Demagógia v reakcii prof. MUDr. Svetozára Dluholuckého, CSc. na článok Dr. Russella L. Blaylocka "Vakcíny, vývoj nervového systému a poruchy autistického spektra"

15.06.2011 22:39

Ing. Marián Fillo

 

       Prof. MUDr. Svetozár Dluholucký, CSc. vo svojej reakcii na článok Dr. Russella L. Blaylocka "Vakcíny, vývoj nervového systému a poruchy autistického spektra" (okrem iného) uvádza:

"A teraz k Blaylockovi: Bez znevažovania jeho neurochirurgického zamerania, je prinajmenšom zaujímavé, žo hovorí do problematiky autizmu - čo vonkoncom nie je problematika na operovanie mozgu (neurochirurgiu). A o to skôr, že ho dáva do súvisu so zápalmi stredného ucha (otitídami). To tiež nepatrí neurochirurgovi. Ak by bol krčiar, alebo pediater, tak by vedel, že otitída je najčastejšou infekciou ranného detského veku, najčastejšou bakteriálnou nákazou, vyžadujúcou antibiotiká vo svete. Že majú otitídu aj autistické deti, je fakt. Tak ako iné. Žiadna štúdia nedokázala, že ju majú častejšie, než deti bez autizmu. A ak by to bolo dokázané, tak huráá! Bolo totiž dokázané už miliónkrát a v exaktných štúdiách, že očkovanie proti pneumokokom znižuje výskyt otitíd až o 40%. Teda - podľa Blaylocka - by sme mali očkovaním proti otitíde zabrániť autizmu. Bohužiaľ, vzťah medzi otitídou a autizmom nie je preukázaný."

       Úvodný "argument" prof. Dluholuckého je v prvom rade tzv. argumentum ad hominem, teda logický prešľap. V skutočnosti akékoľvek charakterové vlastnosti, lekárske atestácie či čokoľvek iné, čo sa viaže k osobe autora určitého výroku, nie je dôkazom, že daný výrok je pravdivý alebo nepravdivý. Pravdivosť určitého výroku jednoducho nevyplýva z osobných kvalít autora daného výroku, prinajmenšom nie vždy a nie jednoznačne.

       V druhom rade: vzdelanie v určitej oblasti neznamená, že človek s daným vzdelaním bude hovoriť vždy len čistú pravdu (aj keby tou oblasťou bola teológia). V skutočnosti mnoho špičkovo vzdelaných ľudí sofistikovane, úmyselne a vedome klame, a to dokonca ako súčasť svojej pracovnej náplne, viď napr. článok "Odhalenie: Wyeth (dnes Pfizer) použil fiktívnych pisateľov na umiestnenie 40 "vedeckých" článkov do lekárskych časopisov".

       V treťom rade: vzdelanie v určitej oblasti je možné nadobudnúť aj inak než štúdiom na lekárskej fakulte s následnou atestáciou. Lekárska literatúra je dnes už všeobecne dostupná širokej verejnosti. Ak má niekto dosť peňazí, dostane sa k prakticky všetkému, čo bolo v oblasti medicíny publikované. Navyše: v čom sa odlišuje samouk od študenta lekárskej fakulty? Posväcuje snáď študenta medicíny, že má priamy kontakt s lekárskymi celebritami? Alebo schopnosť rozumne posúdiť určitý medicínsky problém nadobudne študent medicíny až "aktom vysvätenia" pri získaní atestácie? K tomu viď komentáre "Očkovanie - iba veda?" a "Ad: Očkovanie - iba veda?".

       V štvrtom rade: neurochirurg sa zaoberá chirurgickými operáciami mozgu. Keď ho zaujíma, čo spôsobuje problémy, ktoré potom on rieši operáciami, tak ho logicky musí zaujímať aj toxická záťaž, ktorá spôsobuje poškodenie mozgu, mechanizmy, ako vzniká poškodenie mozgu a pod. Autizmus (tzn. niečo, čo je spôsobené poškodením mozgu) teda logicky spadá do sféry záujmu neurochirurga, a to aj v prípade, že by sa tento neurochirurg o zvyšok tela vôbec nezaujímal (čo zrejme nebude prípad Dr. Blaylocka).

       V piatom rade: keby som chcel argumentovať rovnako demagogicky ako prof. Dluholucký, tak by som povedal, že prof. Dluholucký nie je ani študovaný vakcinológ, ani študovaný virológ, bakteriológ, otorinolaryngológ, epidemiológ, psychiater, psychológ, neurológ a už vôbec nie je atestovaný neurochirurg. Prof. MUDr. Svetozár Dluholucký, CSc. má totiž atestáciu LEN na detské lekárstvo (pediatriu), kde teda berie tú drzosť - "kecať" do očkovania či autizmu???

"Žiadna štúdia nedokázala, že ju [otitídu] majú [autistické deti] častejšie, než deti bez autizmu."

       Aj keby to bola pravda, ešte to vôbec nedokazuje, že autistické deti nemajú otitídy (zápaly stredného ucha) častejšie než deti bez autizmu. Absencia dôkazu nie je dôkazom absencie. A toto je druhý vážny logický prešľap v argumentácii prof. Dluholuckého.

       Lenže ono to veľmi ľahko ani nemusí byť pravdou. Preskúmal snáď prof. Dluholucký všetky lekárske vedecké časopisy na celom svete - vrátane tých, čo vychádzajú len v čínštine, japončine, nemčine či ruštine? Alebo je snáď prof. Dluholucký Pánom Bohom, ktorý už z definicíe všetko vie, všetko vidí a je všadeprítomný?

"A ak by to bolo dokázané, tak huráá! Bolo totiž dokázané už miliónkrát a v exaktných štúdiách, že očkovanie proti pneumokokom znižuje výskyt otitíd až o 40%. Teda - podľa Blaylocka - by sme mali očkovaním proti otitíde zabrániť autizmu. Bohužiaľ, vzťah medzi otitídou a autizmom nie je preukázaný."

       V prvom rade to nie je 40%, ale podstatne menšie číslo (okolo 7%), čo ostatne potvrdila aj infektologička Dr. Urbančíková (kolegyňa prof. Dluholuckého v rámci Sprievodcu očkovaním), viď článok "Ad: Reakcia MUDr. Urbančíkovej na komentár na stránke „Sloboda v očkovaní“ z dňa 7.1.2010".

       V druhom rade to určite nebolo dokázané miliónkrát a už vôbec nie v exaktných štúdiách. Kde prof. Dluholucký na tie absolútne nerealistické čísla chodí???

       V treťom rade: Dr. Blaylock v komentovanom článku netvrdí, že zápal stredného ucha je pôvodcom autizmu. Pozrime sa, čo v skutočnosti píše:

"Začíná být zřejmé, že určité děti mají vyšší riziko rozvoje autismu než jiné, a to z mnoha důvodů. Je také zřejmé, že tito novorozenci a kojenci mají více infekcí než méně zranitelné děti. Může tomu tak být z důvodu vývojové imunitní nedostatečnosti, která může postihovat jen určitou část imunitního systému a tak může být pediatrem snadno přehlédnuta. Ve skutečnosti bylo zjištěno, že mnoho případů dětských imunitních nedostatečností je praktickými dětskými lékaři přehlédnuto, zejména v subtilnějších případech, které mohou tvořit většinu dětí náchylných k ASD.

       Například si mnoho lékařů léčících autistické děti všimlo, že mají vysokou incidenci zánětu středního ucha. Tyto jsou obvykle léčeny širokospektrými antibiotiky, což často vede k přerůstání kvasinek v organismech těchto dětí. Obě tyto infekci aktivují mikroglii v mozku, to jsou specifické imunitní buňky v mozku. Tento aktivující účinek přesune mikroglii, která je normálně v klidovém stavu, do aktivovaného. Pokud bude mikroglie opětně stimulována v následujících týdnech nebo dokonce měsících, začne produkovat extrémně vysoké hladiny volných radikálů, produktů peroxidace tuků (lidově: žluknutí – v mozku! – pozn. prekl.), zánětlivých cytokinů a dvou excitotoxinů: glutamátu a quinolinové kyseliny. Studie prokázaly, že toto je hlavní mechanismus poškození mozku jak při virové infekci, tak při vakcinaci."

       Ako vidíme, Dr. Blaylock tu dáva do súvislosti imunitnú nedostatočnosť (imunodeficit) a) s autizmom b) so zápalmi ucha. Tzn. že z imunitnej nedostatočnosti vyplýva autizmus, ako aj že z nej vyplývajú časté zápalové ochorenia. Nikde ale nie je ani náznak kauzálnej súvislosti zápalu stredného ucha s autizmom, tzn. že by zápaly stredného ucha autizmus spôsobovali. Napriek tomu práve takéto tvrdenie prof. Dluholucký podsúva Dr. Blaylockovi a vyvodzuje z toho, že očkovaním proti pneumokokom (ktoré spôsobujú časť otitíd) by sa mal znížiť výskyt autizmu. Je však známe, že to tak nie je, a to je pre prof. Dluholuckého dôkazom, že Dr. Blaylock nehovorí pravdu.

       V skutočnosti však prof. Dluholucký nevyvracia tvrdenie Dr. Blaylocka, ale len svoje vlastné tvrdenie, ktoré Dr. Blaylockovi vykonštruovane podsunul. Nuž a to je demagógia jak vyšitá.

 

       Zvyšok reakcie prof. Dluholuckého na článok Dr. Blaylocka už nebudem komentovať, keďže to viac než dobre urobila prof. RNDr. Anna Strunecká, DrSc., ako aj MUDr. Ludmila Eleková. Chcel som len poukázať na logické prešľapy a prehmaty (tzn. na demagógiu) vo vyjadreniach našej pro-vakcinačnej celebrity č. 1.

 

Viď tiež komentáre:

 

Ďalšie komentáre k demagógiám a konfliktu záujmov prof. Dluholuckého:

 

Diskusia: Demagógia v reakcii prof. MUDr. Svetozára Dluholuckého, CSc. na článok Dr. Russella L. Blaylocka "Vakcíny, vývoj nervového systému a poruchy autistického spektra"

zaujimave, ze pan svetozar

max | 16.06.2011

ma profesuru v odbore 'socialna praca'

Re:zaujimave, ze pan svetozar

Ing. Marián FILLO | 16.06.2011

Mám tomu rozumieť tak, že študoval veci ako napr.
1. ako si získať popularitu
2. ako vystupovať v médiách
3. ako zblbnúť masy
...
?

Re:zaujimave, ze pan svetozar

Ing. Marián FILLO | 16.06.2011

Už som to našiel v jeho životopise:
https://www.cme.sk/sz/content/723-35082/prof-mudr-svetozar-dluholucky-csc.html

A našiel som aj obsah študijného oboru "Sociálna práca" a sú tam také zaujímavé veci, ako napr. "sociálno-pedagogické intervencie":
https://www.akredkom.sk/isac/public/odbory/3/3.1/3.1.14.doc

Pridať nový príspevok