Austrálska štúdia našla ortuť vo vakcíne Infanrix Hexa, ktorá by mala byť bez ortute

01.07.2010 00:32

Journal of Toxicology and Environmental Health - I.2010 - Austin DW, Shandley KA, Palombo EA (Faculty of Life and Social Sciences, Swinburne University of Technology, Melbourne, Australia; daustin@swin.edu.au)

 

       Pôvodný článok (abstrakt štúdie) "Mercury in vaccines from the Australian childhood immunization program schedule"
       z angličtiny preložil Ing. Marián Fillo.

 

       Navzdory tomu, že z austrálskeho očkovacieho kalendára boli odstránené vakcíny obsahujúce konzervant thimerosal založený na ortuti (Hg), medzi výskumníkmi a rodičmi pretrvávajú obavy o bezpečnosť súčasného očkovacieho kalendára, sčasti kvôli stopovým množstvám Hg. Účelom tejto štúdie bolo nezávisle preskúmať detské vakcíny na prítomnosť Hg. Na prítomnosť Hg bolo priamym analyzátorom ortuti DMA-80 preskúmaných 8 vakcín podávaných deťom do 5 rokov života. 7 z 8 testovaných vakcín neobsahovalo žiadnu zistiteľnú úroveň Hg (menej než 1 ppb), avšak jedna vakcína (Infanrix Hexa) obsahovala Hg v množstve 10 ppb. Výsledok bol potvrdený a overený novým testom tej istej vzorky. Následne boli otestované tri ďalšie vzorky Infanrixu Hexa (jedna z tej istej výrobnej dávky a dve z inej výrobnej dávky), pričom všetky tri vykazovali prítomnosť Hg (v priemere na úrovni 9,7 ppb). Aj keď zistené úrovne Hg sú výrazne nižšie než akékoľvek bezpečnostné limity, výsledky tejto štúdie odhaľujú nepresnosti v informáciách verejného zdravotníctva, v profesionálnej komunikácii a v oficiálnej dokumentácii ohľadne obsahu Hg v prinajmenšom jednej detskej vakcíne. V záujme verejného zdravia je na výrobcoch vakcín a príslušných úradoch (Therapeutic Goods Administration a Federal Department of Health and Ageing = Úrad pre lieky a liečebné pomôcky a Federálne Ministerstvo zdravotníctva a starnutia), aby sa urýchlene vysporiadali s týmto problémom.

 

Pozn. prekl.:

ppb = parts per billion = akú časť z miliardy jednotiek hmotnosti (resp. objemu) tvorí sledovaná látka. Platí teda:
1 ppb = 1 µg/kg = 1 µg/l (u vodných roztokov, keďže 1 l vody váži približne 1 kg)