Beseda o očkovaní v Bratislave-Lamači v pondelok 2.V.2011 od 17:00

02.03.2011 17:00

 

Milí priatelia, známi aj neznámi,
srdečne Vás pozývame na
 
besedu
(s úvodom do problematiky v trvaní cca 45 min.)

"Ako ďalej s povinným očkovaním?"

 

Na Vaše otázky sa tešia

MUDr. Peter LIPTÁK

všeobecný lekár pre dospelých,
člen Pracovnej skupiny pre imunizáciu pri Úrade verejného zdravotníctva SR

a

Ing. Marián FILLO

hlavný tvorca stránky https://sloboda-v-ockovani.sk,
spoluautor a člen petičného výboru Petície za slobodnú voľbu v očkovaní

 

Kedy?

v pondelok 2. mája 2011
od 1700

 

Kde?

v Bratislave-Lamači
  v Kine Lamač,

Malokarpatské námestie (zastávka MHD "Podháj" - autobusy č. 23, 30 a 63)

 

O čom?

• výhody a nevýhody povinného očkovania • výhody a nevýhody plne dobrovoľného očkovania •
• aké očkovania sú povinné v iných krajinách Európy? • očkovanie a ľudské práva •
• čo by sa stalo, keby sme prešli na plne dobrovoľné očkovanie, ako je to bežné v Západnej Európe? •
• čo s rizikovými a sociálne neprispôsobivými skupinami obyvateľov? •
• nedostatok dôkladnej osvety o očkovaní medzi laickými občanmi, ako aj medzi očkujúcimi lekármi •
• dramatické skreslenia v počtoch hlásených nežiaducich účinkov očkovania (NÚO) na Slovensku •
• ako zlepšiť hlásenosť NÚO očkujúcimi lekármi? • ako znížiť počet i závažnosť skutočných NÚO? •
• konflikty záujmov pri osvete o očkovaní medzi lekármi i laikmi. Čo s tým? •
• doplnkové a alternatívne možnosti posilňovania imunitného systému •

 

Vstupné:

 Dobro voľné

(na úhradu nákladov na cestu pre hosťa besedy)

 

Priamo na besede si môžete prezrieť a kúpiť knihy o očkovaní:

Dr. Martin HIRTE: "Očkování - pro a proti"
Neil Z. MILLER: "Co možná nevíte o očkování"
Dr. Gerhard BUCHWALD: "Očkování - obchod se strachem"
Iva VRANSKÁ-ROJKOVÁ: "Vakcína alebo Nedovoľ, aby mi ublížili"