Cestujete do exotiky? Nezabudnite na očkovanie

26.08.2010 11:15

       [...]

       ÚVZ SR eviduje importované nákazy podľa diagnózy a krajiny importu na základe hlásenia ošetrujúcich lekárov prostredníctvom informačného systému EPIS. Importované ochorenia sa však podľa Šramkovej vyskytujú sporadicky. Doteraz nebola zaznamenaná epidémia medzi cestovateľmi, ktorí sa vrátili zo zahraničia.

       "Z importovaných ochorení preventabilných očkovaním sa sporadicky vyskytuje vírusová hepatitída typu A a ojedinele brušný týfus. K ďalším ochorenia, ktoré postihujú našich cestovateľov, patria malária a rôzne črevné bakteriálne ochorenia, proti ktorým však neexistuje očkovacia látka," uviedla hovorkyňa úradu.

 

       Viac na stránke oŽene.sk.