Čo možno neviete o očkovaní — 15. časť (Vitalita 11/2012)

30.11.2012 23:18

Ing. Marián FILLO

 

<<< 14. časť       Obsah seriálu článkov       16. časť >>>

 

       V médiách už zúri chrípková sezóna, ambulancie všeobecných lekárov sa zapĺňajú pacientami s respiračnými ochoreniami a epidemiológovia na nás z TV, rozhlasu, novín i časopisov chrlia výzvy na očkovanie proti chrípke, pričom najviac ho vraj treba tehotným ženám a ľuďom nad 65 rokov. Je to pravda? Aké sú jeho potenciálne prínosy a riziká?
 

Vakcíny proti chrípke

ilustračný obrázok: očkovanie proti chrípke       Ako minulý, tak aj tento rok boli na očkovanie proti sezónnej chrípke na Slovensku schválené vakcíny Fluarix[1] od firmy GlaxoSmithKline, InfluVac[2] od firmy Abbott, VaxiGrip,[3] VaxiGrip Junior[4] a IDflu[5] od firmy Sanofi Pasteur. Všetkých 5 očkovacích látok je inaktivovaných, čiže chrípkové vírusy sú znefunkčnené (neschopné množenia), ako aj štiepených (split), čiže neobsahujú celé, ale len rozbité vírusy resp. len niektoré ich časti.

       Z tohto dôvodu by tieto vakcíny samé o sebe nemali spôsobiť chrípku. Môžu však na nejaký čas zamestnať imunitný systém natoľko, že človek ľahšie podľahne „okolo-idúcemu“ chrípkovému či inému vírusu, než keby očkovaný nebol. Môžu teda prispieť k vzniku/zhoršeniu chrípky nepriamo.

       VaxiGrip Junior je pre deti od 6 mesiacov do 3 rokov, IDflu je pre dospelých od 18 do 59 rokov, ostatné tri vakcíny sú pre dospelých i deti od 6 mesiacov.

       Všetky sú množené na kuracích vajciach a preto obsahujú zvyškové množstvá kuracích bielkovín, predovšetkým ovalbumínu. Sú preto nevhodné pre ľudí, alergických na vajíčka. Všetky tiež obsahujú zvyškové množstvá rakovinotvorného formaldehydu, ktorý sa používa na inaktiváciu (usmrtenie) chrípkových vírusov, ako aj chloridy a hydrogenfosforečnany sodné a vápenaté.

       Okrem toho môžu obsahovať aj niektoré z týchto zlúčenín: síran gentamicínu, gentamicín, neomycín a cetrimóniumbromid (antibiotiká), deoxycholát sodný (detergent), polysorbát 80 (Tween 80, stabilizátor; poškodzuje ženské pohlavné orgány),[6] oktoxinol-9 (Triton X-100, detergent; spermicíd – zabíja spermie),[7] chloridy horečnatý a vápenatý či tokoferolhydrogénsukcinát alfa.
 

Očkovanie tehotných žien proti chrípke

       Zo zloženia niektorých vakcín proti chrípke jasne vyplýva, že môžu mať nepriaznivý vplyv na ženské pohlavné orgány. Okrem polysorbátu 80 ani formaldehyd určite neprospeje ako žene, tak ani jej plodu. A ako vyzerajú vedecké podklady pre očkovanie tehotných žien? V príbalových letákoch sa dočítame:

  • IDflu: „O tehotenstve s expozíciou IDflu neexistujú žiadne klinické údaje. … Nie sú dostupné údaje o fertilite u ľudí.“
  • Fluarix: „Nie sú dostupné údaje týkajúce sa fertility.“
  • InfluVac: „Nie sú známe žiadne údaje o vplyve na fertilitu.“
  • VaxiGrip: „K dispozícii nie sú žiadne údaje o fertilite.“
     

       Ubezpečilo Vás to bezpečnosti očkovania v tehotenstve a o tom, že nemá nepriaznivý vplyv na plodnosť? Mňa teda nie.

       V skutočnosti však jestvujú aj údaje o vplyve na tehotenstvo a plodnosť, len sa akosi výrobcom nehodia: v prasaco-chrípkovej sezóne 2009/2010, kedy sa tehotné ženy v USA masovo očkovali proti prasacej chrípke navrch k očkovaniu proti sezónnej chrípke, vzrástol počet samovoľných potratov a mŕtvo narodených detí vyše 10x v porovnaní s predchádzajúcou chrípkovou sezónou.[8] V databáze nežiaducich účinkov očkovania v USA[9] je v počte spôsobených potratov očkovanie proti chrípke hneď na druhom mieste po očkovaní proti HPV.

       Na jednej strane je síce pravda, že prekonanie chrípky v tehotenstve môže spôsobiť poškodenie plodu či dokonca potrat, na druhej strane však to, čo spôsobuje poškodenie plodu, nie je samotný chrípkový vírus (ten cez placentu neprechádza), ale imunitná odpoveď matky.[10] Tá je v zásadných ohľadoch rovnaká aj po očkovaní. Keďže riziko, že žena dostane chrípku počas tehotenstva, je okolo 2% (a ak užíva aspoň 6.000 IU vitamínu D denne a má dosť kyseliny listovej, tak aj podstatne nižšie), zaočkovaním všetkých tehotných žien vzrastie riziko poškodenia plodu najmenej 50x.[11]
 

Očkovanie starších ľudí proti chrípke

       Bez ohľadu na to, čo Vám možno narozprával Váš všeobecný lekár, očkovanie proti chrípke u starších ľudí nie je založené na vede. Veľká prehľadová štúdia, zverejnená pred zhruba rokom,[12] skonštatovala:

Chýbajú dôkazy o ochrannom účinku u dospelých vo veku 65 rokov alebo starších.“

       Iná prehľadová štúdia[13] zistila, že účinnosť očkovania proti chrípke v prevencii chrípkových ochorení v domovoch dôchodcov (v ktorých je na Slovensku očkovanie proti chrípke povinné, čo je európsky unikát)[14] je v priemere 23% (od 6% do 36%). To je smiešne málo, pretože priemerná účinnosť placebo efektu (podania neúčinnej látky, po ktorom pacienta uzdraví samotná viera, že dostal liek, hoci žiadny nedostal) sa uvádza okolo 35%.[15] Inak povedané: keby tým dôchodcom pichali placebo (fyziologický roztok, tzn. 0,9% kuchynskej soli v čistej vode), účinok by bol zrejme o poznanie lepší než účinok očkovania proti chrípke. A to platí pre domovy dôchodcov, kde je pomerne nahustené bývanie. Čo potom, keď dôchodcovia bývajú vo vlastnom byte, či dokonca dome? Potenciálne prínosy očkovania pre nich budú ešte oveľa nižšie.

       Pritom už najmenej 2 roky je verejne známe, že očkovanie proti chrípke u starších ľudí jednoducho nefunguje. Dôvodom je slabnúci imunitný systém, takže u 60-ročného nevyvolá tá istá vakcína tak silnú imunitnú odpoveď ako u 20-ročného.[16] Preto bola v USA uvedená na trh vakcína FluZone HighDose[17] pre ľudí od 65 rokov, ktorá obsahuje 4x väčšie množstvo účinnej látky než verzia pre dospelých. Výrobca si od nej sľubuje rovnako silnú imunitnú odpoveď u starších ľudí, ako má bežná chrípková vakcína u mladších ľudí. Bolo by však naivné myslieť si, že človeku do 64 rokov stačí obyčajná vakcína a o rok neskôr už potrebuje HighDose. Slabnutie imunitného systému prebieha postupne, nie skokovito z roka na rok, a sú tam samozrejme aj individuálne odlišnosti.

       Tak-či-onak, nijaká podobná vakcína na slovenskom trhu nie je, takže akékoľvek očkovanie dôchodcov proti chrípke je u nás úplne zbytočné – je to len plytvanie nedostatkovými peniazmi štátneho rozpočtu, ako aj neospravedlniteľné ohrozovanie zdravia našich seniorov.

 

Očkovanie starších ľudí proti pneumokokom

       Spolu s očkovaním proti chrípke sa dôchodcom odporúča aj očkovanie proti pneumokokom. Dlhé roky bola jedinou vakcínou proti pneumokokom pre starších ľudí vakcína Pneumo 23[18] od firmy Sanofi Pasteur. Preočkovanie sa odporúča každých 3–5 rokov. Táto vakcína obsahuje fenol, ktorý nacisti používali ako smrtiacu injekciu.[19] Už vpichnutie 1 gramu stačí na spoľahlivé zabitie zdravého silného človeka. Pneumo 23 pritom obsahuje 1,25 miligramu fenolu. Otázkou je, koľko stačí na zabitie vetchého starca či starenky, obzvlášť pri preočkúvaní každých 3–5 rokov.

       Od jesene 2011 bola pre použitie u ľudí nad 50 rokov schválená aj vakcína Prevenar 13[20] od firmy Pfizer, ktorá sa dovtedy používala len u malých detí. Tá pre zmenu obsahuje hliník, ktorý by mohol starším ľuďom dopomôcť k vzniku alebo zhoršeniu Alzheimerovej či Parkinsonovej choroby alebo stareckej demencie. Výrobca sa pýši silnejšou účinnosťou, než má Pneumo 23, Prevenar 13 však podnecuje tvorbu protilátok len proti 13 kmeňom pneumokokov, čo je o 10 menej než Pneumo 23. Prevenar 13 je tiež zhruba 4x drahší.

       Na príklade iných vakcín vieme, že drvivá väčšina nežiaducich účinkov sa do príbalového letáku dostane až po niekoľkých rokoch masového nasadenia v praxi.[21] Všetci dôchodcovia, čo sa dajú teraz zaočkovať vakcínou Prevenar 13, sú teda v skutočnosti pokusnými králikmi, na ktorých sa ešte len ukáže, čo za zdravotné problémy táto vakcína u starších ľudí dokáže spôsobiť.

       Pritom už najmenej od roku 1986 je verejne známe, že samotné protilátky (a nič iné vakcína tvoriť nedokáže) nemusia v boji proti pneumokokom vôbec hrať kľúčovú úlohu,[22] i keď sú rozdiely medzi jednotlivými kmeňmi. Prvé husle môžu hrať úplne iné zložky imunity, a tie očkovanie nijak priaznivo neovplyvňuje. Možno dokonca povedať, že ich ovplyvňuje skôr nepriaznivo, pretože u detí, očkovaných Prevenarom, bol zistený významne vyšší výskyt nebezpečného, voči viacerým antibiotikám odolného kmeňa 19A oproti deťom, čo proti pneumokokom neboli vôbec očkované.[23] Išlo síce o deti, pretože v čase tohto výskumu ešte Prevenar nebol schálený na použitie u dospelých, dá sa však predpokladať, že u dôchodcov to nebude inak: miesto, uvoľnené očkovaním potlačenými kmeňmi pneumokokov, rýchlo obsadia iné typy pneumokokov – možno ešte horšie než tie potlačené.

 

Zdroje

[1]  https://www.sukl.sk/buxus/generate_page.php?page_id=637&dok_id=237579

[2]  https://www.sukl.sk/buxus/generate_page.php?page_id=637&dok_id=239122

[3]  https://www.sukl.sk/buxus/generate_page.php?page_id=637&dok_id=235949

[4]  https://www.sukl.sk/buxus/generate_page.php?page_id=637&dok_id=235954

[5]  https://www.ema.europa.eu/docs/sk_SK/document_library/EPAR_-_Product_Information/human/000966/WC500031442.pdf

[6]  Gajdová, M.; Jakubovský, J.; Války, J.:  Delayed effects of neonatal exposure to Tween 80 on female reproductive organs in rats , Food Chem Toxicol. 1993, 31(3):183–190

[7]  https://buyspermicide.com/spermicide

[8]  https://www.slobodavockovani.sk/news/studia-potvrdila-suvislost-medzi-ockovanim-proti-chripke-a-spontannymi-potratmi/

[9]  https://www.medalerts.org/vaersdb/index.php

[10]  Acs, N.; Bánhidy, F.; Puhó, E.; Czeizel, A. E.: Maternal influenza during pregnancy and risk of congenital abnormalities in offspring, Birth Defects Res A Clin Mol Teratol, 2005, 73(12):989–996

[11]  https://www.slobodavockovani.sk/news/ockovanie-a-vyvoj-mozgu-zhrnutie-prednasky/

[12]  Osterholm, M. T.; Kelley, N. S.; Sommer, A.; Belongia, E. A.: Efficacy and effectiveness of influenza vaccines: a systematic review and meta-analysis, Lancet Infect Dis, 2012, 12(1):36–44

[13]  Rivetti, D.; Jefferson, T.; Thomas, R.; Rudin, M.; Rivetti, A.; Di Pietrantonj, C.; Demicheli, V.: Vaccines for preventing influenza in the elderly, Cochrane Database Syst Rev, 2006, (3):CD004876

[14]  https://www.slobodavockovani.sk/news/kde-su-ake-ockovania-povinne/

[15]  https://en.wikipedia.org/wiki/Placebo#Who_is_affected

[16]  https://minnesota.publicradio.org/display/web/2010/04/27/flu-vaccine-not-effective-in-elderly/

[17]  https://www.cdc.gov/flu/protect/vaccine/qa_fluzone.htm

[18]  https://www.sukl.sk/buxus/generate_page.php?page_id=637&dok_id=51654

[19]  https://en.wikipedia.org/wiki/Phenol#Second_World_War

[20]  https://www.ema.europa.eu/docs/sk_SK/document_library/EPAR_-_Product_Information/human/001104/WC500057247.pdf

[21]  https://www.slobodavockovani.sk/news/predlicencne-klinicke-skusky-bezpecnosti-vakcin-su-nanic-kratke-pozastavenie-sa-nad-pribudanim-neziaducich-ucinkov-v-pribalovych-letakoch/

[22]  Musher, D. M.; Chapman, A. J.; Goree, A.; Jonsson, S.; Briles, D.; Baughn, R. E.: Natural and vaccine-related immunity to Streptococcus pneumoniae, J Infect Dis, 1986, 154(2):245-256

[23]  van Gils, E. J.; Veenhoven, R. H.; Hak, E.; Rodenburg, G. D.; Keijzers, W. C.; Bogaert, D.; Trzcinski, K.; Bruin, J. P.; van Alphen, L.; van der Ende, A.; Sanders, E. A.: Pneumococcal conjugate vaccination and nasopharyngeal acquisition of pneumococcal serotype 19A strains, JAMA, 2010, 304(10):1099-1106

 

<<< 14. časť       Obsah seriálu článkov       16. časť >>>

 


Napísanie a zverejnenie tohto článku zabralo autorovi vyše 6 hodín čístého času.

Ak sú pre Vás tieto informácie zaujímavé či prínosné, môžete našu činnosť podporiť.