Ako vôbec môže niekto hovoriť o argumentoch „ZA“ očkovanie? (1. časť)

05.02.2018 22:59

Age of Autism16.XII.2016Laura Hayes

 

    Pôvodný článok Vaccines: What is there to be "Pro" About? Laura Hayes to Weston A. Price Foundation Conference
    z angličtiny preložila Jana Ridout a preklad upravil Ing. Marián Fillo.

 

1. časť       2. časť       3. časť       4. časť       5. časť

 

Laura Hayes    Nedávno som mala tú česť a potešenie zúčastniť sa a hovoriť na 17. výročnej konferencii nadácie Westona A. Pricea (Weston A. Price Foundation = WAPF) pod názvom Wise Traditions („Múdre tradície“) v Alabame (10.–14.XI.2016).

    Témami tohtoročnej konferencie boli „Čím sa vyznačuje zdravý jedálniček?“, „Spojiť sa s prírodou za nechemické záhrady a zeleninu bohatú na živiny“, „Naši seniori: smetisko pre lieky?“, „Detoxikácia ortuti z amalgámových plomb“, „Obnovenie rodinných farmiem“ atď. až po celodňový panel o očkovaní so 4 rečníkmi!

    Okrem úžasných, veľmi informatívnych prednášok o zdraví a výžive (a teraz nehovoríme o FDA/CDC/AAP/AMA prostriedkoch na dosiahnutie zdravia (!), ani o odporúčaniach FDA/USDA pre výživu (!)) tam bolo mnoho vystavovateľov, predávajúcich všetko od kombuchy po doplnky stravy a prikrývky z lamy-alpaky. A jedlo bolo neuveriteľné: všetko v štýle WAPF a podobne aj v hoteli! Mnoho farmárov a firiem darovalo veľmi výživné potraviny v bio kvalite, ktoré členovia WAPF pomohli hotelovým kuchárom a personálu kuchyne pripraviť v štýle WAPF. Poviem Vám len toľko: jedli sme dobre!

    Prednášala som v nedeľu ráno od 900 do 1020. Názov mojej prednášky bol „Ako vôbec môže niekto hovoriť o argumentoch „ZA“ očkovanie?“. Vďaka tomu, že WAPF všetko natáčala, a vďaka Joshovi Colemanovi, ktorý to nahral na YouTube, môžem teraz zdieľať svoju prednášku s ostatnými.

    Nižšie nájdete video-záznam a prepis mojej prednášky. Dúfam, že pre každého, kto sleduje a/alebo číta moje prednášky, to bude znamenať koniec očkovania preňho a pre jeho deti. V prípade lekárov, zdravotných sestier, či lekárnikov, ktorí sledujú a/alebo čítajú moje prednášky, dúfam, že to bude znamenať koniec ich odporúčaní očkovať resp. vykonávania očkovania raz navždy. V prípade akýchkoľvek zákonodarcov, ktorí sledujú a/alebo čítajú moje prenášky, dúfam, že to bude podnet na to, aby predložili legislatívny návrh, ktorý zakáže povinné očkovanie v ich štátoch alebo na federálnej úrovni, a aby predložili legislatívny návrh na okamžitý zákaz všetkých vakcín pre všetkých ľudí, pretože ani jedna nemala byť nikdy schválená alebo uvedená na trh.

    Dúfam, že budete zdieľať moju prednášku s inými ľuďmi. Mohlo by to zachrániť nejaké dieťa a jeho rodinu pred celoživotným utrpením a predčasnou smrťou.

 

Laura Hayes,
matka detí, poškodených očkovaním,
ktorá sa podujala ukončiť tento očkovací holokaust.
Konferencia WAPF, 13.XI.2016

 

Video-záznam z prednášky (po anglicky bez titulkov)

 

Textový prepis prednášky

    Dobrý deň!

    Volám sa Laura Hayes, som zo severu Kalifornie a chcem poďakovať vám všetkým za to, že ste dnes prišli na prednášky o očkovaní. Názov mojej prednášky je „Ako vôbec môže niekto hovoriť o argumentoch „ZA“ očkovanie?“ Jej kópiu dostanete po skončení mojej prednášky. Som nadšená z príležitosti prehovoriť o nebezpečenstvách, neúčinnosti a nepotrebnosti očkovania; o korupcii, ktorá je jeho súčasťou od výroby až po zákonnú povinnosť, a ešte aj ďalej; a o naliehavej potrebe okamžite ukončiť toto očkovacie šialenstvo, ktoré postihlo našu krajinu (myslené: USA — pozn. red.) s následkom bezprecedentnej straty nášho najzákladnejšieho ľudského práva — práva určiť to, čo dovolíme či nedovolíme vpraviť do našich vlastných tiel a do tiel našich detí.

    Zamyslime sa: Ak nebudeme mať toto najzákladnejšie ľudské právo (právo na vlastnú autonómiu a telesnú integritu) a právo chrániť naše deti pred známym poškodením, aké zmysluplné práva vôbec ešte máme?

    A nesmieme zabudnúť na charakteristický znak etickej medicíny, a tým je predchádzajúci súhlas, úplne dobrovoľný a plne informovaný. Spojené štáty americké (USA) súhlasili s presadzovaním a dodržiavaním tohto štandardu etickej medicíny pri mnohých príležitostiach, počínajúc v roku 1947 podpisom Norimberského kódexu. Tento medzinárodný etický kódex bol dôsledkom toho, že svet si začal byť vedomý brutálnych lekárskych pokusov (experimentov), vykonávaných na ľuďoch počas druhej svetovej vojny bez ich súhlasu a často aj bez ich vedomia. Aby sa takéto zločiny proti ľudskosti už nikdy viac neopakovali, bol spísaný Norimberský kódex, ktorý uvádza, že „Dobrovoľný súhlas ľudskej osoby je absolútne nevyhnutný“. USA odvtedy podpísali ďalšie podobné etické kódexy, najnovšie Univerzálnu deklaráciu o bioetike a ľudských právach, ktorú vyhlásila UNESCO (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization = Vzdelávacia, vedecká a kultúrna organizácia Spojených národov) v roku 2005 a v ktorej sa uvádza v článku 6 s názvom „Súhlas“:

„Akýkoľvek preventívny [kam spadá aj očkovanie], diagnostický či terapeutický lekársky zákrok je možné vykonať iba po získaní predchádzajúceho, slobodného a informovaného súhlasu dotknutej osoby, a to na základe dostatočných informácií. Súhlas by mal byť, kde je to vhodné, výslovný a môže byť dotyčnou osobou kedykoľvek a z akéhokoľvek dôvodu odvolaný, a to bez akéhokoľvek znevýhodnenia či ujmy.“

    V článku 3 tejto Deklarácie sa uvádza:

„Záujmy a blaho jednotlivca majú mať prednosť pred výhradným záujmom vedy alebo spoločnosti.“

    Povinné očkovanie samo o sebe, s výnimkou alebo bez výnimky (väčšina štátov v USA umožňuje tzv. výnimku z náboženského alebo filosofického presvedčenia — pozn. prekl), je v úplnom rozpore s Norimberským kódexom a ďalšími medzinárodnými etickými kódexmi, rovnako ako akákoľvek iná podoba nariadeného tj. povinného lekárskeho zákroku.

     U ľudí, čo žijú v štátoch Kalifornia, Mississippi a Západná Virginia (tzn. tých troch štátoch USA, kde nie je umožnená výnimka z povinného očkovania z náboženských dôvodov, podobne ako to nie je umožnené ani na Slovensku — pozn. red.), sa už vôbec nedbá na tento základný kameň etickej medicíny a vyššie uvedené dohody, ktoré USA podpísali, sú v súčasnosti hrubo porušované. Váš štát by mohol byť ďalší v poradí.

    Dnes by som rada začala tým, že Vás môžem uistiť, že nemusíte byť PhD., chemik či biológ, ani lekár, či nejaký druh génia na to, aby ste pochopili, že to, čo sa deje s očkovaním, nie je vedecké, nie je preukázané, nie je bezpečné, nefunguje tak, ako sa tvrdí, nie je etické a nie je ani múdre. To, čo je naozaj potrebné, je základná úroveň zdravého sedliackeho rozumu a rodičovské inštinkty, ktoré nie sú zlahčované, hrubo manipulované a znehodnocované lekármi a inými, a k tomu ešte ochota a uši na vypočutie si pravdy.

     Časť tejto pravdy spočíva v spochybnení predstavy, že pre ľudí je žiaduce byť bez infekcií. Imunitný systém, tak ako naše svaly a mozog, potrebuje byť vyzývaný na súboj, aby sa stal silnejším a účinnejším. Avšak tieto výzvy musia nastávať prirodzenou cestou, nie skrz umelé a škodlivé prostriedky. Súčasný a neprirodzený cieľ odstrániť dočasné (akútne) infekcie, ktoré budujú imunitný systém, viedol k vývinu trvalých (chronických) ochorení, ničiacich imunitný systém. Takže sa musíme pýtať sami seba: chceme to prvé alebo to druhé?

     Tiež sa musíme sami seba opýtať: aké výhody natrvalo strácame, keď zasahujeme prostredníctvom očkovania v snahe pokúsiť sa vyhnúť prirodzeným infekciám? Spomeniem len pár z tých výhod, ktoré strácame:

 • doživotne trvajúcu imunitu;
 • budúcu schopnosť žien preniesť imunitu na svoje dieťa, a to ako v maternici, tak aj dojčením;
 • možnosť dostať tieto choroby počas detstva, kedy sú väčšinou neškodné, radšej než sa nakaziť v dospelosti, keď sú oveľa závažnejšie;
 • ochrana proti mnohým druhom rakoviny, a to ako v priebehu detstva, tak aj neskôr v dospelosti; a čo je možno najdôležitejšie:
 • čistotu imunitného systému, ktorú nemožno nikdy obnoviť.

    Fúúúú, to je dosť dlhý zoznam zdravotných prínosov, ktoré človek stráca, keď sa rozhodne dať sa očkovať.

    Treba si uvedomiť, že nás učili báť sa prenosných chorôb, na ktoré jestvuje očkovacia látka. Kvôli tomuto chybnému učeniu (mohli by sme to nazvať aj vymývanie mozgov) väčšina občanov USA dnes trpí celoživotnými, vyčerpávajúcimi chorobami, ktoré sa prejavujú ako chronické ochorenia, vývinové postihnutia a predčasné úmrtia.

    Tiež by som chcela spochybniť predstavu, že očkovanie a imunizácia je jedno a to isté. To nie je vôbec pravda, a to je dôvod, prečo ma nikdy nebudete počuť nazývať očkovanie „imunizáciou“, pretože ňou nie je. „Účinnosť“ očkovania sa určuje na základe prítomnosti určitých titrov protilátok po očkovaní u malého počtu sledovaných osôb. Titre sú koncentrácie protilátok. Avšak prítomnosť zvýšených titrov, vyvolaná vakcínou, neznamená, že osoba je teraz imúnna voči tomu, proti čomu bola očkovaná. Znamená to len to, že jej krv bola cielene a umelo poškvrnená očkovaním. V skutočnosti ľudia s nízkou či nulovou prítomnosťou titrov protilátok voči danému pôvodcovi choroby môžu zostať zdraví po tom, ako boli vystavení nákaze, a naopak: ľudia s veľmi vysokým titrom protilátok voči danému pôvodcovi choroby môžu po vystavení nákaze ochorieť. Preto prítomnosť nejakého titra protilátok, spôsobená očkovaním, nie je žiadnym dôkazom účinnosti očkovania. Napriek tomu sa naďalej používa ako dôkaz účinnosti očkovania, pričom očkovaní jedinci sú naďalej podvádzaní a trávení.

     Okrem toho, nakoľko viem, neprebehol žiaden výskum, porovnávajúci titre protilátok, vyvolané očkovaním, s titrami, získanými prírodzenými cestami, napr. dojčením či v dôsledku prekonania prirodzenej nákazy. Takáto porovnávacia štúdia je potrebná skôr, než sa budú robiť akékoľvek závery o titroch protilátok, vyvolaných očkovaním.

    Ak ktokoľvek z vás je stále ešte v pohode pri predstave očkovania a jeho vykonávania, predpokladám, že na konci tejto prednášky s ani jedným v pohode nebude… Aspoň v to dúfam!

    Tu je niekoľko otázok, s ktorými by som chcela začať v snahe vyvrátiť mýty, že vakcíny sú bezpečné, účinné, správne schválené a riadne sledované po uvedení na trh:

 1. Ako môžu byť vakcíny „bezpečné“, ako uvádzajú lekári, vládne úrady a oznamovacie prostriedky (médiá), a zároveň „nevyhnutne nebezpečné“, čo v podstate znamená „nebezpečné samy o sebe“, ako vyhlásil Najvyšší súd USA (U.S. Supreme Court) v roku 2011? Oba výroky nemôžu byť pravdivé zároveň.
 2. Ak sú vakcíny bezpečné, prečo potom máme Federálny zákon o očkovaním spôsobených poškodeniach zdravia detí (National Childhood Vaccine Injury Act = NCVIA) z roku 1986, Systém pre nahlasovanie nežiaducich udalostí po očkovaní (Vaccine Adverse Events Reporting System = VAERS), Program pre odškodňovanie očkovaním spôsobených poškodení zdravia (National Vaccine Injury Compensation Program = NVICP), Tabuľku uznávaných poškodení zdravia očkovaním, ako aj zdĺhavé kapitoly v príbalovom letáku každej jednej vakcíny, popisujúce nežiaduce účinky (vrátane smrti), ktoré sú dôsledkom tých istých vakcín? Ak je očkovanie bezpečné, prečo potom vznikol tento zákon Kongresu (parlamentu v USA — pozn. red.), tento systém nahlasovania, tento program pre odškodňovanie obetí a tieto zoznamy varovaní?
 3. Ak FDA (U.S. Food and Drug Administration = Úrad pre kontrolu potravín a liečiv v USA; obdoba slovenského Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv = ŠÚKL — pozn. red.) a CDC (Centers for Disease Control and prevention = Stredisko pre potláčanie chorôb a predchádzanie chorobám; obdoba slovenského Úradu verejného zdravotníctva = ÚVZ SR — pozn. red.) sami priznávajú, že iba 1–10% nežiaducich účinkov liečiv (vrátane vakcín) je vôbec hlásených (na Slovensku je to dokonca hlboko pod 0,1% — pozn. red.), pritom bolo (k 1.II.2018) vyplatených vyše 3,8 miliardy dolárov ako odškodné za poškodenia zdravia a úmrtia v dôsledku očkovania z programu, o ktorom väčšina našich lekárov a občanov ani nevie, že vôbec jestvuje, z programu, v ktorom menej ako jedna tretina poškodených či zabitých očkovaním je vôbec odškodnená, ako môže vôbec niekto povedať, že vakcíny sú bezpečné? Inými slovami: Keď vyše 90% očkovaním spôsobených poškodení zdravia a úmrtí nie je ani nahlásených a veľká väčšina ľudí ani netuší, že môže žiadať NVICP o odškodnenie, alebo sa o NVICP dozvie až po krátkej 3-ročnej lehote na podanie žiadosti, pričom NVICP je vládou USA riadená a zmanipulovaná súdna fraška, v ktorej nie je povolené vyšetrovanie/dokazovanie, je tých vyše 3,8 miliardy dolárov vyplateného odškodného len príslovečnou špičkou ľadovca v porovnaní s tým, čo by malo byť po správnosti k dnešnému dňu vyplatené ako odškodné za poškodenia zdravia a úmrtia, spôsobené očkovaním!
