Dať svoje dieťa zaočkovať... či nie?

10.09.2010 00:45

MomsRising.org - 26.VIII.2010 - Alice Shabecoff

 

       Pôvodný článok "To Vaccinate Your Child….Or Not?"
       z angličtiny preložil Ing. Marián Fillo.

 

       Tento článok ponúka nestranný úvod do inak vysoko spornej témy očkovania detí. A ukazuje, že očkovanie je súčasťou veľkého problému v podobe jedovatého útoku na naše deti.

       Tri deti Donny Curless sa narodili a strávili svoje prvé roky v meste Brick, stredne veľkom meste v New Jersey s priemernými príjmami, ktorého percento detí s autizmom sa zdalo byť tak nesmierne vysoké, že to bolo citované v médiách po niekoľko rokov. Hľadajúc možné dôvody našla vláda a nezávislí vyšetrovatelia vodný zdroj znečistený zmesou priemyselných chemikálií z miestnych fabrík, do ktorých bol pridaný chlór ako dezinfekčný prostriedok, čo sa deje v mnohých mestách a mestečkách v USA. Chlór môže zreagovať s inými chemikáliami, z čoho vznikne jedovatý vedľajší produkt.

       Donna si však je istá, že autizmus u jej vlastných detí je spôsobený očkovaním.

       Je možné, že má pravdu. Aj keď Dr. Philip Landrigan, "otec" environmentálnej pediatrie (detské lekárstvo vo vzťahu k životnému prostrediu - pozn. prekl.) hovorí, že niet dôkazov o spojitosti očkovania s autizmom, viacerí ľudia z vedeckých a lekárskych kruhov našli dôkazy opaku.

       Rozrušená debata sa točí okolo dvoch otázok:

 • môže jestvovať skupina detí, ktoré pravdepodobne, alebo aspoň pravdepodobnejšie, zareagujú zle na súčasný očkovací program?
 • jestvujú okolnosti za ktorých by každé dieťa zareagovalo zle?
   

       Je už dosť vykonaného výskumu, ktorý naznačuje, že odpoveď na obe otázky je pravdepodobne kladná, ale nie je to ešte úplne isté.

       S ohľadom na túto neukončenú debatu môžu rodičia zvoliť radšej opatrný prístup, kým výskum, ktorý bude nepochybne trvať poriadne dlhý čas, zistí, čo spôsobuje poruchy autistického spektra, nehovoriac o astme a iných alergiách, ktoré sú tiež na búrlivom vzostupe. A vrodené vady, a rakovinu...

       Prvá otázka sa dotýka dedičnosti. Práve v posledných rokoch, v ktorých bol preskúmaný ľudský genóm (súhrn dedičných informácií), veda objavila, že navrch k zdedeným obmenám, ktoré sú genetickými mutáciami (čo je oblasť, do ktorej smerujú doláre určené na výskum), sú tu aj zdedené obmeny, ktoré sú malými rozdielmi v génoch v DNA (čo je oblasť málo financovaná). Práve tieto druhy obmien, zvané SNP (= Single-Nucleotide Polymorphism = jedno-nukleotidový polymorfizmus/mnohotvarosť), určujú, či majú niektoré deti zelené alebo hnedé oči, krvnú skupinu A alebo 0. A niektorými takýmito obmenami sme predurčení — od maternice až po hrob  — k väčšej či menšej zraniteľnosti pri rôznych druhoch útokov zo životného prostredia (tzn. zvonku nášho tela) — od baktérií, vírusov či jedovatých chemikálií. Pamätajte však, že dokonca aj zraniteľné dieťa nemusí nikdy ochorieť nebyť jedovatého útoku.

       Jeden takýto typ obmeny môže obmedziť schopnosť plodu, dieťaťa či dospelého stráviť a vylúčiť ťažké kovy - tzn. detoxikovať svoje telo.

       Normálne, ako všetky cicavce, sa my ľudia detoxikujeme pomocou antioxidantov, ktoré naše telo vyrába. Niektorí ľudia však majú dedičnú obmenu, ktorá spôsobuje nižšiu tvorbu najsilnejšieho antioxidantu — známeho ako glutation — i nižšiu tvorbu aminokyseliny cysteínu, ktorý vyrába glutation. K tomu treba uvážiť tiež, že od počatia skrz rané detstvo majú všetky deti nízku hladinu glutationu.

       Glutation je potrebný na detoxikáciu od ťažkých kovov, ako napr. olovo či urán. Alebo ortuť. Ako už možno viete, ortuť sa často pridáva do očkovacích látok ako konzervant známy pod názvom Thimerosal, ktorý umožňuje použiť väčšie balenia v podobe úsporných, zisk vyrábajúcich viac-dávkových ampuliek. Je teda možné, že keď očkovacia látka konzervovaná ortuťou zasiahne dieťa s dedičnou nízkou výrobou glutationu, telo tohto dieťaťa sa nedokáže poriadne detoxikovať a reaguje abnormálne, napr. tým, že sa stane autistom.

       Druhá diskutovaná otázka je o zraniteľnosti plodu a nezrelého dieťaťa. Obranné sústavy ľudského tela (hladina glutationu je len jednou z nich) jednoducho nie sú plne vyvinuté až do dospelosti. Preto niektoré štúdie zisťujú, že ak sa bábätko alebo dieťa necíti dobre, napr. je nachladnuté alebo má nejakú ušnú chorobu, jeho imunitný systém, zaneprázdnený využívaním nedostatočných zásob glutationu na boj s chorobou, môže byť zraniteľný útokom, ktorý predstavuje očkovanie.

       Sústavné súbežné pôsobenie veľkého množstva jedovatých látok v životnom prostredí môže tiež vyčerpať zásoby glutationu u inak "normálneho" batoľaťa či dieťaťa. Ortuť je len jednou z jedovatých látok, ktoré môžu oslabiť imunitný systém dieťaťa a spôsobiť vyššiu zraniteľnosť škodlivými súčasťami očkovacích látok či inými útokmi, ktoré prídu.

       Mohli deti z mestečka Brick, oslabené už v maternici alebo ako batoľatá jedovatou zmesou chemikálií vo vode, byť dotlačené za ich hranicu odolnosti a stať sa autistami po očkovaní?

       Treba povedať, že väčšina výskumov naznačuje, že neurologické poruchy, ktoré vedú k autizmu (a iným chorobám, ako napr. detská rakovina) vzniknú už v maternici. To znamená, že potrebujeme pochopiť vplyvy pesticídov, PCB (poly-chlórovaných bifenylov) a iných látok, ktoré rozvracajú hormonálnu rovnováhu v ľudskom tele, na tehotnú ženu a jej plod. Len nedávno nezisková organizácia Birth Defect Research for Children (výskum vrodených vád detí) zistila, že súbežný vplyv jedovatých látok na plod môže viesť k vrodeným vadám i autizmu (čítajte "Immunotoxins as Teratogens": https://www.birthdefects.org/research/immterat.php). Očkovanie nie je jediným podozrivým, a možno ani nie je hlavným spúšťačom autizmu. Ortuť môže zaútočiť na plod alebo dieťa nielen z očkovacích látok, ale aj z veľkých oblakov dymu pochádzajúceho z uhoľných elektrární.

       Je do očí bijúce, žalostne zjavné, že výskum by sa mal pozrieť na súbežné pôsobenie jedovatých látok v našom každodennom živote, nielen nastoliť debatu o očkovaní, ale aj vyskúmať, ako chrániť naše deti v širšom meradle.

       V 40. rokoch 20. storočia boli deti v USA očkované proti záškrtu, tetanu a čiernemu kašľu. Očkovanie proti detskej obrne pribudlo v roku 1955, proti osýpkam, príušniciam a ružienke v roku 1971. V roku 1989 pozostával očkovací kalendár z celkovo 11 injekcií týchto očkovacích látok v priebehu prvých 5 rokov života. Očkovanie proti nákazlivej žltačke typu B pár hodín po narodení pribudlo do očkovacieho kalendára v roku 1991.

       Teraz dostanú deti v USA 25 očkovaní v prvom roku života a 36 v prvom poldruharoku života. Pri väčšine návštev lekára dostane dieťa 6 očkovacích látok v časovom rozmedzí 3-4 minúty. Očkovací kalendár v USA je najagresívnejší na svete.

       MMR vakcína (proti osýpkam, príušniciam a ružienke) obsahuje tri živé vírusy. Niektoré deti na túto kombináciu reagujú veľmi zle. Snáď sú to tie deti, ktorých genetická obmena robí zraniteľnejšími, alebo snáď boli mierne choré v čase očkovania. Alebo to môžu byť tie deti, ktoré len pred pár minútami dostali konzervantami prešpikovanú injekciu. Nikto zatiaľ nerobil výskum, ktorý by zodpovedal tieto otázky.

       Keď bolo množstvo Thimerosalu v očkovacích látkach obmedzené, množstvo hliníka, používaného na posilnenie imunitnej odpovede, stúplo. Ale hliník ako mäkký kov je tiež jedovatý.

