Časopisy British Medical Journal (BMJ) a The Lancet uzatvorili partnerstvo s výrobcom vakcín Merck, Sharp & Dohme (MSD)

26.02.2011 18:27

Alliance for Human Research Protection14.II.2011Vera Hassner Sharav

 

       Pôvodný článok "BMJ & Lancet Wedded to Merck CME Partnership"
       z angličtiny preložila Mgr. Viera Maťašovská a jazykovo upravil Ing. Marián Fillo.

 

       Prečo sa BMJ (= British Medical Journal = Britský lekársky časopis — pozn. red.) nezmienil o svojej dohode o partnerstve s firmou Merck, popredným výrobcom vakcín, ktorý vyrába 13 rôznych vakcín — vrátane kontroverznej MMR vakcíny?

       Je čo len teoreticky možné, že rozhodnutie BMJ objednať si a zverejniť sériu článkov Briana Deera, útočiacich na osobnú a vedeckú bezúhonnosť Dr. Andrewa Wakefielda — a podporiť ich neochvejným súhlasom redakcie — bez toho, že by bol Dr. Wakefieldovi poskytnutý priestor na obhajobu — môže byť ovplyvnené ZNAČNÝM finančným konfliktom záujmov?

       Odhalenie, že učebnica psychiatrie od dvoch vplyvných akademických pracovníkov, ktorí sa vďaka nej stali všeobecne známymi, bola v skutočnosti napísaná niekým iným, šokovalo Dr. Davida Kesslera, bývalého člena komisie FDA (U.S. Food and Drug Administration = Úrad pre kontrolu potravín a liečiv v USA; obdoba slovenského Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv pozn. red.), ktorý to označil za "novú úroveň drzosti, ktorá vám vyrazí dych."

       A čo zistenie, že v roku 2008 farmaceutický obor Merck — použijúc svoju obchodnú značku MSD (Merck, Sharp & Dohme pozn. red.), — podpísal dohodu o partnerstve s BMJ Group, čím vo výsledku získal kontrolu nad 350 interaktívnymi lekárskymi vzdelávacími kurzami na pokračovanie vo viac ako 20 oblastiach medicínskej liečby?

"Toto jedinečné partnerstvo zmení podobu lekárskeho vzdelávania v Európe i mimo nej. Umožňuje používateľom prístup k väčšine Vzdelávacej knižnice BMJ, obsahujúcej kurzy pre „Celoživotné lekárske vzdelávanie" (= Continuing Medical Education = CME) a „Celoživotný profesný rozvoj" (= Continuing Professional Development = CPD). Dohoda medzi MSD a BMJ Group zahŕňa približne 350 interaktívnych vzdelávacích kurzov vo viac ako 20 oblastiach medicínskej liečby."

       Prečo BMJ nezverejnil svoju dohodu o partnerstve s firmou Merck?

       Prečo BMJ zatajil pred čitateľmi úvodníka BMJ a série článkov Briana Deera — ostro kritizujúcich Dr. Andrewa Wakefielda a obviňujúcich ho z úmyselného podvodu a finančného konfliktu záujmov — skutočnosť, že BMJ Group vytvorila partnerstvo s firmou Merck, hlavným výrobcom vakcín vrátane MMR vakcíny, ktorú ostro kritizuje Dr. Wakefield?

       V roku 2009 vytvoril Univadis, ďalšia obchodná značka firmy Merck, partnerstvo s časopisom The Lancet ohľadne "poskytovania vzdelávania v oblasti medicíny a informačnej internetovej stránky."

"Cez jedinečnú celosvetovú službu "Práve uverejnené" ("Just Published"), poskytujúcu zdravotnícku literatúru, dostanú klinickí špecialisti, zaregistrovaní na Univadis®, bezplatný prístup k úplnému zneniu nedávno zverejnených článkov z časopisu The Lancet. Táto nová služba bude k dispozícii na www.univadis.com."

       Nemyslím si, že by bolo prehnané naznačiť:

"Prepojenie Univadis®/Merck s BMJ a The Lancet oba tieto časopisy nevyhnutne spája s VIS (= Vaccine Information Service = informačná služba o očkovacích látkach) on-line od firmy Merck, čo je „rozsiahly zdroj informácií, obzvlášť určený odborníkom v zdravotníctve, aby im poskytoval odpovede na ich otázky o očkovacích látkach."

       Skutočnosť, že BMJ a The Lancet dva z celosvetovo najprestížnejších lekárskych časopisov vstúpili do partnerstva v oblasti lekárskeho vzdelávania s výrobcom liekov, ktorého zamestnanci vypracovali "zoznam lekárov na odstrel", aby zastrašili lekárov, čo sa odvážili hovoriť o riziku smrteľného zlyhania srdca pri užívaní lieku Vioxx,  je sama o sebe zradou dôvery toho najhrubšieho zrna.

       Ohláseným cieľom zmlúv medzi Merckom, BMJ a Lancetom, ktoré zostali pred čitateľmi skryté, je "zmeniť podobu lekárskeho vzdelávania v Európe i mimo nej."

       Úvodník BMJ, sprevádzajúci články Briana Deera, urobil všetko pre to, aby dodal stanovisku výrobcu vakcín (firmy Merck) dôveryhodnosť. Na začiatku úvodníka redaktori vyhlásili:

"Jasné dôkazy o falšovaní údajov by teraz mali nadobro ukončiť tento škodlivý panický strach z očkovacích látok."

       Na záver úvodníka BMJ — vo vyhlásení o konfliktoch záujmov — sa píše, že je v súlade s požiadavkami Medzinárodného výboru redaktorov lekárskych časopisov (International Committee of Medical Journal Editors) na zverejňovanie konfliktov záujmov. Ale šéfredaktor a dvaja zástupcovia šéfredaktora BMJ skôr zakrývajú než zverejňujú najdôležitejší finančný konflikt záujmov

"Konflikty záujmov: všetci autori vyplnili "Jednotné tlačivo o konkurenčných záujmoch" ("Unified Competing Interest form") www.icmje.org/coi_disclosure.pdf (k dispozícii na vyžiadanie od príslušného autora) a vyhlasujú, že nedostali žiadnu podporu zo strany žiadnej organizácie pre danú predloženú prácu; za predchádzajúce tri roky nemali žiadne finančné vzťahy s organizáciami, ktoré by mohli mať záujem na predloženej práci."

 

Vakcíny vyrábané firmou Merck, určené pre očkovanie v detstve:

 • Afluria® - vakcína proti chrípke
 • ComVax® - kombinovaná vakcína zložená z
  1. konjugovanej vakcíny proti baktérii Haemophilus influenzae typu B (konjugovanej na bielkoviny meningokokov) a
  2. rekombinovanej (s využitím genetického inžinierstva vyrobenej) vakcíny proti nákazlivej žltačke (infekčnej hepatitíde) typu B
 • Gardasil® - rekombinovaná (s využitím genetického inžinierstva vyrobená) vakcína proti štyrom typom (6, 11, 16 a 18) ľudského papilóma vírusu (= human papilloma virus = HPV), z toho dvom spôsobujúcim rakovinu krčka maternice (16 a 18)
 • M-M-R® II - živá vakcína proti
  1. osýpkam (= morbili),
  2. príušniciam (= mumpsu = parotitíde) a
  3. ružienke (= rubeole)
 • PedVaxHIB® - konjugovaná vakcína proti baktérii Haemophilus influenzae typu B (konjugovaná na bielkoviny meningokokov) 
 • PneumoVax® 23 - vakcína proti 23 typom pneumokokov 
 • ProQuad® - živá vakcína proti
  1. osýpkam (= morbili),
  2. príušniciam (= mumpsu = parotitíde),
  3. ružienke (= rubeole) a
  4. ovčím kiahňam (= varicelle)
 • RecombiVax HB® - rekombinovaná (s využitím genetického inžinierstva vyrobená) vakcína proti nákazlivej žltačke (infekčnej hepatitíde) typu B
 • RotaTeq® - živá orálna (= podávaná ústami = nie injekčne) vakcína proti 5 typom rotavírusov
 • Tetanus and Diphtheria Toxoids Adsorbed - toxoidová vakcína proti tetanu a záškrtu 
 • Vaqta® - inaktivovaná (mŕtva) vakcína proti nákazlivej žltačke (infekčnej hepatitíde) typu A
 • VariVax® - živá vakcína proti ovčím kiahňam (varicelle) 
 • ZostaVax® - živá vakcína proti pásovému oparu (herpes zoster)

 


 

       Viď tiež článok "Medicínske mediálne impérium firmy Merck, Sharp & Dohme (MSD)" a ďalšie články v tomto prehľade.