Cenné rady k dovolenke v zahraničí: O pasoch či očkovaní

08.07.2011 09:16

       [...]

       Cestujúci do vzdialenejších exotických krajín by mali konzultovať potrebu očkovania so svojím ošetrujúcim lekárom. Rovnako sa oplatí preveriť si bezpečnostnú situáciu v krajine a pridržiavať sa cestovných odporúčaní, ktoré uvádza ministerstvo na svojej stránke. Ide najmä o štáty, kde sú nepokoje, zložitá politická situácia či prírodné katastrofy. Pre uľahčenie pomoci v rôznych núdzových situáciách je dobré ešte pred odchodom vyplniť registračný formulár na webovej stránke MZV.

 

       Viac na stránke o Žene.sk.