Biologická vojna

06.10.2010 10:00

       [...]

       Povedzme teda: dobre, očkujte naše deti. Očkujte ich povinne, ale dajte nám objektívne informácie o tom, čo im vlastne očkujete. Tu sa nejedná o nejakú zvrátenú rodičovskú konšpiráciu; veď ani len vo vedeckých kruhoch, ktoré sa venujú problematike očkovania profesionálne, nevládne jednotný názor na tému očkovania. A to je ťažký problém. Stále však iba jeden problém. Tým hlavným, tým druhým problémom je fakt, že farmaceutické nadnárodné korporácie sú de facto štátmi v štátoch: nejestvuje nijaký nástroj, nijaká možnosť kontroly, nijaký dozor, ktorý by mal priamy, nehatený prístup k informáciám o tom, z čoho očkovacie látky pozostávajú. Hovorí sa o patentoch a vedeckých tajomstvách, ale nehovorí sa o práve človeka vedieť, čo je mu vpúšťané do tela!

       Anglický filozof Bertrand Russell vo svojej pozoruhodnej práci Dopad vedy na spoločnosť píše, že správnym a istým konkrétnym lekárskym prístupom je možné v priebehu niekoľkých generácií vypestovať z obyvateľstva poddajnú a neškodnú masu otrokov. Hovorí dokonca o degenerácii na evolučnej úrovni, pričom sarkasticky dodáva, že „očakávať potom vzburu alebo neposlušnosť od takýchto indivíduí, to je ako očakávať vzburu teliat proti konzumovaniu teľacích stejkov“.

 

       Viac na stránke Adam Balušík - pokus o samostatné myslenie.