Antivakcinačná lobby kladie odpor zavedeniu očkovania proti HiB v Indii

20.12.2010 12:53

British Medical Journal - 29.VI.2010 - Ganapati Mudur

 

       Pôvodný článok "Antivaccine lobby resists introduction of Hib vaccine in India" (BMJ 2010; 340:c3508)
       z angličtiny preložil Ing. Marián Fillo.

 

       Kampaň proti očkovacej látke proti Haemophilus influenzae typu B (HiB) v Indii spustená niekoľkými profesionálnymi zdravotníkmi spôsobila odklad plánov vlády na zavedenie tejto očkovacej látky do štátneho očkovacieho programu pre deti.

       Ministerstvo zdravotníctva minulý rok (2009 - pozn. prekl.) oznámilo, že nahradí štandardnú očkovaciu látku proti záškrtu, tetanu a čiernemu kašľu 5-zložkovou očkovacou látkou, ktorá bude chrániť deti aj proti nákazlivej žltačke typu B a HiB.

       Celosvetové spojenectvo za očkovacie látky a očkovanie (Global Alliance for Vaccines and Immunisation = GAVI) sa po konzultácii s Ministerstvom zdravotníctva (MZ) Indie zaviazalo v auguste 2009 poskytnúť grant 165 mil. dolárov (= cca 110 mil. libier = cca 135 mil. €) na zavedenie novej očkovacej látky, čo by v roku 2010 pokrylo 10 mil. detí v 10 z celkovo 28 štátov Indie.

       Podľa odhadov GAVI baktéria HiB, ktorá môže spôsobiť vážnu bakteriálnu meningitídu i zápal pľúc, zabije každoročne celosvetovo vyše 370.000 detí. Približne 20% týchto úmrtí nastáva v Indii.

       Avšak kampaň, ktorá sa rozvinula proti očkovaniu proti HiB, požaduje, aby MZ Indie nedbalo na odporúčania vlastnej poradnej skupiny pre očkovanie, ale spýtalo sa nezávislého výboru odborníkov, či je skutočne potrebné zaviesť očkovanie proti HiB do štátneho očkovacieho programu Indie. Výbor odborníkov teraz súhlasil s rozhodnutím poradnej skupiny a požiadal MZ Indie o zavedenie tohto očkovania vo vybraných štátoch Indie a zhodnotenie jeho účinnosti v potláčaní meningitídy pred tým, ako bude toto očkovanie zavedené v ostatných štátoch Indie.

       Avšak člen výboru odborníkov, ktorý si neprial byť menovaný, povedal BMJ: "Konkrétne kroky na zavedenie 5-zložkovej očkovacej látky do štátneho očkovacieho programu stále nevidno. Indická anti-vakcinačná lobby, zdá sa, uspela pri ovplyvňovaní zdravotníckych úradov."

       Predstavitelia kampane proti očkovaniu proti HiB argumentujú, že v Indii chýbajú epidemiologické údaje, ktoré by ospravedlnili zavedenie tohto očkovania do programu verejného zdravotníctva.

       Dr. Jacob Puliyel, detský lekár v Nemocnici sv. Štefana v Novom Dillí, ktorý je čelným predstaviteľom kampane proti tomuto očkovaniu, povedal: "Výskyt HiB sa javí byť malý. Očkovanie proti HiB by bolo plytvaním nedostatkovými verejnými zdrojmi."

       Kritici 5-zložkovej očkovacej látky povedali tiež, že jej zavedenie by znamenalo nahradenie lacných očkovacích látok za výrazne drahšie. Madhavi Yennapu, analytik zdravotníckej politiky zo Štátneho výskumného ústavu vedy, technológie a rozvoja v Novom Dillí (Naí Dillí = New Delhi; hlavné mesto Indie - pozn. prekl.), povedal: "Očkovacia látka proti záškrtu, tetanu a čiernemu kašľu stojí menej než 3 rupie, 5-zložková očkovacia látka však stojí 300 rupií (= 4 libry = 5 € = 6 dolárov)."

       Mnoho detských lekárov a odborníkov na prenosné ochorenia však ostro kritizovalo váhanie vlády ohľadom 5-zložkovej očkovacej látky. Panna Choudhury, predseda očkovacieho výboru Indickej akadémie detského lekárstva (Indian Academy of Pediatrics’ committee on immunisation) povedal: "Pravdou je, že nemáme skutočné údaje o výskyte HiB, ale absencia údajov ešte neznamená, že táto choroba tu nie je. Nikto nemôže poprieť, že zápal pľúc je v Indii hlavnou príčinou úmrtí medzi deťmi do 5 rokov."

       Výbor MZ Indie zostavený na zhodnotenie potreby očkovania v Indii sa vyjadril: "Konzervatívne odhady z dostupných údajov z Indie hovoria o 52.000 prípadoch meningitídy a 260.000 prípadoch zápalu pľúc, ktoré každý rok nastanú kvôli HiB."

       Očkovacia látka proti HiB je dostupná v súkromnom zdravotníctve už vyše 10 rokov a v Indii ju používajú takmer výlučne len bohaté vrstvy obyvateľstva. Thekkara Jacob John, člen výboru odborníkov a bývalý riaditeľ Katedry virológie na Kresťanskej vysokej škole lekárskej (Christian Medical College) vo Vellore, povedal: "Bolo by neetické neumožniť prístup k tejto očkovacej látke chudobnejším vrstvám tým, že bude zamedzené jej zavedenie do štátneho očkovacieho programu."

       Avšak kritici, ktorí podali žalobu vo verejnom záujme proti 5-zložkovej očkovacej látke, povedali, že budú pokračovať vo svojej kampani skrz lekárske časopisy a súdy. Skupina lekárov a zdravotníckych aktivistov, ktorí si hovoria Celoindická sieť liekových aktivistov (All India Drug Action Network), napísala tento rok otvorený list Svetovej zdravotníckej organizácii OSN (World Health Organization = WHO), v ktorom tvrdí, že WHO si nesprávne vyložila štúdie HiB v Bangladéši a Indonézii.

       Dr Puliyel povedal: "Indonézska štúdia ukázala, že viac prípadov zápalu pľúc je medzi zaočkovanými deťmi, a bangladéšska štúdia nepreukázala žiadnu významnú účinnosť u rádiologicky potvrdených prípadov zápalu pľúc a meningitídy. Ale aj napriek tomu sa tieto štúdie používajú na propagáciu očkovania proti HiB."

       Dr. Puliyel tvrdí tiež, že vyšetrovanie úmrtí detí po očkovaní proti HiB na Srí Lanke v roku 2008, ktoré viedla WHO, ignorovalo vlastný systém WHO na klasifikáciu vážnych nežiadúcich účinkov a označilo tieto úmrtia ako pravdepodobne nesúvisiace s očkovaním.

       Zatiaľčo Srí Lanka znovu začala používať 5-zložkovú očkovaciu látku v marci 2010, Bhután práve vyšetruje úmrtia 4 detí po podaní práve tejto 5-zložkovej očkovacej látky.