Celosvetová dohoda o ortuti bude možno zahŕňať aj zákaz ortuti v medicíne

04.08.2011 16:30

PR Newswire - 1.VIII.2011 - COalition for MErcury-free Drugs (CoMeD)

 

       Pôvodný článok "Global Mercury Treaty May Include Ban on Mercury in Medicine"
       z angličtiny preložil Ing. Marián Fillo.

 

       V piatok 22.VII.2011 rozšíril UNEP (United Nations Environment Programme = Program OSN pre životné prostredie) prepracované znenie obsiahlej celosvetovej dohody o ortuti. Obhajcov bezortuťových liekov potešilo uvedenie medikamentov v "Prílohe C (Nepovolený výrobok s pridanou ortuťou)" navrhovanej dohody.

       CoMeD (Coalition for Mercury-free Drugs = Spojenectvo za bezortuťové lieky) pomohlo presadiť tento dodatok skrz vyjednávanie s OSN v Chibe v Japonsku v januári 2011. Predsedníčka CoMeDu Lisa Sykes, matka syna, ktorému bola diagnostikovaná otrava ortuťou z vakcíny, opísala zástupcom 150 štátov, ako:

"... nebezpečné vpichovanie ortuti do tiel detí a tehotných žien, čoby súčasť vakcíny či iného lieku, je pokračujúcou a častokrát nerozpoznanou krízou."

       Thimerosal (ktorého váhu zo 49,6% tvorí ortuť) sa stále používa vo vakcínach ako konzervant alebo ako sterilizačný prostriedok v procese výroby, je zbytočnou a niekedy aj nepriznanou súčasťou mnohých vakcín. Jeho používanie sa spája s poruchami vývoja nervovej sústavy, s rakovinou, vrodenými vadami a samovoľnými potratmi. Najviac poškodzuje novorodencov a ešte nenarodené deti.

       Vo svojej reči k diplomatom na stretnutí OSN v Chibe Dr. Mark R. Geier z CoMeDu podotkol:

"Aby bola táto dohoda plne účinná, musí byť jasné, že úmyselné vystavenie ľudí ortuti, a to obzvlášť tehotných žien a malých detí, nebude viac tolerované."

       Komentáre Dr. Geiera obzvlášť dobre prijali diplomati z rozvojových krajín. Zástupcovia CoMeDu sa stretli s regionálnymi pracovnými skupinami za zatvorenými dverami a vysvetľovali vhodnosť používania 2-fenoxyethanolu, oveľa menej jedovatej alternatívy k thimerosalu, vo vakcínach a iných liekoch.

       Dr. Geier tiež kritzoval nerovnosť spočívajúcu v tom, že bohaté krajiny používajú vakcíny so zníženým množstvom ortuti, zatiaľčo chudobné krajiny stále očkujú vakcínami s nebezpečne vysokými hladinami ortuti:

"Deti po celom svete, bez ohľadu na miesto narodenia a úroveň príjmov, si zaslúžia bezpečné vakcíny neobsahujúce ortuť. Zaužívaná prax, že rozvinuté krajiny používajú vakcíny so zníženým obsahom ortuti alebo vakcíny úplne bez ortuti, zatiaľčo rozvojovým krajinám sú ponúkané vakcíny s vysokým obsahom ortuti, je zlá."

       Na konci vyjednávania v Chibe diplomati z rozvojových krajín požadovali od Sekretariátu, aby zhodnotil bezpečnosť ortuti v liekoch.

       Skupina vedcov a objahcov z CoMeDu sa zúčastní ďalšieho vyjednávania, ktoré sa uskutoční v Nairobi v Keni 31.X.-4.XI.2011, aby podporila zotrvanie celosvetového zákazu liekov obsahujúcich ortuť vo výslednej dohode OSN.

 


Preklad tohto článku zabral prekladateľovi približne hodinu čistého času.