Citrónan amónno-železitý

22.08.2011 11:06
Sumárny vzorec: C6H5+4yFexNyO7
Schéma molekuly: Schéma molekuly citrónanu amónno-železitého
CAS číslo: 1185-57-5
Ako vyzerá: červeno-hnedý prášok
LD50: >2 g/kg (potkan, orálne)

 

Všeobecné informácie

       Citrónan amónno-železitý je zelený alebo červenohnedý prášok, ľahko rozpustný vo vode. Používa ako potravinové aditívum, E 381. V potravinárstve sa používa ako regulátor kyslosti. Využíva sa aj na čistenie vody, v tlačiarenstve a ako redukčné činidlo solí málo reaktívnych kovov.

       V zdravotníctve sa používa na doplnenie železa, zvyšuje obsah hemoglobínu v krvi. Ako kontrastná látka zvýrazňuje kadiaľ prechádzajú tekutiny. 

 

Bezpečnosť

       Údaje o karcinogénnych, mutagénnych a teratogénnych účinkoch a o vývojovej toxicite nie sú dostupné.

       Je dráždivý pri kontakte s očami, pokožkou a dýchacími cestami. Pri požití v malých množstvách je len slabo toxický, vo väčšom množstve môže spôsobiť nevoľnosť, vracanie, hnačku a čiernu stolicu. Výrazným indikátorom otravy železom je do ružova sfarbený moč. V dôsledku otravy železom boli zaznamenané poškodenie pečene, kóma a smrť.

 

Zdroje a viac informácií:

 

Vypracovali:

  • Lenka (výber a preklad)
  • Ing. Marián Fillo (grafická úprava - približne 15 minút čistého času)

 


    Len vďaka dobrovoľným príspevkom čitateľov a poslucháčov môže Sloboda v očkovaní prinášať všetkým ľuďom bezplatne dôležité informácie (nielen) o očkovaní. Ak si myslíte, že naša práca má hodnotu, a ak je to vo vašich možnostiach, prispejte, prosím, na ďalší chod tejto stránky. Každé euro a každý cent je dobrý a srdečne ďakujeme zaň!
    Môžete však priložiť ruku k dielu aj iným spôsobom.