Beseda „Čo nás zabíja v dnešnej dobe jedovej?“ s autormi „Doby jedovej“ a „Doby jedovej 2“ v Bratislave v sobotu 16.XI.2013 od 10:00

16.09.2013 10:00
Čo: beseda „Čo nás zabíja v dnešnej dobe jedovej?“
s autormi kníh „Doba jedová“ a „Doba jedová 2“
Kde: hala A, pódium 2
výstavisko Incheba
Viedenská cesta 3–7
Bratislava-Petržalka
MAPKA - MAPA výstaviska
Kedy: sobota
16. novembra 2013
1000–1100
Kto: prof. RNDr. Anna Strunecká, DrSc. - spoluautorka
prof. RNDr. Jiří Patočka, DrSc. - spoluautor
Ing. Marián Fillo - korektor, www.slobodaVockovani.sk
Andy Pavlík Timková - moderátorka
O čom:: o nebezpečenstvách, čo na nás číhajú v bežnom živote,
— v potravinách, kozmetike, liečivách, ale i doma v obývačke
Za čo: 3,— € dospelí bez zľavy
2,— € zľavnené pre deti 6–15 rokov, študentov, dôchodcov
podrobnosti tu
vstupné platí na celý deň, nielen na túto besedu
V rámci: knižného veľtrhu Bibliotéka

grafická pozvánka