Astromedicína versus vedecká medicína (27. časť)

31.05.2010 08:41

       [...]

       Smutné a trestuhodné na tom všetkom je, že farmaceutické kartely s pomocou OSN a Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) robili v štátoch tzv. tretieho sveta na ľuďoch pokusy a výskumy - najskôr ich očkovaním nakazili rôznymi chorobami, a tým sa stali prenášačmi príslušných chorôb. A teraz ešte zarábajú na ich biede, utrpení a pomalom umieraní cez rôzne žobrajúce nadácie, lebo tie vyzbierané peniaze na „údajnú pomoc" napokon skončia na bankových kontách „vyvolených".

       [...]

       „Každé dve minúty zomrie na rakovinu krčka maternice jedna žena," tvrdí zase Darina Sedláková, riaditeľka kancelárie WHO na Slovensku. Z uvedeného možno pochopiť zmysel a účel strašenia a tiež, ako si naše „vybrané kapacity" nahrávajú. [...] (Vedci pracujúci pre farmaceutické kartely sa teda zamerali na „prevenciu rakoviny" - prirodzenej ľudskej činnosti, kde už vidia ďalšie obrovské zisky z odbytu toxických vakcín. Svetová zdravotnícka organizácia im dala k tomu požehnanie... A táto pani ako poplatná hlásna trúba WHO u nás, im robí kortešovačku. - pozn. F. Š.) Normálneho človeka zaráža fakt, že naše „zdravotnícke kapacity" nedokážu konečne povedať pravdu. Očkovanie predsa zabíja prirodzenú imunitu človeka, lebo choroba sa nedostáva do tela cez telové otvory, ale je priamo vstreknutá vo veľkom množstve, bez možnosti zareagovania a následného spustenia alarmu v tele. Takto si farmaceutický priemysel zabezpečuje potenciálnych „zákazníkov"; v mladosti im zničí imunitu a potom počas celého života sú odkázaní kupovať drahé lieky, aby ich udržali pri živote... Syndróm náhleho úmrtia, astma, autizmus - to sú len niektoré choroby, ktoré sa vyskytli ako následok očkovania miliónov ľudí na svete a ich počet stále narastá.

 

       Viac na stránke časopisu Vitalita.