Ďalší podvod lekárskej mašinérie skončil únosom a úmrtím dieťaťa, poškodeného očkovaním

30.11.2014 19:35

Natural News29.XI.2014Jonathan Benson

 

       Pôvodný článok More Munchausen Syndrome fraud by medical establishment results in kidnap, death of vaccine-injured child
       z angličtiny preložil Ing. Marián Fillo.

 

Ilustračný obrázok: naťahovanie očkovacej látky z ampulky do striekačky„Nikdy ma nenapadlo, že jej problémy môžu súvisieť s očkovaním.“

       To boli mrazivé slová britskej občianky Ragny Erlendsdottir, matky dnes už zosnulej Elly, ktorá zomrela po tom, čo ju uniesli a zverili do opatery štátu. Hoci toto dieťa stihol jeho krutý osud kvôli očkovaniu, lekárske kruhy falošne obvinili Ragnu zo zneužívania dieťaťa a ukradli jej dcérku, čo je čoraz bežnejšia taktika očkovacích fanatikov, ktorí odmietajú niesť zodpovednosť za očkovaním spôsobené poškodenia zdravia a úmrtia detí.

       Volá sa to „Munchhausenov syndróm v zastúpení“ a mnohí uznávaní lekári pripúšťajú, že je to choroba úplne vymyslená, aby ochránila lekársky priemysel od hmotnej zodpovednosti za očkovaním spôsobené poškodenia zdravia. V prípade mladej Elly pôsobila táto diagnóza ako magická formulka, ktorá v zásade umožnila potrestať Ragnu za to, že sa snažila pomôcť svojej dcérke, ktorá — ako mnohé iné očkovaním poškodené deti — bola pred očkovaním zdravá a plná života. (Munchhausenov syndróm = chorobné predstieranie vlastnej choroby, ktorou daný duševne chorý človek v skutočnosti netrpí; Munchhausenov syndróm v zastúpení = opatrovateľovo/rodičovo chorobné predstieranie nejestvujúcej choroby zverejnej/blízkej osoby, napr. vlastného dieťaťa — pozn. prekl.)

 

Dokonale zdravé dievčatko po očkovaní rýchlo upadlo

       Podľa spravodajstva Health Impact News Ellino inak dokonalé zdravie rýchlo upadlo po tom, čo podstúpilo očkovanie v 2 mesiacoch života. Ella okamžite dostala horúčku, zoslabla a prestala jesť. Ragna ju zobrala na vyšetrenie a lekári ju ubezpečili, že jej dcérka snáď má len nejaký vírus a že bude čoskoro v poriadku.

       V nasledujúcich mesiacoch Ragna pokračovala v očkovaní svojej dcérky podľa odporúčania štátu, čo viedlo k ďalšiemu postupnému zhoršovaniu jej zdravia. Tak to pokračovalo, až kým Ella nedostala vo veku 13 mesiacov osudnú MMR vakcínu (proti osýpkam, príušniciam a ružienke — pozn. prekl.), ktorá spôsobila nesmierne zlú reakciu — vážne poškodenie zdravia a neschopnosť dýchať.

       Ragna si spomína:

„… neurológ mi povedal, že si myslel, že Ella má nejakú chorobu, ale nemal na to žiadny dôkaz, takže nič iné neurobil.“

       Ragna cítila, že by mala nájsť inú odpoveď.

 

Akonáhle Ragna zistila, že očkovanie boli príčinou dcérkinej choroby, bolo už príliš neskoro

       Ragna tak aj urobila a došla k záveru, že Ella bola poškodená očkovaním, obzvlášť MMR vakcínou. Ragna však napriek tomu dovolila Ellu ešte raz zaočkovať — proti chrípke, — čo ju už úplne odrovnalo.

       Investigatívnej novinárke Christine England Ragna povedala:

„… jej oči sa začali rýchlo pohybovať z boka na bok, ako pri nystagme. Jej telo bez akéhokoľvek dôvodu stratilo krv a potrebovala transfúziu 500 ml krvi. Ťažko ochorela.“

       Až v tomto bode Ragna nadobudla konečnú istotu, že za zhoršujúce sa zdravie Elly môže očkovanie. Rozprávala sa so štyrmi poprednými odborníkmi, ktorí jej potvrdili, že Ella bola poškodená očkovaním, ale predchádzajúci lekári nesúhlasili a obvinili Ragnu, že si Ellinu chorobu vymýšľa.

       Pomocou podvodnej diagnózy „Munchhausenov syndróm v zastúpení“ lekári ukradli Ellu a držali ju vo väzbe niekoľko mesiacov, kým sa Ragne konečne podarilo dostať ju späť domov. V tom čase však už bolo príliš neskoro. Zdravie malej Elly sa zhoršilo tak veľmi, že zomrela krátko po návrate domov, čo bol priamy následok jednak očkovania, jednak jej únosu štátom.

       Hoci bolo nad Slnko jasné, že Ragna svoju dcérku nezneužívala a že malá Ella bola poškodená lekárskou mašinériou, úrady naďalej tvrdili, že Ragna si chorobu svojej dcérky doslova vymyslela. A keďže majú neuveriteľný vplyv, Ragna nemohla na svoju obranu urobiť vôbec nič.

       Článok na túto tému, nazvaný „A Misconceived and Misguided Medical and Social Construction“ („Zlomyseľná a zavádzajúca lekárska a spoločenská stavba“), vysvetľuje:

„Pre rodiča, brániaceho sa proti takémuto obvineniu zo strany mocného a uznávaného odborníka, je nesmierne náročné, ak nie priam nemožné, vyvrátiť toto obvinenie. Takýto rodič je okamžite onálepkovaný, očierňovaný a bezmocný.“

 

Zdroje: