BCG vakcinácia na Slovensku. Ako ďalej?

17.10.2010 23:18

       [...]

       V r. 2009 ochorelo na Slovensku na TBC celkove 11 detí. Znižujúce sa riziko infekcie tuberkulózy na Slovensku umožnilo v ostatných desaťročiach niekoľkokrát meniť politiku BCG vakcinácie.

       Priaznivá, aj keď nerovnomerne rozdelená epidemiologická situácia v tuberkulóze v Slovenskej republike a splnenie niektorých kritérií podľa IUATLD umožnili, aby sa začali uvažovať nad ďalšou zmenou v BCG vakcinačnej politike.

 

       Viac na stránke Medical Tribune CZ.