Aktualizovaná Petícia za slobodnú voľbu v očkovaní na stiahnutie

23.04.2011 22:06

Ing. Marián FILLO

 

       Nie, znenie Petície za slobodnú voľbu v očkovaní sa nezmenilo a ani zmeniť nemohlo, lebo to by sme museli všetky podpisy začať zbierať odznovu, čo pri čosi cez 5.000 doposiaľ vyzbieraných podpisoch už naozaj nemienime robiť.

       Zmenilo sa to, že do verzie pre tlač pribudol odkaz na našu webovú stránku www.slobodaVockovani.sk, ktorá v čase vzniku Petície za slobodnú voľbu v očkovaní ešte nejestvovala na tejto adrese.

       Druhá zásadná zmena (či skôr doplnenie) vychádza z toho, že niektorí občania majú problém zmestiť svoje mená či adresy (miestami aj podpisy) do 1 cm vysokých kolóniek, tak sme pripravili aj verziu podpisového hárku s 10 podpismi na stranu (popri už jestvujúcom podpisovom hárku s 20 podpismi na stranu), kde sú kolónky vysoké 2 cm.

       Tretia zásadná zmena (či skôr doplnenie) vychádza z potreby jedného (a zatiaľ jediného ozaj veľkého) nášho mecenáša, ktorý sa rozhodol, že nám zaplatí uverejnenie Petície za slobodnú voľbu v očkovaní v niekoľkých časopisoch čoby platenú inzerciu. Potrebné bolo dostať text Petície na jednu stranu A4. Vznikla teda verzia pre tlač s menším písmom a dvomi stĺpcami, v ktorej sa zmestilo znenie Petície na jednu A4-ku.

       Vo výsledku teda máme teraz 4 verzie pre tlač:

 • znenie Petície na 2 strany A4, 20 podpisov na podpisovom hárku (pôvodná verzia z 19.II.2010)
 • znenie Petície na 2 strany A4, 10 podpisov na podpisovom hárku
 • znenie Petície na 1 stranu A4, 20 podpisov na podpisovom hárku
 • znenie Petície na 1 stranu A4, 10 podpisov na podpisovom hárku
   

       Keď už sme spomenuli mecenáša, vďaka nemu vyšlo znenie Petície za slobodnú voľbu v očkovaní spolu s miniatúrnym podpisovým hárkom (4 podpisy) v týchto časopisoch:

 • inzertné noviny Bratislavsko (Bratislava a okolie)
 • inzertné noviny Olymp (Košice, Prešov a okolie)
 • magazín SME Ženy (celoslovenský)
 • magazín Nový Čas víkend (celoslovenský)
 • časopis Eurotelevízia (celoslovenský)
   

       Jeho webovú stránku nájdete tu: https://www.barnys.sk/. Vďaka tejto inzercii sa rapídne zvýšil prílev podpisových hárkov do zberne.

       Všetkým zasielateľom podpisových hárkov srdečne ďakujeme a ospravedlňujeme sa, že tak nemôžeme urobiť individuálne, keďže to nie je v našich finančných ani časových možnostiach.