Beseda „Právna stránka očkovania“ v Bratislave-Dúbravke v pondelok 8.IV.2013 od 9:30

08.02.2013 09:30

 

Milí priatelia, známi aj neznámi,
srdečne Vás pozývame na
 
besedu
(s úvodom do problematiky v trvaní cca 1 hod.)

„Právna stránka očkovania“

 

Na Vaše otázky sa teší

Ing. Marián FILLO

hlavný tvorca stránky sloboda-v-ockovani.sk,
spoluautor a člen petičného výboru Petície za slobodnú voľbu v očkovaní

 

Kedy?

v pondelok 8. apríla 2013
od 930

 

Kde?

v Bratislave-Dúbravke
v Rodinnom centre Macko,

Sekurisova 12 (v budove Dúbravskej knižnice, blízko obchodného domu Saratov,
MHD
"OD Saratov": bus 20, 22, 23, 34; električka 4, 5)

 

O čom?

• je očkovanie naozaj povinné, tzn. nedá sa mu vyhnúť? • čo (ne)hrozí po odmietnutí povinného očkovania? •
• práva a povinnosti rodičov, práva a povinnosti detského lekára ohľadne povinného očkovania •
• možnosti, ako odmietnuť povinné očkovanie • ako prebieha priestupkové konanie na RÚVZ BA? •
• rozpor povinného očkovania s Ústavou SR a medzinárodnými zmluvami o ľudských právach a slobodách •
• aktuálne zákony a pripravované zmeny • čokoľvek o očkovaní, čo Vás zaujíma a na čo sa chcete spýtať •

 

Vstupné:

1,50 € za rodinu (pre RC Macko)
+ dobro voľné (na úhradu nákladov na cestu pre hosťa besedy)

 

Viac o očkovaní sa dozviete na stránkach:

https://slobodaVockovani.sk
https://RizikaOckovania.sk
https://www.ockovanie.org

https://vakcina.szm.com/

 

Priamo na besede si môžete prezrieť a kúpiť knihy o očkovaní:

Dr. Martin HIRTE: "Očkování - pro a proti"
Neil Z. MILLER: "Co možná nevíte o očkování"
prof. RNDr. Anna STRUNECKÁ, DrSc.: "Varovné signály očkování"
Iva VRANSKÁ-ROJKOVÁ: "Vakcína alebo Nedovoľ, aby mi ublížili"
Dr. Gerhard BUCHWALD: "Očkování - obchod se strachem"
Dr. Alexander KOTOK: "Očkovanie v otázkach a odpovediach pre premýšľajúcich rodičov"
a ďalšie knihy, súvisiace s témou besedy