Čierny kašeľ – pertussis (ochorenie, vakcína, jej účinnosť, nežiadúce účinky)

22.01.2011 00:00

       ...

       Štatistiky chorobnosti na Slovensku z minulosti sú veľmi neúplné, ale v ostatných 30 rokoch sa čierny kašeľ považoval za „zvládnuté“ ochorenie a hlásal sa „úspech očkovania“. V rokoch 2000-2007 bolo priemerne 5 chorých na milión obyvateľov, potom sa situácia začala výrazne zhoršovať: v roku 2008 ochorelo celkovo 105 ľudí (nikto nezomrel), v roku 2009 ochorelo 288 ľudí a v roku 2010 bolo už k októbru zaznamenaných 1033 ochorení. Podobný rekordný nárast zaznamenali aj v Českej republike. Tieto epidémie vyvolali bezradnosť hygienikov, pretože nielenže nastali napriek veľmi vysokej zaočkovanosti (celkovo pre SR >99%; v každom okrese najmenej 95%), ale dokonca postihli prevažne zaočkovaných

       ...

       V roku 1979 verejné znepokojenie z nežiaducich účinkov (vrátane úmrtí) vo Švédsku viedlo k úplnému zastaveniu očkovania celulárnou vakcínou až do dokončenia vývoja novšej acelulárnej vakcíny, ktorá mala priniesť vyššiu bezpečnosť. Obavy z celulárnej vakcíny boli také veľké, že keď sa v polovici 80. rokov začali klinické štúdie novej acelulárnej vakcíny, nepodarilo sa zahrnúť pre porovnanie aj starú celulárnu vakcínu – rodičia ňou odmietali ohrozovať svoje deti. Je pozoruhodné, že Švédsko po prerušení očkovania síce zaznamenalo nárast výskytu čierneho kašľa, ale priebeh ochorenia sa naďalej zmierňoval a za 12 rokov nezaznamenali ani jedno úmrtie. Podobne Západné Nemecko po zastavení očkovania a Británia po prudkom poklese zaočkovanosti detí v 70. rokoch zaznamenali rekordný pokles úmrtnosti. V Japonsku zaviedli svoju acelulárnu vakcínu plošne v roku 1981, v USA v roku 1996 a na Slovensku až 2007, u väčších detí až 2008.

 

       Viac na stránke Očkovanie.org.