 4. Ak sú vakcíny bezpečné, prečo potom rodičia na celom svete používajú každý možný alternatívny oznamovací prostriedok (médium) na to, aby povedali svetu o svojej tragickej skúsenosti — čo sa stalo s ich deťmi a/alebo nimi samými po očkovaní? Oznamovacie prostriedky hlavného prúdu (mainstreamové médiá) sa odmietajú zaoberať týmito mimoriadne častými príbehmi (až na zriedkavé výnimky — pozn. red.), ale to nezastavilo rodičov a iných v šírení týchto správ do sveta. Tieto príbehy nemajú konca, sú tragické a nemuseli sa stať. Odhadujem, že Del BigTree bude dnes večer rozprávať o niektorých príbehoch z turné s filmom Zaočkovaní — od zatĺkania po katastrofu“ („VAXXED: from cover-up to catastrophe“), keď bude mať svoju prednášku, a ja sa podelím o príbeh môjho syna neskôr v tejto svojej prednáške.
 5. Ak sú vakcíny bezpečné, prečo Kongres v roku 1986 zbavil hmotnej zodpovednosti tých, čo ich vyrábajú a podávajú? Pre tých, ktorí nie sú oboznámení s NCVIA z roku 1986: Schválenie tohto zákona bolo dôsledkom toho, že farmaceutické spoločnosti, vyrábajúce vakcíny, boli zas a znovu žalované kvôli svojim nebezpečným a smrtiacim vakcínam. Prehry v nákladných súdnych sporoch kvôli ich vakcínam neboli dobré pre PR (Public Relations = vzťahy s verejnosťou, alebo tiež Prefíkaná Reklama — pozn. red.), ani pre zisky výrobcov. A následne oni a aj ich dobre platení lobisti fňukali a prosili Kongres, aby ich ochránil pred hmotnou zodpovednosťou za bezpečnosť ich výrobkov — vakcín — s tvrdením, že očkovacie látky sú potrebné na zabezpečenie verejného zdravia. Je neuveriteľné, že práve vtedy, keď Kongres mal nariadiť okamžitý zákaz všetkých vakcín, aby sa konečne dopátral, prečo je toľko detí a ľudí všetkých vekových skupín poškodených a zabitých očkovaním, naopak namiesto toho zbavil hmotnej zodpovednosti tých, ktorí vyrábajú a podávajú nebezpečné a smrtiace vakcíny. Šialené! Nemravné! Nehorázne nesprávne! Niet divu, že výrobcovia vakcín začali — bez obáv z hmotnej zodpovednosti a bez akejkoľvek motivácie vyrábať bezpečné vakcíny — chrliť nové vakcíny a počas niekoľkých pár rokov sa počet vakcín v očkovacom kalendári USA pre deti takmer strojnásobil! Nanešťastie sa moje 3 deti narodili hneď po tom, ako došlo k tomuto strojnásobeniu, a to v rokoch 1992, 1994 a 1996.
 6. Ak očkovanie funguje, prečo majú tí, čo sa rozhodnú očkovať, obavy a strach z tých, čo sa nechcú dať očkovať? Tí, čo sa očkujú, by mali cítiť, že sú chránení, a ak to tak nie je, potom na určitej úrovni vedia, že boli podvedení, aby dopustili vstrekovanie týchto chybových výrobkov do svojich detí a/alebo do seba. Alebo inak: Ako moje užívanie liekov urobí tvoje lieky účinnejšími? Odpoveď znie: Nijak!
 7. Ak je očkovanie účinné, prečo pri takmer každej „epidémii“ čierneho kašľa, osýpok (cz: spalniček) či príušníc (mumpsu) v USA je väčšina z nakazených zaočkovaná (ak nie úplne všetci)? Tak by to nemalo byť, ak by očkovanie bolo tak účinné, ako sa tvrdí, a tiež tým padá a rúca sa teória o kolektívnej imunite, vytvorenej očkovaním.
 8. Ak je očkovanie účinné, prečo sú potrebné a do očkovacieho kalendára CDC pridávané ďalšie a ďalšie preočkovania? Preočkovanie je dôkazom zlyhania očkovania. Je dôkazom, že vakcíny neposkytujú celoživotnú, či dokonca ani len dlhodobú imunitu. Sú dôkazom toho, že očkovanie nie je účinné u všetkých očkovaných (ak vôbec u niekoho), ani na nejaké známe či preukázané časové obdobie. A to smiešne, a predsa do zblbnutia opakované tvrdenie o kolektívnej imunite, vytvorenej očkovaním, je týmto sústavným pridávaním a potrebou preočkovaní opäť rozbité na tisíc kúskov.
 9. Ak je očkovanie účinné, prečo do veku 5 rokov je potrebných 5 DTaP vakcín (proti záškrtu, tetanu a čiernemu kašľu), ďaľšia vo veku 12 rokov a ďalšie každých 10 rokov? A prečo tí, ktorí dodržiavajú tento intenzívny očkovací kalendár, napriek tomu dostanú, prechovávajú a šíria čierny kašeľ? To je dôkaz, že očkovanie nefunguje a že o tom kompetentní vedia.
 10. Ak je očkovanie bezpečné a účinné, prečo tí, čo dostali živé vírusové vakcíny, ako sú napríklad ovčie kiahne (cz: plané neštovice), osýpky, príušnice, ružienka (cz: zarděnky), pásový opar, chrípka (v podobne do nosa vstrekovaného spreja), rotavírus, žltá zimnica a možno aj iné vakcíny, vylučujú a šíria choroby, proti ktorým boli očkovaní, a to po dobu až 6 týždňov, možno dokonca ešte oveľa dlhšie? A keďže šírenie vírusov ľuďmi, zaočkovanými živými vírusovými vakcínami, je známou a doloženou skutočnosťou, prečo sa od príjemcov živých vírusových vakcín nepožaduje, aby boli v karanténe, doma, kým testy krvi, slín a moču presvedčivo nepotvrdia, že už nie sú schopní vylučovať a šíriť choroby, proti ktorým boli zaočkovaní?
 11. Ak je očkovanie bezpečné a účinné, prečo zaočkovaní jedinci často dostanú choroby, proti ktorým boli zaočkovaní? Jeden z mojich obľúbených príkladov je: prečítať si zoznam nežiaducich účinkov v príbalovom letáku vakcíny proti chrípke. Takmer všetky príznaky chrípky sú uvedené práve tam, čierne na bielom, ako nežiaduce účinky očkovania proti chrípke!
 12. Ak sú vakcíny bezpečné a účinné, prečo sú tí, ktorí boli zaočkovaní vakcínami DTaP, schopní prechovávať v krku čierny kašeľ po tom, ako prišli do styku s čiernym kašľom, čo im umožňuje nakaziť ostatných, pričom zostávajú bez akýchkoľvek príznakov, čo je nesmierne nebezpečné, pretože ani oni ani tí, s ktorými prichádzajú do styku, si nie sú vedomí, že sú infekční? Táto skutočnosť úplne rozbíja teóriu obchodníkov s vakcínami o „obklopení novorodenca“ samými očkovanými ľuďmi (tzv. „cocooning“), čo vraj má tohto novorodenca chrániť pred čiernym kašľom. V skutočnosti tí, čo sú očkovaní proti čiernemu kašľu, predstavujú skutočnú hrozbu pre novorodencov, ľudí s oslabenou imunitou a starších ľudí. A akoby to nestačilo, očkovaní proti čiernemu kašľu sú náchylnejší nakaziť sa zriedkavejšími a nebezpečnejšími kmeňmi baktérie čierneho kašľa, proti ktorým vakcíny neponúkajú žiadnu ochranu. A tie nebezpečnejšie kmene sú práve tie, ktoré môžu očkované osoby šíriť na ostatných, nič netušiacich ľudí.
 13. Ak sú vakcíny bezpečné a účinné, prečo kompetentní odmietajú vykonať štúdiu, porovnávajúcu očkovaných s neočkovanými, aby sa určilo, ktorej skupine sa lepšie darí z hľadiska zdravia a vývinu v krátkodobom aj dlhodobom meradle? Bez takejto porovnávacej štúdie nemožno robiť absolútne žiadne prehlásenia ohľadne bezpečnosti, účinnosti či nevyhnutnosti vakcín.
 14. Ak sa vakcíny majú sledovať po schválení a uvedení na trh, prečo sú povolené viac-zložkové vakcíny? Viac-zložková očkovacia látka je vakcína, ktorá obsahuje zložky proti 2 až 6 chorobám v jedinej injekcii. A prečo je povolené, aby sa súbežne podávali dve či viaceré vakcíny, či už samostatné alebo viac-zložkové? Ako sa potom pri takejto nedbalej a bezohľadnej praktike dá určiť, ktorá vakcína spôsobila očkovanému človeku ťažkosti, ak dostane viac než jednu vakcínu v jeden deň? Odpoveď: Nedá sa to určiť, a preto je to povolené. Takéto postupy sú vynikajúcim spôsobom, ako mútiť vodu a ukrývať nepohodlnú a desivú pravdu, ktorú tí, čo bohatnú na očkovaní, nechcú, aby ste vedeli. Navyše, varovné signály bežných rodičov sú čoraz hlasnejšie s každým ďalším bolestivým vpichom do tela ich drahocenného dieťaťa. Preto sa zrodil nápad, aby sa čo najviac očkovacích látok vopchalo do jedinej striekačky, aby barbarská prax očkovania bola pre rodiča na pohľad menej odporná a aby bolo ťažké spätne zistiť nepríjemné a tragické dôsledky konkrétnej očkovaciej látky.
 15. Ak sa očkovacie látky majú po schválení a uvedení na trh sledovať, prečo sa dovoľuje, aby sa výrobné dávky (šarže) vakcín pri dodávkach (na rozdiel od iných liekov) rozdeľovali? Ak sú šarže rozdelené, ako sa dá rýchlo odhaliť nebezpečná šarža, aby bolo možné vydať okamžité varovanie a následne ju stiahnuť z trhu? Nebezpečná šarža je taký výrobná dávka, ktorá spôsobuje viac nežiaducich účinkov a úmrtí, než je bežné. Odpoveď: Vďaka rozdeľovaniu šarží pri dodávkach vakcín nie je možné rýchlo odhaľovať a sťahovať z trhu nebezpečné šarže a je to tak úmyselne. Zdá sa, že výrobca vakcín Wyeth (dnes už Pfizer — pozn. red.) na konci 70. rokov 20. storočia vyvinul plán na to, aby sa vyhol obvineniam z nebezpečných šarží. Prečo? Pretože v roku 1979 zomrelo 11 detí do 8 dní po očkovaní jeho DTP vakcínou. 9 z nich bolo očkovaných tou istou šaržou vakcíny proti čiernemu kašľu, Wyeth #64201. 5 z nich zomrelo do 24 hodín, z toho 4 boli očkované tou istou šaržou. Toto je z vnútornej korešpondencie vo firme Wyeth z 27.VIII.1979: „Po nahlásení prípadov SIDS (Sudden Infant Death Syndrome = syndróm náhleho úmrtia dojčaťa) v Tennessee sme diskutovali o výhodách, plynúcich z obmedzenia dodávok veľkého počtu liekoviek z tej istej šarže do jedného štátu, okresu či mesta, a získali sme súhlas od vedúcich pracovníkov, aby sme tento plán uskutočnili.“ Mám priateľku a spolupracovníčku, ktorá dlhé roky pracovala v lekárni v nemocnici. Potvrdila, že jediným liečivom, ktoré sa dodáva v rozdelených šaržách, sú očkovacie látky. To je nespravodlívé, nehovoriac o tom, že je to veľmi nebezpečné.
