Aký nebezpečný je glutaman sodný a ako je skrytý v očkovacích látkach?

04.10.2010 19:40

Mercola.com - 8.VI.2002 - Jack Samuels

 

       Pôvodný článok "The Danger of MSG and How it is Hidden in Vaccines"
       z angličtiny preložil Ing. Marián Fillo.

 

       Glutamanový priemysel a firmy (vrátane farmaceutických), ktoré chcú použiť spracovanú uvoľnenú kyselinu glutámovú (MSG) vo svojich výrobkoch, nesprávne tvrdia, že skratka "MSG" označuje iba prídavnú látku do jedla "glutaman sodný".

       Tvária sa, ako keby nechápali, že "glutaman sodný" nie je nič viac než kyselina glutámová uvoľnená z bielkoviny vo výrobnom procese (spracovaná uvoľnená kyselina glutámová), soľ (sodík) a vlhkosť. Ľudia citliví na MSG reagujú práve na spracovanú uvoľnenú kyselinu glutámovú, ak skonzumujú množstvo, ktoré prekračuje ich úroveň tolerancie tejto látky.

       Zákazníci môžu reagovať na spracovanú uvoľnenú kyselinu glutámovú, obsiahnutú v ľubovoľnej zložke jedla či ľubovoľnom výrobku, vrátane AuxiGro, bez ohľadu na názov zložky jedla alebo výrobku. Pretože ľudia citliví na MSG môžu reagovať na všetky zložky a výrobky obsahujúce spracovanú uvoľnenú kyselinu glutámovú, hovorí sa o týchto zložkách a výrobkoch, že obsahujú MSG.

       V auguste 1995 FDA (U.S. Food and Drug Administration = Úrad na kontrolu potravín a liečiv v USA) poznamenal v dokumente nazvanom "FDA Backgrounder" ("Tlačová konferencia FDA"), že zákazníci častokrát hovoria o všetkých (uvoľnených) kyselinách glutámových ako o MSG. Tento dokument sa v FDA stále používa a pravdepodobne sa dá nájsť na webovej stránke FDA.

       Na základe peer-reviewed štúdií (tzn. takých, ktoré pred uverejnením zhodnotia iní odborníci z oboru - pozn. prekl.) už niet sporu o tom, že glutámová kyselina je neurotoxická (jedovatá pre nervovú sústavu). To si ľahko môžete potvrdiť, keď využijete službu MedLine, ktorá sprístupňuje štúdie vydané počnúc rokom 1966 až po dnešok, a zadáte slová "glutamic acid" (kyselina glutámová) v kombinácii so slovami "brain lesions" ("poškodenia mozgu") a potom "neurotoxicity". Navrhoval by som tiež, aby ste sa pozreli na slová "obesity" (obezita) a "seizures" (kŕče) v kombinácii so slovami "glutamic acid".

       Niet sporu ani o tom, že deti a mládež sú MSG najviac ohrození. Aby ste si to potvrdili, môžete si prezrieť prácu Dr. Johna W. Olneyho a vyhľadať slová "glutamic acid" v kombinácii so slovami "blood brain barier" (hematoencefalická bariéra, t.j. krvná mozgová bariéra) a "placental barier" (placentová bariéra).

       Zistíte, že hematoencefalická bariéra nie je u detí plne vyvinutá, aby chránila proti jedom, ktoré sa dostávajú do krvi a že kyselina glutámová dokáže preniknúť aj cez placentovú bariéru.

       Odhliadnuc od hematoencefalickej a placentovej bariéry, literatúra jasne ukazuje, že na základe množstva MSG používaného v 70. rokoch 20. storočia, vyše 25% obyvateľstva reaguje na MSG.

       Aj keď sme nepreskúmali úplne všetky očkovacie látky podávané deťom, našli sme u tých, o ktorých máme informácie, jeden alebo dva zdroje spracovanej uvoľnenej kyseliny glutámovej (MSG). V rozhovore s bývalým riaditeľom spoločnosti, ktorá vyrába očkovacie látky, som sa dozvedel, že všetky očkovacie látky so živým vírusom obsahujú uvoľnenú kyselinu glutámovú, čoby krmivo pre živý vírus.

       Kyselina glutámová je v zložení očkovacej látky častokrát popísaná ako "stabilizátory", t.j. prídavné látky potrebné na udržanie vírusu pri živote. My ich nazývame "tajný zdroj" spracovanej uvoľnenej kyseliny glutámovej (MSG).

       Príkladom môže byť očkovacia látka proti ovčím kiahňam VariVax od firmy Merck. Táto očkovacia látka obsahuje "L-hydrogenglutaman sodný" a "hydrolyzovanú želatínu". Ďalším príkladom je očkovacia látka M-M-R od firmy Merck. Príbalový leták hovorí, že médium použité na pestovanie vírusov osýpok a príušníc obsahuje "aminokyseliny" a "glutaman". Tiež sa tam píše, že médium na pestovanie vírusu ružienky obsahuje "aminokyseliny" a "hydrolyzovanú želatínu". Nakoniec sa tam píše, že "rekonštituovaná" očkovacia látka pre podkožnú aplikáciu obsahuje hydrolyzovanú želatínu.

       Netušíme, ktoré aminokyseliny sú použité v očkovacích látkach od firmy Merck, ale vieme, že aminokyseliny "glutámová", "aspartová" a "L-cysteín" sú jedovaté pre nervovú sústavu. Vieme tiež, že každá hydrolyzovaná bielkovina, ako napr. hydrolyzovaná želatína, obsahuje nejakú spracovanú uvoľnenú kyselinu glutámovú (MSG), nejakú kyselinu aspartovú a nejaký L-cysteín, pričom neurológovia považujú všetky tri za neurotoxické. Dokonca aj bez hydrolyzácie želatíny obsahuje želatína vyše 11% MSG a nejakú kyselinu aspartovú a L-cysteín. Je prítomná ako výsledok výrobného procesu pri výrobe želatíny.

       Príbalový leták k očkovacej látke M-M-R od firmy Merck obsahuje kontraindikáciu "precitlivelosť na ktorúkoľvek zo zložiek očkovacej látky, vrátane želatíny". V poznámke pod čiarou je odkaz na túto štúdiu. Nemôžem si pomôcť, ale veľmi by ma zaujímalo, či aspoň niekto z účastníkov štúdie reagoval na želatínu. Väčšina reakcií na MSG obsiahnutú v želatíne nie je vyvolaných IgE. Najlepšie je ich možno popísať ako citlivosť na jedovatú látku.

       Ak chcete zistiť viac o očkovacích látkach firmy Merc, odporúčam Vám zavolať na ich celoštátne servisné stredisko v USA na čísle (800) NSC-MERCK (t.j. (800) 672-63725 - pozn. prekl.). Nepýtajte sa na prítomnosť MSG v očkovacích látkach. Radšej sa opýtajte na prítomnosť "uvoľnenej kyseliny glutámovej", čo Vám dáva väčšie šance, že dostanete spoľahlivú odpoveď.

       Prednedávnom prišla na trh očkovacia látka proti rotavírusom. Výrobok, ktorý obsahoval nejakú MSG mal v príbalovom letáku varovanie, že nemôže byť použitý u jedincov precitlivelých na MSG. Krátko na to, ako sa táto očkovacia látka objavila na trhu, sa zistilo, že spôsobuje zablokovanie trávenia, a tak bola z trhu stiahnutá.

       Ešte jedna poznámka k vystavovaniu malých detí MSG: prítomnosť MSG v umelom mlieku pre dojčatá. Zistili sme, že umelé mlieka s najväčším podielom na trhu (ak nie všetky) obsahujú určité množstvo MSG. Hypoalergénne mlieka na báze sóje obsahujú veľmi vysoké množstvo MSG. Viď: https://www.truthinlabeling.org/formulacopy.html

       Možno sa nájde niekto, kto urobí štúdiu ľudí odchovaných na hypoalergénnych umelých mliekach a zistí, či je u nich očakávaný vyšší výskyt obezity, porúch učenia a/alebo ADHD v detstve a/alebo poruchy žliaz s vnútorným vylučovaním v neskoršom živote - v porovnaní s ľuďmi, ktorí boli dojčení a potom v porovnaní s ľuďmi odchovanými na umelom mlieku založenom na mlieku (napr. kravskom).

       Ak Vám môžem nejak pomôcť v tejto dôležitej veci, neváhajte mi napísať alebo zavolať. Ak niekto dostane od výrobcu očkovacej látky jej zloženie, bude mi potešením prejsť si ho a poradiť, ktoré zo zložiek obsahujú MSG.

 

Jack Samuels
telefón: +1 858 481-9333
e-mail: adandjack@aol.com