, že očkovanie môže mať nežiaduce účinky. Samozrejme, lekári zvyčajne popierajú spojitosť očkovania s nežiaducimi účinkami, aj keby bábätko zomrelo okamžite po očkovaní.

       Sú dve štúdie, ktoré spájajú SIDS s očkovaním v ranom detstve. Dr. Viera Scheibner, autorka jednej z týchto dvoch štúdií, dospela k záveru, že "očkovanie je najčastejšou a najlepšie odstrániteľnou príčinou úmrtí dojčiat". Dr. William Torch z Lekárskej fakulty Nevadskej univerzity (University of Nevada School of Medicine) v meste Reno odhalil, že takmer 80% SIDS nastáva krátko po očkovaní DTP. Jestvujú ďalšie podobné štúdie s podobnými výsledkami.3

 

Varovanie

       Detskí lekári považujú rodičov, ktorí sa obávajú o bezpečnosť očkovania, za takmer zločincov, keď nedovolia očkovať svoje deti. Ich stanovisko hovorí, že očkovanie je lekárskym zázrakom modernej medicíny, ale že hysterické celebrity a pseudoveda zviedli mnohých od uctievania tohto zázraku. Pokrytecky to hovoria bez akéhokoľvek vedeckého dôkazu svojich tvrdení.

       Ak máte námietky voči očkovaniu, alebo očkovanie svojho dieťaťa úplne odmietate, je tu nemilá možnosť, že proti Vám budú podniknuté právne kroky. Deti Vám môžu byť odobraté a umiestnené do detského domova a rodičia môžu byť uväznení, až kým sa nepoddajú pokriveným požiadavkám detského lekára. K tomuto smeruje lekársky fašizmus zatiaľčo lekárska mafia pokračuje v lobovaní za väčšiu moc.

       Niektorí rodičia sa vyhýbajú detským lekárom a radšej chodia so svojimi deťmi za normálnym lekárom, ktorému dôverujú, alebo za celostnými lekármi, aby sa vyhli možným sporom. Teraz veru nie je ľahké bezpečne vychovávať svoje deti. Skúmajte teda sami a spojte sa s podpornými skupinami,5 ktoré skutočne investovali do bezpečnosti detí a nie do ziskov z vakcín.

 

Zdroje informácií pre tento článok (v angličtine):

 1. Článok o stanovisku PIDS:
  https://www.pediatricsupersite.com/view.aspx?rid=82689
 2. Očkovací kalendár pre deti v USA od 0 do 6 rokov:
  https://aapredbook.aappublications.org/resources/IZSchedule0-6yrs.pdf
 3. Vedecká analýza dokazujúca, že SIDS je spôsobovaný očkovaním:
  https://www.thinktwice.com/sids.htm
 4. Niekoľko bežných otázok a mýtov o očkovaní:
  https://www.thinktwice.com/faq.htm
 5. Pravdepodobne najpodrobnejšia stránka pre rodičov, čo sa obávajú očkovania:
  https://thinktwice.com/

 


Preklad tohto článku trval prekladateľovi približne hodinu čistého času.