Americký úrad verejného zdravotníctva zdokladoval epidémiu chrípky v obyvateľstve s 99%-nou zaočkovanosťou proti chrípke

13.11.2014 12:50

Natural News13.XI.2014Jonathan Benson

 

       Pôvodný článok CDC documents influenza outbreak among population that was 99% vaccinated with flu shots
       z angličtiny preložil Ing. Marián Fillo.

 

ilustračný obrázok: kopa injekčných striekačiek       Ak je očkovanie proti chrípke naozaj tak účinné, ako tvrdí vláda USA, ako je potom možné, že takmer štvrtina posádky lode U.S.S. Ardent ochorela tento rok na chrípku, dokonca aj keď 99% posádky bolo predtým očkovaných proti chrípke?

       To je jedna z otázok, ktorú sa treba opýtať po tom, čo americký úrad verejného zdravotníctva CDC zverejnil výsledky štúdie tejto významnej epidémie chrípky, ktorá — zdá sa — odporuje prevládajúcej logike, z ktorej vychádzajú oficiálne rozprávky o očkovaní.

       Podľa tejto štúdie 10.II.2014 kotvila loď U.S.S. Arden v San Diegu v Kalifornii, kde mali byť vykonané cvičenia. Už po troch dňoch 25 zo 102 členov posádky vyhľadalo lekársku pomoc po tom, čo dostali chrípke podobné ochorenie (Influenza-Like Illness = ILI).

       Námornícke zdravotnícke výskumné stredisko nakoniec použilo PCR testy (Polymerase Chain Reaction = polymerázová reťazová reakcia), čím zistilo, že 20 námorníkov malo chrípku typu A a 18 z nich malo podtyp H3N2. Zvyšné dve vzorky nebolo podľa tejto štúdie možné priradiť akémukoľvek podtypu.

       Epidémia bola tak závažná, že loď bola plne dezinfikovaná a nakazení členovia posádky boli poslaní domov, niektorí až po tom, ako dostali antivirotiká a pokyny na zabránenie šíreniu tejto choroby. Ale po preskúmaní tohto prípadu sa zistilo, že takmer všetci členovia posádky boli predtým očkovaní proti chrípke, čo názorne ukazuje, že táto bežná očkovacia látka jednoducho nefunguje.

       Štúdia, zverejnená CDC, pripúšťa:

„V čase epidémie bolo 99% posádky zaočkovaných proti chrípke. … Táto epidémia zdôrazňuje riziko epidémie chrípky typu H3N2 medzi očkovanými a inak zdravými mladými ľuďmi.“

       Celú štúdiu si môžete prečítať tu:

 

Očkovanie proti chrípke nefunguje — činí ľudí náchylnejšími dostať chrípku

       Vďaka nahustenému bývaniu na lodi sa podľa vedcou môže táto choroba rýchlo šíriť, keďže dochádza k neustálemu blízkemu kontaktu medzi členmi posádky. Okrem toho sú námorníci náchylnejší na nedostatky rôznych živín počas pobytu na mori, keďže tam majú menej možností zdravo sa stravovať.

       Avšak väčším vinníkom, ktorého zdravotníci hlavného prúdu často ignorujú, je fakt, že napriek takmer úplnému dodržiavaniu povinného očkovania proti chrípke, ktoré nariaďuje Ministerstvo obrany USA, posádka lode U.S.S. Arden podľahla významnej epidémii chrípky.

       Tá istá štúdia však len pár riadkov po tom, ako pripustila, že očkovanie proti chrípke v tomto prípade neposkytlo ochranu, tvrdí, že:

„Počnúc 50. rokmi 20. storočia bola politika povinného každoročného očkovania proti chrípke pre službukonajúci personál vo veľkej miere úspešná v predchádzaní epidémiám chrípky v armáde. Táto politika konkrétne nariaďuje, aby všetky operačné jednotky Námorníctva boli zaočkované na najmenej 90%. Avšak napriek tomuto opatreniu sa stále môžu epidémie chrípky objavovať vo vojenských posádkach s vysokou zaočkovanosťou.“

 

Politiku povinného očkovania armádnych vojakov treba zrušiť

       Niečo tu zjavne nie je v poriadku, pretože buď očkovanie funguje tak, ako sa tvrdí, alebo tak nefunguje. Nemôžete predsa v jednej vete tvrdiť, že očkovanie proti chrípke je „úspešné“ v predchádzaní epidémiám chrípky, zatiaľčo jedným dychom pripustíte, že epidémie chrípky stále môžu vznikať u očkovaného obyvateľstva.

       Toto je však prevládajúca očkovacia dogma, ktorá v súčasnosti panuje v americkej politike verejného zdravotníctva. Očkovanie akosi chráni ľudí pred chrípkou, tvrdia vládni úradníci — až na prípady, kedy ich nechráni, čo je častejšie, než by si väčšina ľudí zrejme myslela.

       Možno si spomínate na veľkú epidémiu príušníc (mumpsu), ktorá začala v roku 2009 v New Yorku v obyvateľstve (ako sa neskôr ukázalo) takmer plne zaočkovanom proti tejto chorobe. Opäť raz bolo očkovanie zjavne neschopné poskytnúť dostatočnú ochranu, hoci málokto vtedy túto skutočnosť priznal.

 

Zdroje: