Dať sa očkovať či nie? Dať zaočkovať deti?!

05.06.2011 00:00

       [...] Existujú nejaké šetrné formy očkovania? (iné očkovacie látky, iné zloženie, prípadne ktoré neobsahujú všetky choroby súčasne).

       [...] otázka očkovania je príliš zložitá a rozsiahla na to, aby sa dala podrobnejšie rozobrať v tejto poradni. Osobne mám veľké pochybnosti o potrebe toľkých očkovaní malých detí. Za „povinnosťou“ očkovať vidím viac snahu o zisk, než prospech pre zdravie detí. V mojom okolí žiaľ poznám viac prípadov, kedy „povinné“ očkovanie dieťaťa viedlo k prejaveniu sa závažného ochorenia. Ja ako zdravotnícky pracovník sa nedávam očkovať a očkovať nenechám ani svoje deti. Jedinou alternatívou očkovania je neočkovať vôbec. Pokiaľ viem, neexistuje žiadna šetrnejšia forma očkovania.

 

       Viac na stránke Diva.sk.