Čo možno neviete o očkovaní — 10. časť (Vitalita 6/2012)

30.06.2012 23:23

Ing. Marián FILLO

 

<<< 9. časť       Obsah seriálu článkov       11. časť >>>

 

„Proti čomu mám dať svoje dieťa zaočkovať a proti čomu nie? Bojím sa očkovania ale aj prenosných ochorení… čo mám robiť? Vakcíny sú svinstvo, ale čo ak moje dieťa dostane chorobu, proti ktorej sa povinne očkuje? Ako sa mám vyznať v protichodných informáciách? Komu mám veriť?“

pýtajú sa mnohí rodičia, čo donedávna vôbec nepochybovali o povinnom očkovaní.

(Pokračovanie z Vitality 5/2012)

 

O čo ide štátnym zdravotníckym orgánom

       Každý rok sa v posledný aprílový týždeň koná Európsky imunizačný týždeň (EIW). EIW je v réžii úradov verejného zdravotníctva jednotlivých európskych krajín. Pri bližšom pohľade na materiály k EIW[1] zistíme, že sám Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky (ÚVZ SR) na svojej stránke bezostyšne píše:[2]

„Kľúčovým cieľom EIW je podpora dopytu po očkovaní.“

       Nie verejné zdravie, ani nie objektívne informovanie verejnosti o očkovaní, ale podpora dopytu je kľúčovým cieľom EIW. Netreba veľa filipa na to, aby človeku došlo, že podpora dopytu po očkovaní = podpora predaja vakcín = reklama na vakcíny. ÚVZ SR – štátny úrad, platený z našich daní – sa tým otvorene priznáva, že je reklamnou agentúrou súkromných firiem, vyrábajúcich vakcíny.

logo WHO (Svetovej zdravotníckej organizácie)       Niet divu, veď Svetová zdravotnícka organizácia (WHO), ktorá EIW iniciovala, je financovaná aj výrobcami vakcín a prídavných látok do vakcín:[3] CSL,[4] Eli Lilly & Co.,[5] GlaxoSmithKline,[6] Johnson & Johnson,[7] MedImmune,[8] Merck,[9] Novartis,[10] Pfizer,[11] Sanofi Pasteur[12] a Statens Serum Institut.[13] WHO sa teda prostredníctvom EIW odmenila svojim sponzorom, ktorí by jej sotva darovali tučný balík peňazí len tak – bez očakávania protislužby.

 

Strach ako následok nedostatku poznania

       Možno to poznáte z vlastnej skúsenosti: ste sám/sama v byte, je niečo po polnoci a zrazu začujete nejaké podozrivé zvuky. Čo to môže byť? Vlamač? Nájomný vrah? Besné zviera? CIA/FBI/KGB/Mossad? Agresívny mimozemšťan? Po chvíľke ticha naberiete odvahu a pozriete sa na miesto, odkiaľ ste tieto zvuky počuli. Zistíte, že to len spadla nestabilne opretá kovová trubica z vysávača na keramickú dlažbu, a všetok strach Vás opustí.

       V tomto prípade bol Váš strach spôsobený neznalosťou zdroja hluku. V prípade očkovania môže strach prameniť v nedostatku poznania ako o prenosných ochoreniach, pred ktorými má to-ktoré očkovanie chrániť, tak aj o očkovacích látkach a ich nežiaducich účinkoch. Spravidla máme len veľmi obmedzené poznanie aj o zdravotnom stave osoby, ktorá má byť očkovaná. Zvládne očkovanie? Zvládne chorobu, proti ktorej nebude (hoci mohla byť) zaočkovaná? Vytvorí si po očkovaní dostatok protilátok, tzn. bude práve v jej prípade očkovanie účinné? Nebude to len úplne zbytočne podstúpené riziko?

       Nedostatok poznania a z neho vyplývajúci strach možno aspoň čiastočne zmierniť hľadaním a nachádzaním odpovedí na otázky:

       Aká nebezpečná je daná choroba? Koľko % ľudí po nákaze príslušným vírusom/baktériou ochorie? Koľko % z tých, čo ochorejú, ochoreniu podľahne? U koľkých % z chorých ochorenie zanechá trvalé zdravotné postihnutia? Je daná choroba akútna (krátkodobá a intenzívna) alebo chronická (dlhodobá/doživotná, spočiatku možno nejaký čas nerozpoznaná, so stupňujúcou sa intenzitou, prípadne obdobiami zhoršenia/zlepšenia)? Vieme danú chorobu liečiť? Ak áno, s akou úspešnosťou?

       Ako sa dá danou chorobou nakaziť? Prenášajú sa choroboplodné zárodky (patogény) vzduchom, krvou, pohlavným stykom, dotykom, nakazeným jedlom/nápojom, skrz zranenie?

       Aká reálna je nákaza danou chorobou? Dá sa ňou nakaziť v našej krajine alebo v krajinách, ktoré navštevujeme? Vyskytuje sa v tým miestach, kde sa pohybujeme? Stýkame sa s ľuďmi, ktorí sú nosičmi príslušných patogénov? Hrozí nám nákaza v našich životných podmienkach, pri našom životnom štýle, za dodržiavania zásad, ktorými sa riadime?

       Ako možno danej chorobe predchádzať inak než očkovaním? Dá sa zabrániť ochoreniu alebo ho aspoň zmierniť posilňovaním prirodzenej (všeobecnej, bunkovej) imunity, napr. vhodnými vitamínmi, stopovými prvkami, stravou bez nebezpečných Éčiek, surovou stravou, BIO potravinami, čajmi, vonnými silicami? Pomôže dobrá nálada, techniky na zvládanie stresu, náprava medziľudských vzťahov, pohyb na čerstvom vzduchu?

       Aké zloženie má príslušná očkovacia látka? Obsahuje živé vírusy/baktérie, ortuť, hliník, polysorbát 80, fenol, fenoxyetanol, formaldehyd či iné nebezpečné prísady? Ak áno, v akom množstve? Aké nebezpečné sú jednotlivé prídavné látky samé o sebe a aké nebezpečné sú pri vzájomnej kombinácii, v ktorej sa vyskytujú vo vakcíne (synergická toxicita)?

       Aké má daná vakcína nežiaduce účinky? Ako často sa vyskytujú? Sú akútne alebo chronické? Komu najviac hrozia?

       Je očkovaná osoba naozaj úplne zdravá? Ako reagovala na predchádzajúce očkovania (ak už má nejaké za sebou)? Je precitlivelá (alergická) na nejakú zo zložiek vakcíny resp. látok, používaných vo výrobnom procese? Možno spoľahlivo vylúčiť všetky výrobcom uvádzané kontraindikácie, ako aj kontraindikácie vyplývajúce zo zloženia vakcíny (napr. hliník vo vakcíne pre človeka s chorými obličkami)?

       Neohrozia sa očkovaním danej osoby iné osoby? Je daná žena tehotná? V prípade očkovania živou vakcínou, kde hrozí, že vakcína spôsobí ochorenie, pred ktorým by mala chrániť: Má očkovaná osoba vo svojom blízkom okolí tehotné ženy, veľmi malé deti alebo iné osoby, náchylné na ochorenie vakcinačným vírusom/baktériou a následný ťažký až život ohrozujúci priebeh choroby?

       Má očkovaná osoba dostatok vitamínov C a D3, kľúčových pre imunitný systém? Zúri práve v jej okolí epidémia nejakého prenosného ochorenia? Totiž, kým človek spracuje očkovanie, je náchylnejší na ochorenie akýmkoľvek prenosným ochorením, ktorého patogénmi sa nakazí, preto je bezpečnejšie očkovanie v lete než počas chrípkovej sezóny.

       Aké rizikové je dané očkovanie v tom-ktorom veku? Je u ľudí daného veku vôbec účinné? Neohrozuje sa očkovaním v príliš nízkom veku vývoj mozgu, nervovej sústavy či imunitného systému?

       Aká je skutočná úspešnosť očkovania, tzn. koľko ľudí po príslušnom očkovaní neochorie na danú chorobu, hoci sa nakazí jej patogénmi? Bežne sa totiž úspešnosť očkovania udáva v % zaočkovaných, ktorí majú cca mesiac po očkovaní v krvi koncentráciu protilátok nad tzv. ochrannou hladinou. Tento údaj však môže a nemusí zodpovedať skutočnej ochrane pred danou chorobou.

