Chrípkové vakcíny spôsobujú u detí kŕče, FDA to vyšetruje

30.01.2011 19:21

NaturalNews.com - 21.I.2011 - Mike Adams

 

       Pôvodný článok "Flu vaccine causing infant seizures; FDA to investigate"
       z angličtiny preložila PhDr. Denisa Droppanová a jazykovo upravil Ing. Marián Fillo.

 

       Chrípkové vakcíny farmaceutickej firmy Sanofi-Aventis, známe pod menom „Fluzone“, spôsobujú u detí febrilné kŕče, prezradil včera FDA (U.S. Food and Drug Administration = Úrad pre kontrolu potravín a liečiv v USA; obdoba slovenského Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv - pozn. red.). Podľa FDA bolo hlásených 42 prípadov kŕčov u detí, ktoré boli očkované vakcínou Fluzone. Väčšina postihnutých detí bola vo veku do dvoch rokov.

       FDA vybočil z normálu tvrdením, že hoci tieto deti trpeli na febrilné kŕče, všetky sú už v poriadku. „Všetky deti sa z toho dostali a nemajú žiadne následky“, vyhlásil FDA. Viete si predstaviť, že by FDA vyslovil takéto stanovisko, keby išlo o liečivú bylinu, ktorá spôsobí rovnaké problémy? V tomto prípade sa FDA jasne postavil do pozície obhajcu bezpečnosti vakcíny a zľahčuje riziko vzniku kŕčov u detí.

       Takmer všetky hlásené prípady sa objavili do 24 hodín po podaní vakcíny Fluzone. Toto je podľa obhajcov vakcíny len čistá zhoda okolností.

       Je známe, že len 1% – 10% nežiaducich účinkov vakcín je nahlásených FDA. To znamená, že potenciálne tisícky detí utrpeli febrilné kŕče spôsobené touto vakcínou.

       Nikoho neprekvapuje, keď výrobca vakcín tvrdí, že neexistuje žiadny dôkaz, ktorý by potvrdil, že vakcína spôsobuje kŕče. „V tejto chvíli nie je dokázaná žiadna súvislosť medzi chrípkovou vakcínou a febrilnými kŕčmi“, tvrdí Sanofi-Aventis. „Nepriaznivé javy, ktoré sa vyskytnú po vakcinácii môžu príčinne súvisieť s vakcínou alebo môžu byť náhodné“.

       Výrobca vakcín i FDA sa stavajú do pozície, kedy považujú vakcíny za bezpečné, až kým sa nedokáže, že sú nebezpečné. Je to pravý opak toho, čo by si žiadal zdravý rozum, t.j. že vakcíny by mali byť preukázateľne bezpečné skôr, než sa aplikujú do detských telíčok.

       Avšak – a na to už NaturalNews mnohokrát poukázal, chrípkové vakcíny nikdy nie sú testované v randomizovaných, dvojito zaslepených štúdiách, pretože chrípkový priemysel nemá záujem podrobiť vakcíny súčasnému vedeckému skúmaniu. Všetky chrípkové vakcíny sú odobrené FDA bez primeraných bezpečnostných testov a ich nežiaduce účinky (kŕče a iné) sú „monitorované“ FDA, ktorý sleduje, či je všetko v poriadku. Keď sa začnú hlásenia o vedľajších účinkoch množiť, FDA jednoducho zbagatelizuje tieto hlásenia a povie, že „žiadna príčinná súvislosť nebola dokázaná“ (podobnosť so slovenským Úradom verejného zdravotníctva je asi „čisto náhodná“ - pozn. red. :-).

       Takto sa stávajú americké (i slovenské – pozn. red.) deti súčasťou medicínskych pokusov očkovacieho priemyslu.

 

Zdroj: