Chrípkové ochorenia na nás útočia viac ako vlani

14.10.2010 12:00

       Epidemiológovia Regionálneho úradu verejného zdravotníctva (RÚVZ) v Banskej Bystrici, ktorý zbiera údaje z celého Banskobystrického kraja, zaznamenali v porovnaní s uplynulým týždňom pokles (o 9 percent) akútnych respiračných ochorení (ARO) mierne zvýšený výskyt chrípky a jej podobných ochorení (CHPO).

       [...]

       V súvislosti s vývojom chorobnosti odborníci upozorňujú že je už vhodný čas navštíviť svojho lekára prvého kontaktu a dať sa zaočkovať. Odporúčajú to hlavne rizikovým skupinám obyvateľstva, medzi ktorých patria, pacienti so srdcovo-cievnymi ochoreniami, diabetici, onkologickí pacienti a ľudia s chronickými pľúcnymi chorobami, či tehotné ženy.

 

       Viac na stránke BBonline.sk.

       Viď tiež článok "Čo v očkovacích látkach proti chrípke môže spôsobiť neplodnosť?" a ďalšie články v tomto prehľade.