Čo je skutočnou príčinou epidémie čierneho kašľa v Kalifornii?

05.02.2011 17:26

Mercola.com - 7.I.2011 - Dr. Joseph Mercola

 

       Pôvodný článok "What’s Really to Blame for California’s Whooping Cough Epidemic?"
       z angličtiny preložila PhDr. Denisa Droppanová a jazykovo upravil Ing. Marián Fillo.

 

       Vyšetrovanie kalifornských spravodajských agentúr a nezávislých dozorných organizácií vyvolalo vážne obavy ohľadne účinku očkovacej látky proti čiernemu kašľu.

       V roku 2010 malo takmer 1.000 dospelých a detí pozitívne testy na čierny kašeľ – z toho vyše polovica bola zaočkovaná.

       Podľa 10News:

„... Vedci... zistili, že baktéria čierneho kašľa zmutovala pred takmer dvadsiatimi rokmi... Nová generácia vakcín, ktorá bola zavedená približne v rovnakom čase, nebola testovaná na zmutovaný kmeň... Nový kmeň dokáže vakcínu premôcť.“

       Na ozrejmenie súčasnej situácie si pozrite nižšie uvedené odkazy na videozáznamy KPBS (verejnoprávnych médií v San Diegu v Kalifornii), predovšetkým záznam zo 16.XII.2010. Dozviete sa, ako často očkovacia látka zlyháva, a pochopíte, ako očkovaní ľudia v skutočnosti ochorenie šíria. Rovnako zistíte, prečo väčšina ľudí o týchto skutočnostiach nikdy nepočula – pretože odborníci, ktorí majú vplyv na očkovaciu politiku, sú úzko prepojení s výrobcami vakcín.

 

Zdroje:

 

Komentáre Dr. Mercolu

       Titulky v médiách hovoria o epidémii čierneho kašľa v Kalifornii - „najhoršej za posledných 60 rokov“, – ktorá postihla takmer 1.000 dospelých a detí, a údajne usmrtila 10 novorodencov.

       Samozrejme, súčasne so správami o epidémii sa poukazuje na nezaočkovaných ľudí ako na príčinu zvyšujúceho sa výskytu čierneho kašľa, v skutočnosti s tým však neočkovanie nemá žiadny súvis. Ale teraz, vďaka vyšetrovaniu kalifornských spravodajských agentúr a Watchdog Institute (nezávislý dozorného ústav), aspoň niekoľko správ v médiách hovorí pravdu, t.j. že očkovacia látka proti čiernemu kašľu pravdepodobne nie je až tak účinná.

 

Počet prípadov čierneho kašľa stúpa napriek vysokej zaočkovanosti

       Prakticky každá materská škola v Spojených štátoch dostala všetky očkovania proti čiernemu kašľu odporúčané CDC (Centers for Disease Control and Prevention = Stredisko pre kontrolu a prevenciu chorôb v USA; obdoba slovenského Úradu verejného zdravotníctva - pozn. red.). Podľa údajov CDC je tiež zrejmé, že 84% detí vo veku do 3 rokov dostalo 4 dávky DTaP očkovania, čo je acelulárna (nebunková) očkovacia látka proti čiernemu kašľu schválená v Spojených štátoch v roku 1996 (spolu s očkovacou látkou proti záškrtu a tetanu - pozn. red.).

       Napriek tak vysokému percentu zaočkovanosti ochorenie nebolo eradikované (vyhubené) a každých niekoľko rokov je hlásená nová epidémia.

       Ako oznámila Barbara Loe Fisher, zakladateľka NVIC (National Vaccine Information Center = Celoštátne informačné stredisko o očkovaní v USA; nezisková mimovládna organizácia snažiaca sa o objektívne informovanie o očkovaní - pozn. red.):

"Dokonca aj pri super vysokej zaočkovanosti proti čiernemu kašľu v USA a ďalších krajinách (ako Holandsko, Austrália, Fínsko či Kanada), nemožno čiernemu kašľu predísť. Sú na to dva hlavné dôvody.

       Po prvé, očkovacia látka proti čiernemu kašľu používaná od 50. rokov 20. storočia nezabránila cirkulácii čierneho kašľa v zaočkovanom obyvateľstve. Neznáme počty detí i dospelých, ktorí dostali všetky vládou odporúčané očkovania proti čiernemu kašľu, môžu dostať a aj dostanú čierny kašeľ, alebo sú jeho nositeľmi bez navonok badateľných príznakov.

       Pretože imunita z očkovania proti čiernemu kašľu je len dočasná, zdravotnícki predstavitelia teraz odporúčajú mladistvým i dospelým, aby si dali aplikovať posilňovacie (booster) dávky. To však bude aj tak jedno, ak sa ukáže, že vedecké údaje o tom, že baktérie Bordetella pertussis zmutovali a stali sa odolnými voči očkovaniu, sú pravdivé.

       Druhý dôležitý dôvod je, že je aj iná baktéria Bordetella - parapertussis - ktorá tiež môže spôsobiť čierny kašeľ. Aj keď sú symptómy nákazy Bordetella parapertussis častokrát menej závažné, môžu vypadať presne ako symptómy Bordetella pertussis. Lekári však len veľmi ojedinele rozlišujú alebo testujú na B. parapertussis. A proti B. parapertussis niet žiadnej vakcíny.

       Očkovacia látka DTaP, ktorú dostanú deti do 6 rokov 5x, ako aj posilňovacie dávky pre mladistvých a dospelých, nechránia proti čiernemu kašľu spôsobenému B. parapertussis."

       Podľa analýzy údajov, ktorú vykonal Watchdog Institute, až 83% osôb, ktorým bol diagnostikovaný v Kalifornii v roku 2010 čierny kašeľ, bolo proti čiernemu kašľu zaočkovaných. Dr. Frits Mooi a ďalší štátom platení vedci z Amsterdamu sú presvedčení o tom, že toto vysoké percento zlyhania je dôsledkom mutácie baktérie čierneho kašľa, ku ktorej došlo pred takmer dvadsiatimi rokmi, a očkovacia látka proti tomuto novému kmeňu nie je účinná.

       Okrem toho je podľa farmaceutických firiem vakcína proti čiernemu kašľu aj za najideálnejších okolností účinná len u 85% očkovaných osôb, tzn. ktokoľvek môže na toto ochorenie ochorieť aj napriek očkovaniu.

       Pravda je teda taká, že z epidémií čierneho kašľa a úmrtí naň nemôžu byť obviňovaní rodičia, ktorí sa rozhodli svoje deti nedať zaočkovať. Jednoducho povedané: ani staršie ani novšie DTaP očkovacie látky neboli nikdy veľmi účinné.

 

Výrobcovia vakcín proti čiernemu kašľu financujú odborné skupiny pre očkovaciu politiku

       Vyšetrovanie KPBS/Watchdog Institute odhalilo nielen vysoké percento ochorení na čierny kašeľ u zaočkovaných osôb, ale aj to, že Sanofi Pasteur a GlaxoSmithKline – dvaja výrobcovia očkovacích látok proti čiernemu kašľu – financujú skupiny "odborníkov", ktoré odporúčajú očkovanie vládnym úradom.

       Medzi ne patrí aj Global Pertussis Initiative (GPI = Celosvetová iniciatíva proti čiernemu kašľu), ktorá zahŕňa 35 lekárskych odborníkov zo 16 krajín a International Consensus Group on Pertussis Immunization (Skupina pre medzinárodnú zhodu v otázke očkovania proti čiernemu kašľu). Výskumy členov GPI sú často citované a stali sa základom pre očkovací kalendár a vydávanie zdravotníckych smerníc v krajinách celého sveta vrátane USA.

       CDC cituje informácie z GPI a členovia tejto skupiny radia aj Svetovej zdravotníckej organizácii (World Health Organization = WHO).

       Očkovací priemysel zjavne považuje 308 miliónov ľudí žijúcich v USA iba za o niečo viac než vankúšik na ihly pre ich ziskové očkovacie výrobky, takže skutočnosť, že je tak ľstivo zapletený do vytvárania očkovacej politiky, je problém.

       Výrobcovia robia nábor aj menej formálnym spôsobom, akým je napríklad kampaň Sanofi Pasteur na Facebooku pod názvom "Sounds of Pertussis" ("Hlasy čierneho kašľa"), ktorá má vyše 62.000 fanúšikov. Kampane podobné týmto stavajú očkovacie látky (akou je aj DTaP) do pozície zázračných liekov, ktoré vás udržia zdravých, pričom sa bagatelizujú pochybnosti o ich účinnosti, ktoré v súčasnosti kolujú... a zároveň úplne prehliadajú riziká.

 

Riziká vakcíny proti čiernemu kašľu, o ktorých by ste mali vedieť

       Ako píše Barbara Loe Fisher:

       „Zo všetkých očkovacích látok rutinne používaných u detí v poslednom storočí, je vo vedeckej literatúre najlepšie zdokumentovaný mozog poškodzujúci účinok zložky čierneho kašľa v DPT vakcíne (proti záškrtu, čiernemu kašľu a tetanu - pozn. red.).

       Prvá jednoduchá vakcína proti čiernemu kašľu, vytvorená v roku 1912, obsahovala v podstate len teplom usmrtenú baktériu B. pertussis, konzervovanú formaldehydom a injekčne podanú deťom. Začiatkom 40. rokov 20. storočia sa do vakcíny ako pomocná látka pridal hliník a neskôr, keď sa čierny kašeľ skombinoval so záškrtom a tetanom do jednej vakcíny, sa ako konzervačná látka pridala ortuť vo forme thimerosalu.

       Očkovacia látka proti čiernemu kašľu nebola nikdy skúmaná vo veľkých klinických skúškach pred tým, ako bola podaná deťom v 1. polovici 20. storočia, ani keď sa stala súčasťou DPT a keď ju AAP (American Academy of Pediatrics = Americká akadémia detského lekárstva - pozn. red.) v roku 1947 odporučila a plošné očkovanie.“

       V textovom prepise stretnutia ACIP (Advisory Committee for Immunization Practices = Poradný výbor pre očkovacie postupy v USA; obdoba slovenskej Pracovnej skupiny pre imunizáciu - pozn. red.) z roku 1986 je možné prečítať si nespočetné množstvo príbehov od rodičov detí, ktoré zomreli alebo ostali vážne postihnuté po očkovaní DPT. Toto stretnutie sa konalo krátko po epidémii čierneho kašľa v roku 1985, počas ktorej médiá obviňovali z epidémie choroby rodičov nezaočkovaných detí.

       Viac zákulisných informácií o DPT vakcíne nájdete v knihe Barbary Loe Fisher "DPT: A Shot in the Dark" (= "DPT: výstrel do tmy" i "DPT: očkovanie v temnote" - oba preklady sú možné - pozn. red.), ktorá je prvou významnou, dobre zdokumentovanou kritikou systému plošného očkovania v USA, ktorá volá po reformách v otázke bezpečnosti očkovania a po práve na informovaný (ne)súhlas s očkovaním.

       K rizikám, ktoré súvisia s DTaP vakcínou, patria:

  • Horúčka, vrátane vysokej teploty nad 40 °C
  • Kŕče
  • Neutíchajúci plač
  • Vážna alergická reakcia
  • Trvalé poškodenie mozgu
  • Kóma
  • Opuch celého ramena alebo nohy, podľa toho, kde bola očkovacia látka aplikovaná
     

       Väčšina z nich je pravdepodobne spôsobená samotným toxínom (jedom) čierneho kašľa. Barbara Loe Fisher hovorí:

„Biologické mechanizmy poškodenia mozgu spôsobeného očkovaním proti čiernemu kašľu sa sústreďujú na toxín čierneho kašľa, jeden z najsmrteľnejších toxínov v prírode. Pertusický toxín je známy neurotoxín, ktorý spôsobuje zápal mozgu a mozgové poškodenie a preto sa tak často a zámerne používa na vyvolanie EAE (pokusnej autoimúnnej encefalomyelitídy – zápalu mozgu a miechy) u laboratórnych zvierat.  

       Toxín sa zúčastňuje na zápale mozgu ako komplikácii spôsobenej čiernym kašľom, ale aj ako komplikácii očkovania proti čiernemu kašľu.

       Nanešťastie pertusický toxín je považovaný za zodpovedný faktor aj pri stimulácii imunitného systému, preto naďalej zostáva súčasťou DPT, DTaP a Tdap vakcín.

       Ďalšie zložky v DPT vakcíne, ktoré sa spájajú s neuroimunitnými poruchami a môžu spolupôsobiť s pertusickým toxínom a vyvolať tak šok, poškodenie mozgu alebo smrť sú endotoxín, hliník a ortuť.“

 

Pred očkovaním sa oboznámte s faktami

       Nezáleží na tom, pre ktoré očkovacie možnosti sa rozhodnete či už pre seba alebo pre svoju rodinu, máte plné právo byť informovaný o všetkých rizikách a máte možnosť odmietnuť zložky, ktoré považujete za škodlivé, toxické alebo jedovaté.

       V prípade čierneho kašľa je toto ochorenie nákazlivé bez ohľadu na to, či ste zaočkovaný alebo nie, a počet prípadov tohto ochorenia každých 4-5 rokov rastie nezávisle od zaočkovanosti obyvateľstva. 

       Veľa (ak nie drvivá väčšina) detí a dospelých prežije čierny kašeľ bez akýchkoľvek komplikácií, ale niektorí ho neprežijú. Podobne je to aj pri očkovaní: niektorí zaočkovaní jedinci nemajú žiadny problém, kým iní zostanú postihnutí alebo po očkovaní zomrú.

       Partnerstvo medzi štátnymi zdravotníckymi úradmi a výrobcami očkovacích látok smeruje čoraz viac k diskriminácii tých, čo si chcú uplatniť svoje právo na informovaný súhlas pri slobodnom rozhodovaní sa o očkovaní. V súčasnosti však stále máte možnosť slobodne sa rozhodnúť a skôr, než tak učiníte, mali by ste byť plne informovaní.