Analýza Rozhodnutia ÚVZ SR, ktorým potvrdzuje pokutu, ktorú udelil RÚVZ Trnava za odmietnutie povinného očkovania

24.06.2011 15:00

Ing. Marián Fillo

 

       Istí rodičia spadajúci do rajónu Regionálneho úradu verejného zdravotníctva (RÚVZ) Trnava mi poslali (a následne dovolili zverejniť) nižšie uvedené Rozhodnutie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky (ÚVZ SR). Týmto rozhodnutím ÚVZ SR potvrdzuje pokutu, ktorú týmto rodičom udelil RÚVZ Trnava, a je to pokuta v maximálnej možnej výške.

       Na celom rozhodnutí je pozoruhodné to, že v ňom ÚVZ SR otvorene klame, zavádza, píše polopravdy a krkolomne prekrúca paragrafy, a to mnohonásobne. Preto som sa podujal na aspoň letmé okomentovanie lží, ktorými ÚVZ SR odôvodňuje potvrdenie očividne nesprávneho rozhodnutia RÚVZ Trnava.

       Ak sa Vám nechce čítať Rozhodnutie ÚVZ SR, môžete hneď preskočiť na komentár.

 

Rozhodnutie ÚVZ SR

 

Komentár k Rozhodnutiu ÚVZ SR

str. 4; ad 1)

       Ak sa vôbec nejaká kontrola imunogenity deje, znamená to len kontrolu hladiny protilátok v krvi, a to nie všetkých zaočkovaných, ale len sem-tam námatkovo niektorých. Tu možno povedať v prvom rade to, že kontrolná vzorka nie je štatisticky významná.

       Pritom nejde o skutočnú kontrolu účinnosti očkovania, pretože očkovanie je skutočne účinné len v prípade, že človek príde do kontaktu s daným patogénom (vírusom či baktériou) a neochorie. Lenže to, že neochorie navyše nemusí byť vďaka očkovaniu, ale vďaka prirodzenej obrane organizmu, ktorú by mal aj bez očkovania. Nie je dosť dobre možné oddeliť tú časť imunity, čo vznikla vďaka očkovaniu, od tej časti, ktorá je prirodzene prítomná aj bez očkovania. Lenže účinnosť očkovania sa v zásade nikdy nekontroluje, tzn. nikdy sa nevyskúša u očkovanej osoby nakaziť ju vírusom/baktériou, že či to zvládne bez ochorenia. To by, mimochodom, bolo podľa súčasných pravidiel jednak neetické, jednak trestným činom úmyselného šírenia nebezpečného prenosného ochorenia. Kontrola hladiny protilátok je teda hrubo nedostatočná a neodráža skutočnú imunitu - odhliadnuc od toho, že aj keby odrážala, tak nevieme, nakoľko je tá imunita spôsobená očkovaním a nakoľko je prirodzená.

       Nulová resp. nízka chorobnosť nie je vôbec dôkazom účinnosti očkovania, ale dôkazom účinnosti všetkých protiepidemických opatrení dokopy, tzn. okrem očkovania (ak vôbec očkovanie nejaký pozitívny účinok má) aj:

 1. epidemiologicky nezávadnej pitnej vody v drvivej väčšine domácností,
 2. kanalizácie,
 3. zlepšenia bývania (suché a dostatočne teplé byty),
 4. zníženia počtu obyvateľov na meter štvorcový obytnej plochy (menšia pravdepodobnosť prenosu vzduchom prenosných ochorení),
 5. vysokého hygienického štandardu,
 6. osvety v oblasti prevencie prenosných ochorení inými spôsobmi než očkovaním (vitamíny, hygiena, pohyb na čerstvom vzduchu...),
 7. toho, že malé deti vstupujú do kolektívneho zariadenia (škôlky, školy) typicky nie skôr než po dosiahnutí troch rokov života,
 8. obmedzenia pracovnej doby na max. 8 hodín denne u drvivej väčšiny pracovníkov = viac času na odpočinok,
 9. dostatočnej výživy takmer celého obyvateľstva,
 10. pomerne pokojnej politickej situácie (žiadne vojny ani ozbrojené konflikty už desiatky rokov).
   

       K osýpkam: z listu ÚVZ SR to vyzerá, ako keby išlo o niečo hrozné v Británii i vo Švajčiarsku, kde je o poznanie nižšia zaočkovanosť proti osýpkam než u nás. V skutočnosti sa ale ani v Británii ani vo Švajčiarsku na osýpky bežne nezomiera - to len v ojedinele niekto v extrémne výnimočných prípadoch, kedy je napr. na zníženie teploty nasadený paracetamol (preukázateľne zvyšuje pravdepodobnosť ťažkého priebehu a úmrtia na osýpky až 7x) alebo keď ide o imunitne ťažko poškodenú osobu, ktorá by z tohto titulu tak-či-tak nemohla byť proti osýpkam zaočkovaná. Úmrtnosť na osýpky je teda v Západnej Európe takmer nulová.

       Naproti tomu je v Afrike zaočkovanosť podobná, v niektorých krajinách dokonca vyššia než vo Švajčiarsku či Veľkej Británii, viď údaje Measles Initiative (medzinárodná iniciatíva za vykynoženie osýpok). V Afrike sa však na osýpky zomiera po tisícoch, nie ako v Európe, kde sa na osýpky buď vôbec nezomiera, alebo sa to dá spočítať na prstoch. Pritom chrípka, autonehody a možno aj údery bleskom majú v Európe na svedomí ročne oveľa viac úmrtí, než osýpky. Prečo nás teda ÚVZ SR straší blbými osýpkami, ktorými si z pokolenia našich starých rodičov (narodených pred druhou svetovou vojnou) prešli takmer všetci, a z pokolenia našich rodičov (narodených krátko po druhej svetovej vojne) veľká časť (možno väčšina)?

 

str. 4 a 5; ad 2, 3, 5 a 8)

       Zo samotného faktu, že ročne sa na Slovensku stiahne z trhu niekoľko liečiv práve z dôvodu ich nebezpečnosti (minulý rok napr. lieky proti cukrovke Avandia, Avandamet, Avaglim a pár ďalších) vypovedá o tom, že je očividne veľmi dobre možné u nás podľa platných právnych noriem schváliť aj extrémne nebezpečný "liek".

       ŠÚKL v skutočnosti vôbec netestuje každú výrobnú dávku vakcíny, čo príde na slovenský trh. A ak už vôbec na nej niečo testuje, rozhodne nerobí kompletný chemický rozbor námatkovo vybraných vakcín z každej výrobnej dávky. Viď napr. vyjadrenia riaditeľa ŠÚKL PharmDr. Jána Mazaga v diskusii pod článkom "ŠÚKL netestuje, či je vo vakcíne ortuť" a ešte lepšie pod článkom "Otvorený list predsedníčke vlády SR Ivete Radičovej (2.)".

       Stanovisko Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) k thiomersalu (či k čomukoľvek inému) je z princípu nedôveryhodné, keďže ide o silne skorumpovanú inštitúciu, čo bolo minulý rok jasne dokázané, viď napr. tu:

       Aj keby WHO skorumpovaná nebola, jej stanovisko nám môže byť aj tak ukradnuté, keď fakty (napr. seriózne vedecké štúdie) hovoria o niečom inom. Je snáď WHO Písmom Svätým? Stanovisko (názor) kohokoľvek je úplne irelevantné. Zaujímajú nás overiteľné fakty a dôkazy, nie názory.

 

str. 5; ad 4)

       Ku konaniu WHO viď vyššie.

       Vakcína Panenza proti prasacej chrípke, ktorú nakúpilo Slovensko, obsahovala thiomersal (prudko jedovatú zlúčeninu ortuti; viď časť 6.1 odkazovaného dokumentu), a tá preukázateľne poškodzuje mozog a nervovú sústavu.

       ÚVZ SR navyše odporučil ako prvé očkovať proti prasacej chrípke tehotné ženy. Chvála Pánu Bohu, že drvivá väčšina slovenských tehotných žien nepodľahla tejto pro-vakcinačnej propagande - na rozdiel od tých amerických, čo malo v USA za následok 700% nárast samovoľných potratov (okrem iných vážnych problémov, čo toto očkovanie spôsobilo).

       Odhliadnuc od toho, očkovanie proti akejkoľvek chrípke (aj keby vakcína neobsahovala ortuť) je pre tehotné ženy (a hlavne pre ich bábätká v brušku) krajne nebezpečné, viď články "Vakcíny, vývoj nervového systému a poruchy autistického spektra - 2. časť" a "Mali by sa tehotné ženy vyhnúť všetkým vakcínam?".

       ÚVZ SR teda nielenže nechránil verejné zdravie, ale doslova vykonal mediálny útok naň. Ešteže ho drvivá väčšina slovenských žien, čo práve boli tehotné, nepočúvla. Inak by sme zrejme zažili podobnú katastrofu, ako USA.

 

str. 5; ad 6 a 7)

"Národný imunizačný program SR, ktorý sa opiera o najnovšie vedecké poznatky"

       Už dlhé roky je úplne jasné, že očkovanie proti tuberkulóze BCG vakcínou je viac na škodu než na úžitok. V Rakúsku to pochopili už začiatkom 90. rokov a od roku 1990 sa v Rakúsku BCG vakcínou neočkuje (NAVZDORY odporúčaniam WHO). Slovensko to však ignoruje.

       Ďalej je známe, že pre očkovanie v prvom polroku života platí: čím neskôr sa s očkovaním začne, tým je menšia pravdepodobnosť vzniku astmy (a zrejme aj ďalších alergií), viď štúdia z roku 2008 (teda jeden z najnovších vedeckých poznatkov): "Delay in diphteria, pertussis, tetanus vaccination is associated with a reduced risk of childhood asthma". Napriek tomu sa u nás očkuje už na 4. deň života dieťaťa!!! Počnúc 1.I.2009 v rámci prvého polroka života dostane dieťa povinne ešte najmenej 4 ďalšie vakcíny (spolu 5), do 31.XII.2008 to boli "len" 2 (spolu 3).

       Toto je jasným rozporom medzi aktuálnym vedeckým poznaním a slovenským očkovacím kalendárom. Alebo je snáď ÚVZ SR úplne jedno, že teraz je už každé druhé dieťa na niečo alergické (keď som ja bol malý, tak to nebolo snáď ani každé dvadsiate) a trend smeruje k tomu, že o niekoľko rokov bude alergické takmer každé dieťa???

       Súlad s odporúčaniami preukázateľne skorumpovaných organizácií je teda pre ÚVZ SR dôležitejší, než aktuálne vedecké poznatky? Nemôžem si pomôcť, ale všetko tu nasvedčuje tomu, že epidemiologickému odboru ÚVZ SR očividne nejde o verejné zdravie, ale naopak o jeho systematické ničenie!

"Očkovací kalendár je zostavený na základe epidemiologickej situácie"

       Tak toto je snáď zlý vtip. Slovensko je hlboko pod európskym priemerom výskytu pneumokokových invazívnych ochorení (v rámci Európy máme jeden z najnižších výskytov pneumokokových ochorení, ak nie úplne najnižší), napriek tomu však Slovensko je jedinou krajinou EÚ, kde sa proti pneumokokom plošne povinne očkuje.

       Ďalej je epidemiologická situácia vo výskyte detskej obrny na Slovensku už vyše 50 rokov vynikajúca (nulový výskyt), detská obrna sa nevyskytuje ani v žiadnom zo susedných štátov, ba dokonca nikde v celej Európe, napriek tomu však stále máme povinné plošné očkovanie proti tejto chorobe.

       ÚVZ SR bezočivo klame, pretože slovenský očkovací kalendár v skutočnosti vôbec neodráža aktuálnu epidemiologickú situáciu.

