Beseda s odborníkmi „Povinné očkovanie — bezpečná prevencia či oprávnený zdroj obáv rodičov?“ v Bratislave v sobotu 30.XI.2013 od 16:00

30.09.2013 16:00

Časopis Dieťa Vás pozýva na

 

otvorenú besedu

„Povinné očkovanie —
— bezpečná prevencia či
oprávnený zdroj obáv rodičov?“

Vakcinácia očami chemika, farmaceutky, bioetika, právničky,
zástupcov Ministerstva zdravotníctva SR, Úradu verejného zdravotníctva SR
a očami návštevníkov besedy

 

Kedy?

sobota 30. novembra 2013
od 1600


Kde?

Bratislava
Malá scéna STU

Dostojevského rad 7

 

O čom?

• Prídavné látky vo vakcínach – máme dôvod na obavy?
• Krátky prehľad o predklinickom (na zvieracích modeloch) a klinickom (na zdravých deťoch) testovaní vakcín používaných v plošnom očkovaní.
• „Kauza hliník“ – rozporuplné informácie o hliníkových soliach (a nielen o nich) vo vakcínach.
• Etické aspekty povinného očkovania (bunky pochádzajúce z umelo potratených plodov a ich používanie pri výskume, vývoji a výrobe vakcín, génové inžinierstvo pri výrobe vakcín, má štát morálne právo vyžadovať povinné očkovanie?)
• Aké má práva rodič, ktorý chce posunúť, rozložiť či odmietnuť povinné očkovanie – stručná analýza právneho stavu.

 

Kto?

doc. Ing. Josef Pro usek, CSc., environmentálny chemik
Mgr. Anna Wenclová, farmaceutka
Dr. René Balák, PhD., morálny teológ, bioetik
JUDr. Katarína Bystrická, advokátka
• zástupcovia Ministerstva zdravotníctva SR a Úradu verejného zdravotníctva (do termínu uzávierky nám neboli známe mená, doplníme ich dodatočne prostredníctvom www.facebook.com/mesacnikDieta)
• a vy, ktorých táto té ma zaujíma
 
Za koľko?
5,— €
Vstupenky v predaji tu:  https://www.malascena.sk/vstupenky.html

Grafická pozvánka pre tlač:
NA STIAHNUTIE