Autosedačky kontra očkovanie

05.10.2010 10:17

Eva Juhárová

 

       Z úst a pera (či skôr z počítačovej klávesnice) našich vakcinačných odborníkov sa dozvedáme rozličné zdôvodnenia povinného očkovania, ktoré ako úkon vynucovaný zákonom zostáva ojedinelým zjavom v zdravotnej starostlivosti. Veľmi obľúbeným prímerom je porovnanie očkovania a autosedačky. Autosedačka pre dieťa je nepochybne dôležitým ochranným opatrením. A rodičia sú dokonca „zákonom nútení“ svoje deti voziť len za tej podmienky, že sú bezpečne upevnené vo vyhovujúcej autosedačke. Takto argumentuje aj prof. MUDr. Svetozár Dluholucký, CSc.: „Ako je možné, že plne akceptujeme povinnosť mať dieťa v aute upevnené v autosedačke (ako prevencia úrazu) a nebúrime sa proti pokutám za porušenie tejto povinnosti a na druhej strane nám vadí povinná ochrana očkovaním (prevencia infekčných chorôb)?“ Zdroj: https://www.sprievodcaockovanim.sk/caste-otazky-o-ockovani/aka-je-situacia-s-ockovanim-na-slovensku.html

       Pozrime sa teda bližšie na oprávnenosť takéhoto postupu – porovnať autosedačku a očkovanie. Vynechajme teraz zjavnú vec, že zatiaľ čo sedačka je mechanickou pomôckou, očkovanie zasahuje priamo do telesnosti dieťaťa a vyvoláva v nej určité zmeny, čo upevnenie dieťaťa do autosedačky rozhodne nedokáže. Ibaže by bola sedačka vyrobená z materiálov nevhodných pre dieťa alebo priamo jedovatých, nespĺňala bezpečnostné kritériá a - nedaj Bože - by upevňovacie pásy dieťa udusili. To by bol rozhodne pre výrobcov škandál, niesli by následky a vo vlastnom záujme s výrobou niečoho tak nebezpečného nepokračovali – ak by im vôbec zostala takáto možnosť.Vynechajme aj to, že autosedačka ako ochranné opatrenie špeciálne pre deti prišla" vzhľadom na dlhú existenciu bezpečnostných pásov až nepochopiteľne neskoro.

        Pozrime sa na iný fakt – aby autosedačka splnila svoj účel, musí presne zohľadňovať veľkosť a vek dieťaťa a ani auto samotné nie je svojím vnútorným vybavením z veci vyňaté. Niečo také ako pri vakcínach, kedy platí jedna veľkosť pre všetkých a jeden druh pre všetkých" je pri autosedačkách nemožné. Iná sedačka je pre novorodencov, iná pre dojčatá, batoľatá, iná pre deti nad štyri roky. Pri výbere autosedačky toto všetko rodičia musia jednoducho zohľadniť, inak to nejde. A ako sú na tom vakcíny?

  1. Na štvrtý deň života je dieťatko očkované proti TBC vakcínou BCG vaccine SSI, tou istou, akou do júla tohto roku preočkovávali aj 11 ročné deti, a ktorá sa používa aj pre dospelých po kontakte s tuberkulózou.
  2. V prvom roku života sa očkuje tromi dávkami – proti tetanu, záškrtu, čiernemu kašľu, Hib, detskej obrne a hepatitíde B vakcínou Infanrix Hexa a proti pneumokokovým infekciám vakcínou Prevenar, a to bez ohľadu napríklad na hmotnosť dieťaťa, ktorá je pri prvom očkovaní zvyčajne o poznanie nižšia, iba polovičná oproti hmotnosti pri tretej dávke.
  3. Po 15. mesiaci života sa očkuje proti osýpkam, rubeole a mumpsu vakcínou Priorix, tou istou, ako neskôr nasleduje preočkovanie v 11. roku života.
  4. Prvý rozdiel nastupuje až pri preočkovaní v 13. roku oproti 6. roku z dôvodu zmeny záškrtovej zložky vo vakcíne pre staršie deti a dospelých.
     

       Rozoberme teraz ďalší aspekt používaných vakcín, a to priame kontraindikácie uvedené priamo výrobcom vakcín. V príbalovom letáku vakcíny Infanrix Hexa sa píše, že ak sa u dieťaťa objaví do 7 dní encefalopatia po očkovaní vakcínou so zložkou pertussis (čierny kašeľ), treba prerušiť očkovanie proti čiernemu kašľu a pokračovať náhradným očkovacím programom bez tejto zložky: https://www.adcc.sk/web/humanne-lieky/spc/infanrix-hexa-spc-10705.html (časť 4.3)

       Ak patríte k rodičom, ktorých dieťa malo takúto reakciu na očkovanie, ďalej by Vaše dieťa nemalo byť očkované vakcínou Infanrix Hexa . Čo na to naši odborníci? Ako je pripravený náhradný očkovací program tak, aby v ňom nebola prítomná zložka pertussis? Hľadajte a budete mať problémy, pretože s takým variantom sa na Slovensku jednoducho nepočíta. Slovensko je krajinou, kde je encefalopatia úplne bežným účinkom očkovania, pre ktorý si nemusíme robiť ťažkú hlavu! A už vôbec nerozmýšľať o tom, že snáď je pre dieťa priam indikovaná iná vakcinácia, nie, musí byť očkované podľa hesla- jedna vakcína pre všetkých.

       A kebyže ste patrili medzi rodičov, ktorí sú presvedčení, že pre ich dieťa je vhodný individuálny očkovací program, pretože chcete zabezpečiť ochranu očkovaním v istej miere, ale súčasná používaná vakcinačná uniforma Vám nevyhovuje, o dobrodružstvo a úplný nedostatok akéhokoľvek poradenstva v otázke vhodných vakcín máte postarané. Aký to úbohý stav oproti ponuke autosedačiek! Skutočne máte ľahší život, ak všetky svoje vakcinačné starosti prenecháte našim odborníkom, ktorí svoje poznanie majú tiež od odborníkov ešte odbornejších, múdrejších a väčších, pretože sú zahraniční, hovoria aj po anglicky a sedia v organizáciách, pri vyslovení mena ktorých Vám už neostáva nič iné, len úctivo mlčať: CDC, WHO, EMEA... (napríklad: https://www.ockovanie.org/reakcia-na-rozhovor-bakos.html, viď Odpoveď MUDr. Ivana Bakoša)

       Veci sa totiž majú tak, že ani len ten nepodarený príklad s autosedačkou nie je originálnym výtvorom slovenských vakcinátorov. Možno sa s ním stretnúť aj na druhej strane Atlantiku, ako sa možno presvedčiť napríklad tu: https://www.ageofautism.com/2010/09/aaps-nurse-wishner-sympathy-on-vaccine-choice-real-or-wishful-thinking.html. Mali by sme teda vedieť, ako je to s autorským právom na túto myšlienku, či tu nedošlo k nejakému plagiátorstvu, a či predsa len by sa naši verní nasledovníci nemali priznať, ako na takú geniálnu myšlienku prišli. Ja ako autorka tejto úvahy sa priznávam čestne – inšpiráciu k nej mi dal jeden diskutujúci čitateľ vyššie spomenutého internetového denníka, ktorý sa práve zameral na „jednu veľkosť vhodnú pre všetkých“. Vďaka nemu som našla spôsob, ako reagovať na tú absurdnú frašku na pravdu, polopravdu, ktorá je vlastne lžou - prirovnanie autosedačky a očkovania.