"Očkovanie u detí sa musí vykonať v prvých mesiacoch života z dôvodu častého výskytu infekčných ochorení práve u malých detí, u ktorých priebeh ochorenia môže byť ťažký až život ohrozujúci"

       Ako je potom možné, že po tom, ako v Japonsku preložili DPT očkovanie (proti záškrtu, čiernemu kašľu a tetanu) z 3 mesiacov života dieťaťa až za 2. narodeniny dieťaťa, detská úmrtnosť v Japonsku nevzrástla, ale naopak prudko klesla? Konkrétne ide o pokles detskej úmrtnosti a vážnych poškodení zdravia o 85% až 90%!!! Citujem:

"Delay of DPT immunization until 2 years of age in Japan has resulted in a dramatic decline in adverse side effects. In the period of 1970-1974, when DPT vaccination was begun at 3 to 5 months of age, the Japanese national compensation system paid out claims for 57 permanent severe damage vaccine cases, and 37 deaths. During the ensuing six year period 1975-1980, when DPT injections were delayed to 24 months of age, severe reactions from the vaccine were reduced to a total of eight with three deaths. This represents an 85 to 90 percent reduction in severe cases of damage and death."

Dr. Raymond Obomsawin

       Ako je potom tiež možné, že očkovaním proti záškrtu, tetanu a čiernemu kašľu sa úmrtnosť afrických vidieckych detí v Guinei-Bissau po prvej dávke zdvojnásobila a po druhej dávke až zoštvornásobila???

       Na Slovensku bolo v roku 2010 zaznamenaných 11 prípadov tuberkulózy u detí, pričom nebolo špecifikované, aké staré tie deti boli. Pravdepodobne bola drvivá väčšina z nich (ak nie všetky) starších než 1 rok. A toto je akože častý výskyt? Kvôli tomuto sa musia očkovať už 4-dňové deti? Kvôli tomu sú permanentne preplnené čakárne pľúcnych ambulancií, ktoré dokopy nič iné neriešia, len nežiaduce účinky povinnej BCG vakcíny proti tuberkulóze?

       Ďalej je prakticky vylúčené, aby dieťa v prvom polroku (či skôr roku) života dostalo tetanus. Pravdepodobnosť niečoho takého je oveľa nižšia, než pravdepodobnosť toho, že ho zasiahne blesk - proti ktorému určite očkované nie je. Napriek tomu však dostane dieťa už v 3. a 5. mesiaci života megadávku hliníka (áno, práve kvôli tetanu je ho v tej vakcíne tak veľa), ktorý máloktoré dieťa dokáže rozchodiť absolútne bez akejkoľvek ujmy. To, že na dieťati po očkovaní nevidíte žiadne negatívne zmeny, totiž ešte vôbec neznamená, že nenastali nejaké škody, ktoré sa prejavia až s odstupom času. Prinajmenšom nejakú alergiu s vyše 50%-nou pravdepodobnosťou dostane.

       Drvivá väčšina detí (aspoň kým nezačnú chodiť) taktiež nemá šancu dostať nákazlivú žltačku typu B. Prečo sa teda proti nej plošne očkujú všetky bábätká počnúc 10. týždňom života? To, že sa očkujú novorodené deti HBsAg pozitívnych žien, sa ešte dá pochopiť. Ale prečo by sa proti tejto pohlavne prenosnej chorobe mali očkovať všetky bábätká bez výnimky???

       Nemôžem si pomôcť, ale slovenský očkovací kalendár je jednoducho úplne padnutý na hlavu (a je pritom úplne jedno, že v iných krajinách je to rovnako hlúpo ako u nás, ak nie dokonca ešte horšie) a očividne nie je takto postavený z dôvodu častého výskytu infekčných ochorení u malých detí - prinajmenšom nie u tuberkulózy, tetanu či nákazlivej žltačky typu B. Naopak - takto postavený očkovací kalendár s vysokou pravdepodobnosťou detskú úmrtnosť neznižuje, ale ZVYŠUJE.