 16. Ak sú vakcíny bezpečné a účinné, prečo majú mimoriadne postavenie? Nielenže sú jedinými liečivami, ktorých výrobcovia a tí, čo ich podávajú, sú chránení pred hmotnou zodpovednosťou, nielenže sú jedinými liečivami, dodávanými v rozdelených šaržách, ale navyše sú ešte aj jediným liečivom, pri ktorom nie je potrebné, aby bol poskytnutý príbalový leták (to možno platí v USA, ale na Slovensku podľa zákona musí byť poskytnutý dotknutej osobe príbalový leták ešte pred očkovaním a bez výslovného vyzvania — pozn. red.). Prečo to tak je? Lebo obchodníci s vakcínami nechcú, aby ľudia videli otrasné pravdy, obsiahnuté v týchto príbalových letákoch? Jediné, čo sa dnes vyžaduje, je veľmi krátka informácia od CDC o vakcínach, známa ako VIS (Vaccine Information Statement = Prehlásenie s údajmi o vakcíne). VIS vôbec nie je presným odrazom mnohých skutočných, známych či neznámych rizík vakcín, ktoré majú byť podané.
 17. Ak sa očkovacie látky majú sledovať po schválení a uvedení na trh, prečo nie sú billboardy a plagáty v každej ambulancii, nemocnici a lekárni s informáciami o VAERS a NVICP? Naše vládne úrady, ktoré sa tak veľmi starajú o naše zdravie, istotne chcú, aby sme vedeli, ako a kde ich upozorniť na problémy s očkovaním, či nie? Prečo väčšina lekárov nevie o VAERS alebo NVICP? Prečo sa nevyžaduje nahlasovanie všetkých nežiaducich účinkov (vrátane úmrtí)? Prečo nie sú lekári povinní upovedomiť rodičov a všetkých očkovaných ľudí o VAERS a NVICP? Prečo sa im protiví riadne informovať o možných poškodeniach zdravia a úmrtiach, spôsobených očkovaním, a keď nastanú rozpoznať ich, pripustiť ich, priznať ich, hlásiť ich a prípadne ich aj liečiť? Prečo po tom, čo je niekto poškodený očkovaním alebo následkom očkovania zomrie, neexistuje absolútne žiadne následné prešetrenie v rámci akéhokoľvek vládneho úradu, ktoré by zistilo, čo sa stalo, aby sa tomu v budúcnosti predišlo? Odpoveď: Tento absolútný nedostatok sledovania vakcín po schválení a uvedení na trh je naschvál. Je úmyselný. Naše vládne úrady v úzkom spojení s farmaceutickými spoločnosťami a ich platenými lobistami, ako aj s ochotným súhlasom lekárov, zdravotných sestier, farmaceutov a ich spolkov, sa rozhodli ignorovať tých, ktorým očkovanie spôsobilo poškodenie zdravia či smrť. Rozhodli sa, že budú aj naďalej zatajovať existenciu VAERS či NVICP. Tieto rôzne subjekty, skupiny a jednotlivci, sú spoluvinníkmi pri odmietaní hľadať, byť informovaný o, uznať, pripustiť alebo povoliť čokoľvek, čo podkopáva dôveru verejnosti v očkovanie a ohrozuje zisky z vakcín, z ktorých oni všetci dobre profitujú — reč je o miliardách dolárov ročne.

 

1. časť       2. časť       3. časť       4. časť       5. časť

 


    Len vďaka dobrovoľným príspevkom čitateľov a poslucháčov môže Sloboda v očkovaní prinášať všetkým ľuďom bezplatne dôležité informácie (nielen) o očkovaní. Ak si myslíte, že naša práca má hodnotu, a ak je to vo vašich možnostiach, prispejte, prosím, na ďalší chod tejto stránky. Každé euro a každý cent je dobrý a srdečne ďakujeme zaň!
    Môžete však priložiť ruku k dielu aj iným spôsobom.
    Ak ste tak ešte neurobili, prečítajte si, prosím, Petíciu za slobodu informovaného rozhodovania o očkovaní, adresovanú Európskemu parlamentu a ak s ňou súhlasíte, podpíšte ju, prosím.