 

Čo to pre Vás znamená?

 1. Zvážte opatrný prístup k očkovaniu s dôrazom na bezpečnosť očkovacích látok
  Základnou radou od tých, čo majú obavy z možných dôsledkov oficiálneho očkovacieho kalendára je:
  • znížiť celkový počet očkovacích látok,
  • posunúť očkovanie na neskôr,
  • rozložiť podávanie očkovacích látok na najviac jednu počas jednej návštevy lekára,
  • nikdy nedovoliť očkovaciu látku s konzervantami - požadovať jedno-dávkové balenie a
  • nikdy neočkovať dieťa, ktoré nie je úplne zdravé - odložiť návštevu lekára.
    
  Očkovacie látky proti chrípke (vrátane tej prasacej - H1N1), ktoré sú odporúčané tehotným ženám a deťom, zvyčajne obsahujú ortuť ako konzervant. Nájdu sa však aj verzie bez ortuti. Môžete sa dať zaočkovať proti chrípke a proti prasacej chrípke v rôzne dni.
  DTaP vakcína (záškrt, tetanus, čierny kašeľ) zvyčajne obsahuje hliník, aj keď niektoré značky ho neobsahujú.
  MMR vakcína (osýpky, príušnice, ružienka) je kombinovaná vakcína tri v jednom. Samostatné vakcíny sú však zrejme bezpečnejšie, avšak tieto nie sú teraz v USA dostupné (dostať ich však v iných krajinách), aj keď jedna firma sa vyjadrila, že znovu spustí výrobu samostatných vakcín snáď v roku 2012.
  Očkovanie proti nákazlivej žltačke typu B je v deň narodenia potrebné, iba ak matka je týmto vírusom nakazená. Tak hovoria mnohí výskumníci, ktorí dodávajú, že potom máte právo odmietnuť toto očkovanie. Navrhujú posunúť toto očkovanie až tesne pred vstup do škôlky či jaslí.
  Aby ste si boli úplne istí, môžete si pri návšteve lekára prečítať informácie o vakcíne a zistiť, či neobsahuje konzervant alebo iný možný jed.
 2. Posilňujte imunitu.
  Začnite od seba. Ortuť v tele tehotnej ženy môže znížiť kapacitu jej imunitného systému, a jestvuje výskum naznačujúci, že keď jej tvorba glutationu nefunguje dobre, má to zlý dopad na vyvíjajúce sa bábätko. Oslabuje to jej schopnosť ustáť útoky jedovatých látok.
  Jedzte zdravé jedlo, hlavne zelenú zeleninu. To je oblasť, nad ktorou máte (takmer) úplnú kontrolu. Vy a Vaše dieťa by ste mali jesť BIO a prírodné potraviny z miestnych zdrojov v čo najväčšej možnej miere.
 3. Požadujte zmenu.
  Požadujte výskumy dopadu súbežného pôsobenia jedov zo životného prostredia. Požadujte, aby náš národ zmenil systém, vďaka ktorému je tak jednoduché, aby tieto jedy vstúpili do našich životov.
  Áno, Vy ako rodič môžete ovládať určité možné poškodenie zdravia Vášho dieťaťa, ktoré môže (ale nemusí) byť spôsobené očkovaním, ale nesmieme ignorovať ani veľké nebezpečenstvo jedov, ktoré prenikajú do nášho vzduchu, vody a potravy bez nášho vedomia a dovolenia.
  Pridajte sa k miestnej organizácii na ochranu životného prostredia. Využite svoje občianske právo a tlačte na svojich volených zástupcov, aby presadzovali zdravé životné prostredie pre naše deti.

 

Zdroje

       Poraďte sa s neziskovou organizáciou National Vaccine Information Center (https://nvic.org), ktorá ponúka praktické a spoľahlivé informácie, napr. kalkulátor zloženia očkovacích látok: https://vaccine-tlc.org/. Tento Vám spočíta väčšinu (ak nie všetky) škodlivých zložiek, ktoré možno nájsť v očkovacích látkach.

       Zdroje alternatívnych očkovacích kalendárov:

       Prečítajte si knihu "Poisoned for Profit: How Toxins Are Making Our Children Chronically Ill" ("Otrávený kvôli zisku: Ako jedovaté látky robia naše deti chronicky chorými") - https://poisonedforprofit.net, aby ste pochopili, ako jedy nájdu svoju cestu do nášho každodenného života a ako ochrániť Vaše dieťa a zmeniť systém.