 

str. 5; ad 9)

       Posudzovať dôveryhodnosť ľubovoľnej organizácie môže ktokoľvek, komu sa zachce. Nie je to výsadou ÚVZ SR a už vôbec nie nejakej úzkej skupiny všemocných odborníkov. Navyše ÚVZ SR je tým najmenej kompetentným zo všetkých na objektívne posudzovanie dôveryhodnosti seba samého, WHO či RÚVZ, keďže preukázateľne opakovane slepo nektriticky a servilne preberá všetky odporúčania WHO - bez ohľadu na ich skutočnú opodstatnenosť.

       Keby sme posudzovanie dôveryhodnosti WHO prenechali výlučne na ÚVZ SR, urobili by sme capa záhradníkom.

 

str. 5 a 6; ad 10)

       V nijakom všeobecne záväznom právnom predpise nie je uvedené, čo všetko konkrétne môže byť kontraindikáciou toho-ktorého očkovania. Odborné usmernenie MZ SR č. 33477/2010-OZS NIE JE všeobecne-záväzným právnym predpisom. Tým by sa stalo až po zverejnení v Zbierke zákonov, doposiaľ v nej však zverejnené nebolo. Keďže to tak nie je, je posúdenie kontraindikácií prenechané na úplnú svojvôľu očkujúceho lekára, prípadne iných lekárov-špecialistov.

       Očkujúci lekár však je v konflikte záujmov, pretože z každého očkovania má určitý príjem (v roku 2009 to bolo 6,- €, možno je to už viac). To znamená, že celé nastavenie zdravotníckeho systému umožňuje lekárovi úplne bezhlavo očkovať navzdory skutočným kontraindikáciám, aby čo najskôr dostal svojich 6,- € (prípadne viac).

       Čo sa týka lekárov-špecialistov, v ktorých moci je potvrdiť alebo zamietnuť kontraindikáciu očkovania, ukazuje sa, že panujú medzi nimi neraz zásadne rozdielne názory. Niektorý lekár-špecialista kontraindikáciu očkovania potvrdí, iný nie, a to u jedného a toho istého dieťaťa, pri zvážení rovnakých podkladov.

       Je morálne neprípustné, aby stanovovanie kontraindikácií zdravotníckeho zákroku, ktorý môže potenciálne byť fatálnym (tzn. spôsobiť smrť), záviselo len od svojvôle všeobecného lekára alebo lekára-špecialistu, a pritom sa úplne ignoroval názor rodičov, ktorí svoje dieťa poznajú oveľa lepšie než akýkoľvek všeobecný lekár či lekár-špecialista.

       Treba tiež dodať, že podľa § 56 ods. 1 písm. a) Zákona č. 355/2007 Z.z.:

"Priestupku na úseku verejného zdravotníctva sa dopustí ten, kto sa bez preukázania závažných zdravotných alebo iných lekárom zdôvodnených prípadoch nepodrobí očkovaniu, vyplývajúcemu z príslušných právnych predpisov, alebo nariadenému očkovaniu,"

       To znamená, že lekár môže zdôvodniť neočkovanie aj inak než závažnými zdravotnými dôvodmi. Nie je nikde bližšie špecifikované, čo všetko by to mohlo byť (popri závažných zdravotných dôvodoch), takže neočkovanie môže lekár v zásade zdôvodniť aj odmietnutím rodiča napr. z náboženských dôvodov, pričom by podľa tohto ustanovenia zákona nemalo ísť o priestupok.

 

str. 6; ad 12)

"V prípade poškodenia zdravia v dôsledku nežiaducej reakcie po očkovaní, u ktorej bolo preukázané, že vznikla v príčinnej súvislosti s očkovaním, je možné, aby daný prípad prešetril Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou, ktorý zároveň posúdi mieru zavinenia a podľa toho môže zvážiť trestnoprávnu zodpovednosť v danom prípade."

       Posúdi mieru zavinenia? To teda znamená, že keď sa nenájde žiadny vinník, lebo celé očkovanie prebehlo presne podľa predpisov (lege artis), tak nebude nikto potrestaný? Lenže potom, samozrejme, nikto nevyplatí nikomu nijaké odškodné, a celé také skúmanie bude tým pádom úplne zbytočné.

