Aufderheide, Jeffry John

10.01.2012 12:10

       je otcom dieťaťa poškodeného očkovaním. Ako redaktor internetovej stránky www.VacTruth.com propaguje dobre informovaných detských lekárov, informovaný (ne)súhlas, plné uvádzanie všetkých nežiaducich účinkov očkovania v príbalových letákoch, ako aj zodpovednosť za tieto nežiaduce účinky.

 

Zdroj: