Autizmus a cukrovka: akú majú súvislosť s MMR vakcínou?

12.11.2014 21:59

InformaSalus.it — 24.III.2014

 

       Pôvodný článok Autismo e diabete: quale legame con il vaccino Mpr? La procura di Trani apre un'inchiesta
       z taliančiny preložila Hana Šabíková a jazykovo upravil Ing. Marián Fillo.

 

       Prokuratúra v Trani (Taliansko) začala trestné stíhanie neznámeho páchateľa za vážne neúmyselné ublíženie na zdraví. Účelom je overenie, či jestvuje vzťah medzi očkovaním trojzložkovou očkovacou látkou proti osýpkam, príušniciam a ružienke (angl. Measles, Mumps, Rubella = MMR) s výskytom autizmu a detskej cukrovky (diabetes mellitus 1. typu).

ilustračný obrázok: paragraf, zložený z dvoch injekčných striekačiek       Štátny zástupca Michele Ruggiero má v úmysle vykonať kontroly aj vo farmaceutických firmách a žiadať o informácie ministerstvo. Vyšetrovací spis bol otvorený po žalobe rodičov dvoch detí, ktorým bol diagnostikovaný „syndróm autizmu z očkovania“.

       Vyšetrovanie bolo zverené vyšetrovateľom z NAS (Nuclei Antisofisticazioni e Sanità = Skupina na boj s falšovaním v oblasti zdravia), ktorí budú mať za úlohu aj vytvorenie mapy výskytu prípadov autizmu, vzniknutých po podaní MMR vakcíny v posledných piatich rokoch. Vyšetrovatelia budú musieť preskúmať, aké stanoviská zaujalo Ministerstvo zdravotníctva Talianska po tom, čo viaceré talianske súdy vyniesli rozsudky, ktoré priznávajú príčinnú súvislosť očkovania s autizmom.

       V r. 2012 súd v Rimini odsúdil Ministerstvo zdravotníctva Talianska a priznal odškodnenie rodičom maloletého B.V., uznajúc príčinnú súvislosť medzi MMR vakcínou (proti osýpkam, príušniciam a ružienke), ktorou bol zaočkovaný v r. 2004, a následným vznikom autizmu.

       „Každý týžden mi prichádza aj dvadsať prípadov  poškodenia očkovaním. Momentálne mám v rukách vyše 400 prípadov. Z právnického uhla pohľadu sme v najlepšom momente boja“, prehlásil nedávno advokát z Rimini Luca Ventaloro, zástupca združenia Comilva (Coordinamento del Movimento Italiano per la Libertà delle Vaccinazioni = Vedenie talianskeho hnutia za slobodnú voľbu v očkovaní).

       MMR vakcína v Taliansku nepatrí medzi vakcíny, považované štátnym zdravotníckym systémom za povinné, ale je často odporúčaná pediatrami.