       Pritom 100% istota príčinnej súvislosti s očkovaním je prakticky nedosiahnuteľná a ÚVZ SR to veľmi dobre vie. Na to, aby sme dokázali príčinnú súvislosť, by sme museli zmerať tesne pred očkovaním x imunitných a iných parametrov, potom tie isté parametre zmerať niekoľkokrát po očkovaní v určitých časových odstupoch. Preukázaním závažných zmien v jednotlivých parametroch by bola dokázaná príčinná súvislosť - aj to len v prípade, že by sa nám podarilo vylúčiť akékoľvek iné vplyvy, ktoré by mohli ovplyvniť merané ukazovatele.

       Toto celé by stálo rádovo stovky až tisíce €, takže to v zásade nikto nikdy nerobí. Tým pádom je príčinná súvislosť prakticky nedokázateľná. Preto sa v zahraničí na priznanie odškodnenia obetiam očkovania nepožaduje dôkaz príčinnej súvislosti, ale stačí len pravdepodobnosť, že očkovanie daný problém spôsobilo.

       Navyše to, že doposiaľ na Slovensku (napr. od roku 1989 doteraz) nebol vyplatený ani jeden jediný eurocent (či halier) odškodného akejkoľvek obeti očkovania, je jasným dôkazom toho, že takýto spôsob riešenia očkovaním spôsobených závažných zdravotných problémov je absolútne nefunkčný a ide v podstate len o rečnícky obrat, ktorý má slúžiť na oklamanie veci neznalých občanov.

 

str. 7; bod 2)

"ÚVZ SR ani RÚVZ neprislúcha posudzovať, či zákon platný v SR je alebo nie je v rozpore s Ústavou SR."

       To teda rozhodne nie je pravda, pretože Ústava SR je základným zákonom štátu a všetky zákony, vyhlášky atď. majú nižšiu právnu silu než Ústava SR. Akékoľvek konanie ÚVZ SR a RÚVZ by teda malo byť v prvom rade v súlade s Ústavou a až následne v súlade so zákonmi, vyhláškami atď. Ostatne, hneď na začiatku Ústavy sa píše:

"Štátne orgány môžu konať iba na základe ústavy, v jej medziach a v rozsahu a spôsobom, ktorý ustanoví zákon."

       Samotná ústava ako základný zákon štátu teda prikazuje všetkým štátnym orgánom konať iba na jej základe a v jej medziach. Tým pádom sú všetky štátne orgány (vrátane ÚVZ SR a RÚVZ) nieže kompetentné, ale priam povinné posudzovať súlad všetkého svojho konania s Ústavou SR (vrátane toho konania, čo im dovoľuje (protiústavný) zákon).

"legislatívne pravidlá vlády SR schválené uznesením vlády SR z 25.5.2010 č. 352 v bode 23 ustanovujú, že ak návrh zákona predpokladá vydanie  vykonávacieho právneho predpisu, splnomocnenie na jeho vydanie napríklad znie: „Podrobnosti o ... ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá Ministerstvo ...“ a neukladá sa tu povinnosť "stanovovania nejakých medzí..." alebo "jasného určenia hraníc...", v akých je prípustná úprava vo vyhláške"

       Podľa citovaného bodu 23 legislatívnych pravidel vlády SR sa síce nič také neukladá, ale ani sa ukladať nemusí, pretože to vymedzenie požaduje Ústava SR a tá je nadriadená aj legislatívnym pravidlám vlády SR. Niet nijakého rozumného dôvodu pre duplikáciu všetkých požiadaviek Ústavy SR v legislatívnych pravidlách vlády SR, takže pokiaľ niečo nie je v legislatívnych pravidlách vlády SR upravené, treba sa riadiť Ústavou SR. To, že požiadavka na vymedzenie či ohraničenie povinností bližšie určených vyhláškou nie je v legislatívnych pravidlách vlády SR uvedená, teda nedokazuje absolútne nič a už vôbec to nie je zmenou Ústavy SR.

       Legislatívne pravidlá vlády SR zásadne nesmú byť protiústavné, čo by pri chápaní, ktoré naznačuje ÚVZ SR museli byť, takže výklad legislatívnych pravidiel vlády SR, ktorý použil ÚVZ SR, môžeme smelo zavrhnúť ako úplne scestný.

 

str. 7 a 8; bod 2)

"ÚVZ SR zastáva názor, že účastník konania nie je oprávnený nesplniť povinnosť, danú mu zákonom, z dôvodu jeho pochybností o tom, či vykonávací predpis, vydaný k zákonu, ktorý mu povinnosť ukladá, je vydaný v "medziach zákona a pri zachovaní základných práv a slobôd"."

       Názor ÚVZ SR je úplne irelevantný. Základné práva a slobody sú od toho základné, aby neboli nikdy porušované, a ak aj niekedy áno, tak len za zákonom presne vymedzených okolností, iba keď je to absolútne nevyhnutné a iba v nevyhnutnej miere.

       Základné ľudské práva a slobody sú však očkovaním niekoľkokrát porušené, čo ostatne potvrdil aj verejný ochranca práv (ombudsman), citujem: "ustanovením povinného očkovania nepochybne dochádza k vážnemu zásahu do viacerých základných práv a slobôd jednotlivcov". Pritom nie je zákonom nijak vymedzený rozsah obmedzenia základných ľudských práv a slobôd a už vôbec nie je zdôvodnená jeho nevyhnutnosť. Keď sa tak nad tým zamyslíme, povinné očkovanie predsa nie je nevyhnutné napr. v Nemecku alebo Anglicku. Prečo by teda malo byť nevyhnutné na Slovensku?

 

str. 8, bod 4)

       Výklad ÚVZ SR k čl. 26 Dohovoru o ľudských právach a biomedicíne je úplne scestný, čo som už dávnejšie podrobne rozobral v článku "Ako si RÚVZ v Bratislave po svojom vysvetľuje čl. 26 Dohovoru o ľudských právach a biomedicíne".

"Zákon č. 355/2007 Z.z. bol harmonizovaný s právom EÚ"

       A čo má byť? To predsa nijak nedokazuje, že nie je v rozpore s Ústavou SR, ďalšími zákonmi SR a medzinárodnými zmluvami záväznými pre SR.

"nerešpektovanie povinného očkovania môže ohroziť verejné zdravie nárastom počtu nebezpečných prenosných ochorení vyvolávajúcich komplikácie."

       Určite nie u záškrtu a tetanu, lebo protilátky vytvorené vďaka očkovaniu nelikvidujú záškrtové a tetanové baktérie, ale len neutralizujú ich jedy (toxíny).

       Na druhú stranu očkovanie živými vakcínami (MMR, BCG) v skutočnosti zvyšuje počet prenosných ochorení, ktoré u imunitne oslabených jedincov po očkovaní týmito vakcínami vznikajú. Je to teda práve povinné očkovanie, ktoré systematicky ohrozuje verejné zdravie, zatiaľčo divoká choroba nepostihuje ani zďaleka všetkých ľudí, takže jej prípadné ničivé dopady sú oveľa menšie než sú dopady živých vakcín v rámci plošného povinného očkovania (MMR, BCG).

"Neočkovaná osoba nemá protilátky, je teda vnímavá voči infekciám a predstavuje tak vhodný terén pre vznik a šírenie epidémií v populácii."

       V skutočnosti je známe, že na rozdiel od imunity vzniknutej po prekonaní divokej choroby, imunita vyvolaná očkovaním (ak sa to vôbec podarí, a to sa nepodarí vždy), nemá doživotné trvanie, a aj keby ani imunita z prekonania choroby nemala doživotné trvanie, imunita z očkovania má spravidla trvanie výrazne kratšie. Výnimkou je tetanus.

       Z toho vyplýva, že napr. osoby, ktoré prekonali divoký čierny kašeľ majú oveľa dlhšie trvajúcu imunitu voči nemu než osoby iba očkované, a tak dnes drvivá väčšina dospelých do 50 rokov (z ktorých takmer všetci sú proti čiernemu kašľu očkovaní) je voči čiernemu kašľu vnímavá a teda práve tí očkovaní predstavujú vhodný terén pre vznik a šírenie epidémií - nie tí neočkovaní, tzn. dospelí nad 50-55 r.

       Druhou stranou mince je, že niektoré choroby (napr. pneumokoky alebo hemofily) človek častokrát (vlastne v drvivej väčšine prípadov) hravo zvládne aj bez prítomnosti očkovaním vyvolaných protilátok. Vzťah medzi prítomnosťou protilátok a schopnosťou zvládnuť pneumokokovú nákazu vôbec nie je priamočiary.

       Navyše je tiež známe, že osoby očkované proti 7 typom pneumokokov sú náchylnejšie na nákazu ostatnými typmi pneumokokov, než osoby proti pneumokokom úplne neočkované.

       Tvrdenie ÚVZ SR je teda preukázateľne LŽIVÉ, prinajmenšom vo vzťahu k niektorým z 11 chorôb, proti ktorým sa povinne očkuje.

 

Zhrnutie

       ÚVZ SR v celom svojom odôvodnení nehorázne klame, prekrúca a zavádza.

       Je naozaj škandalózne, že voči takémuto Rozhodnutiu nie je možné odvolanie, ale za to už nemôže ÚVZ SR. Môžu za to poslanci NR SR, ktorí schválili zákon o priestupkoch v takom znení, ktoré úplne beztrestne umožňuje ÚVZ SR úplne lživo odôvodniť Rozhodnutie potvrdzujúce mastnú pokutu.

       Pritom v mojej analýze Rozhodnutia ÚVZ SR nie sú rozobraté ani zďaleka všetky sporné tvrdenia ÚVZ SR. Komentoval som len to, čo mi najviac udrelo do očí. Ak by mala byť moja analýza úplne vyčerpávajúca, bola by ešte o niekoľko strán dlhšia.

 

Poučenie pre budúcnosť

       Aby sa účastníci ďalších priestupkových konaní vyhli tomu, čo sa stalo teraz v rajóne RÚVZ Trnava, bude potrebné celú argumentáciu, na ktorú ÚVZ SR odpovedá týmto Rozhodnutím, podať už pri prvom jednaní na RÚVZ a to navyše ešte doplnenú o pravdepodobné odpovede ÚVZ SR (stačí opísať z tohto Rozhodnutia) a následné protiargumenty z tohto komentára.

       To by znamenalo, že každá námietka účastníkov konania (rodičov), ktorú prednesú (alebo podajú písomne) na RÚVZ, bude vyzerať približne podľa tohto vzoru:

Povinnosť musí byť podľa čl. 13 ods. 1 Ústavy SR uložená "zákonom alebo na základe zákona, v jeho medziach a pri zachovaní základných práv a slobôd". Povinnosť "povinné očkovanie" však nie je v nijakom zákone vymedzená a základné práva a slobody sú povinným očkovaním porušené, čo potvrdil aj ombudsman. RÚVZ by síce mohol namietať, že Legislatívne pravidlá vlády SR nestanovujú, že sa má v zákone vymedziť povinnosť bližšie špecifikovaná vyhláškou (že sa jej majú v zákone určiť hranice), avšak Legislatívne pravidlá vlády SR sú podriadené Ústave SR a nie je dôvod, aby kopírovali všetky ustanovenia Ústavy SR. Takáto duplicita nie je potrebná. Neprítomnosť určitej požiadavky Ústavy SR v Legislatívnych pravidlách vlády SR teda neznamená, že túto požiadavku Ústavy SR možno ignorovať. Navyše pri prípadnom rozpore Legislatívnych pravidiel vlády SR s Ústavou SR má jednoznačnú prednosť Ústava SR."