 

Kde hľadať odpovede?

       Dať dokopy všetky potrebné informácie je náročné aj pre skúseného vedca, nieto ešte pre radového rodiča. To viedlo nemeckého detského lekára Dr. Martina Hirteho k napísaniu knihy „Očkovanie – za a proti“,[14] v ktorej sa snaží pomôcť rodičom svojich detských pacientov tým, že na základe stoviek vedeckých štúdií dáva odpovede na podstatnú časť vyššie uvedených otázok. Obdobnú ambíciu má aj prof. RNDr. Anna Strunecká, DrSc. vo svojej knihe „Varovné signály očkovania“,[15] ktorá vyjde v júni 2012 a je písaná z trochu inej perspektívy než kniha Dr. Hirteho. Dozviete sa z nej teda aj všeličo, o čom Dr. Hirte nepíše. Stručný prehľad poskytuje aj kniha „Sprievodca starostlivosťou o deti od narodenia do 1 roku“.[16]

       Popri týchto systematických publikáciách o očkovaní môžete čiastkové informácie získať aj z kníh prof. Struneckej a prof. RNDr. Jiřího Patočku, DrSc. „Doba jedová“[17] a „Doba jedová 2“[18] (hliník vo vakcínach, očkovanie proti chrípke a HPV…) ako aj z knihy Neila Z. Millera „Čo možno neviete o očkovaní“ (nežiaduce účinky očkovania).[19]

       Mnoho potrebných údajov nájdete aj v príbalových letákoch (PIL/SPC) očkovacích látok, ktoré sú na internete na stránke ADC Číselník[20] i na stránke Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv (ŠÚKL).[21]

 

(Dokončenie vo Vitalite 7/2012)

 

Odkazy na zdroje

[1]  https://www.uvzsr.sk/docs/info/epida/EIW2012_EN.pdf

[2]  https://www.uvzsr.sk/index.php?option=com_content&view=article&id=1434:europsky-imunizany-tyde-v-roku-2012&catid=68:epidemiologia&Itemid=76

[3]  https://www.foxnews.com/projects/pdf/WHO_voluntary_contributions_2010.pdf

[4]  https://www.csl.com.au/about

[5]  https://en.wikipedia.org/wiki/Thiomersal

[6]  https://www.gsk.com/products/vaccines/index.htm

[7]  https://www.investor.jnj.com/releasedetail.cfm?releaseid=546243

[8]  https://medimmune.com/about_us_products.aspx

[9]  https://www.merckvaccines.com/

[10]  https://www.novartisvaccines.com/

[11]  https://www.pfizer.com/health/vaccines/index.jsp

[12]  https://www.sanofipasteur.com/sanofi-pasteur4/

[13]  https://www.ssi.dk/English/Vaccines.aspx

[14]  Dr. Martin Hirte: Očkování – pro a proti, Outdooring.cz, Brno, 2009

[15]  prof. RNDr. Anna Strunecká, DrSc.: Varovné signály očkování, ALMI, Blansko, 2012

[16]  Paulien Bom, Machteld Huber: Průvodce péčí o děti od narození do 1 roku, Fabula, Hranice, 2011

[17]  prof. RNDr. Anna Strunecká, DrSc. a prof. RNDr. Jiří Patočka, DrSc.: Doba jedová, Triton, Praha, 2011

[18]  prof. RNDr. Anna Strunecká, DrSc. a prof. RNDr. Jiří Patočka, DrSc.: Doba jedová 2, Triton, Praha, 2012

[19]  Neil Z. Miller: Co možná nevíte o očkování, Elfa, Praha, 2010

[20]  https://www.adcc.sk/

[21]  https://www.sukl.sk/sk/databazy-a-servis/databazy/vyhladavanie-v-databaze-registrovanych-liekov?page_id=242

 

<<< 9. časť       Obsah seriálu článkov       11. časť >>>

 


Napísanie a zverejnenie tohto článku (grafická úprava + klikateľné odkazy na zdroje + kontrola odkazov) zabrali šéfredaktorovi www.slobodaVockovani.sk približne 7 hodín čistého času.

Ak sú pre Vás tieto informácie zaujímavé či prínosné, môžete našu činnosť podporiť.