Beseda „Ako sa zodpovedne rozhodnúť o očkovaní?“ v Malinove vo štvrtok 30.V.2013 od 17:00

30.03.2013 17:00

 

Milí priatelia, známi aj neznámi,
srdečne Vás pozývame na
 
besedu
(s úvodom do problematiky v trvaní cca 1 hod.)

„Ako sa zodpovedne rozhodnúť o očkovaní?“

 

Na Vaše otázky sa teší

Ing. Marián FILLO

šéfredaktor www.slobodaVockovani.sk,
spoluautor a člen petičného výboru Petície za slobodnú voľbu v očkovaní

 

Kedy?

vo štvrtok 30. mája 2013
  od 1700

 

Kde?

v Malinove
v Kultúrnom dome

L. Svobodu 11 (na poschodí)

  

Prihláška a ďalšie informácie:

Odporúčame prihlásiť sa na besedu vopred e-mailom: rcmalinovo@gmail.com,
aby sme pripravili dostatočný počet stoličiek. Ďalšie informácie na tel. čísle: 0911 168 889

 

O čom?

• ako sa zodpovedne rozhodnúť, či dať alebo nedať zaočkovať seba alebo svoje dieťa? •
• ak očkovať, tak proti čomu to má zmysel? • ak očkovať, tak v akom veku? •
• ak očkovať, tak čím a akým spôsobom? • prirodzené prekonanie detskej choroby kontra očkovanie •
• je bezpečnosť a účinnosť očkovania vedecky dokázaná? •
• je výroba očkovacích látok dokonale bezpečná? • zverejňujú výrobcovia úplné zloženie vakcíny? •
• sú pre zaradenie nového povinného očkovania do očkovacieho kalendára oprávnené dôvody? •
• čokoľvek o očkovaní, čo Vás zaujíma a na čo sa chcete spýtať •

 

Vstupné:

Dobro voľné (na náklady, spojené s usporiadaním besedy)

 

Viac o očkovaní sa dozviete na stránkach:

www.slobodaVockovani.sk
www.RizikaOckovania.sk
www.ockovanie.org
www.vakcina.szm.com

 

Priamo na besede si môžete prezrieť a kúpiť knihy o očkovaní:

Dr. Martin HIRTE: „Očkování - pro a proti“
Neil Z. MILLER: „Co možná nevíte o očkování“
prof. RNDr. Anna STRUNECKÁ, DrSc.: „Varovné signály očkování“
Iva VRANSKÁ-ROJKOVÁ: „Vakcína alebo Nedovoľ, aby mi ublížili“
Dr. Gerhard BUCHWALD: „Očkování - obchod se strachem“
Dr. Alexander KOTOK: „Očkovanie v otázkach a odpovediach pre premýšľajúcich rodičov“
a ďalšie knihy, súvisiace s témou besedy