Ako ste PODVÁDZANÍ, aby ste (nevedomky) financovali vakcíny pre krajiny tretieho sveta

11.08.2010 01:48

Mercola.com - 7.VIII.2010 - Dr. Joseph Mercola

 

       Pôvodný článok "How You’re Being CONNED into Funding Vaccines for the Poor…"
       z angličtiny preložil Ing. Marián Fillo.

 

       V júni tohto roku (2010) vydala Global Alliance on Vaccines and Immunization (= GAVI = Celosvetová aliancia za vakcíny a očkovanie) svoju prvú bilančnú správu po 10 rokoch o pokroku, ktorý nastal smerom k zabezpečeniu vakcín pre deti v krajinách tretieho sveta. Od svojho vzniku pred 10 rokmi, zabezpečila GAVI vakcíny pre 250 miliónov detí v rozvojových krajinách.

       Za tých 10 rokov, dostala GAVI od popredných priemyselných krajín, ako aj od Svetovej zdravotníckej organizácie (= World Health Organization = WHO), Svetovej Banky, UNICEFu (= United Nations International Children's Emergency Fund = Medzinárodný fond Spojených národov (OSN) pre deti v ohrození), Nadácie Billa a Melindy Gatesovcov a iných organizácií, ako napr. Federálny výskumný ústav zdravia v USA (US National Institutes of Health), dokopy takmer 4,5 miliardy dolárov.

       Ale podľa GAVI to nestačí. Na pokračovanie v započatej práci chce GAVI vyzbierať dokopy 7 miliárd dolárov do roku 2015, z čoho 2,4 miliardy sa použije na vakcíny proti pneumokokom a 750 miliónov na vakcíny proti rotavírusom.

       Okolo 80% peňazí dostáva GAVI od vládnych darcov - Veľkej Británie, Francúzska, Talianska, Nórska, USA, Kanady a Holandska, a to priamymi príspevkami, podporou medzinárodného fondu a niečím, čo sa v angličtine nazýva Advance Market Commitment (= AMC = prísľub odbytu, zaručený odbyt). S AMC dáva darca výrobcovi vakcín zaručený odbyt a cenu za jeho výrobky, a na oplátku výrobcovia vakcín sľúbia predávať vakcíny chudobným krajinám za neštandardne nízke ceny.

       Vakcína proti pneumokokom bude prvá, ktorá bude financovaná za AMC. Na AMC sú navrhnuté aj vakcíny proti rotavírusom, tuberkulóze, malárii a HPV.

       AMC vakcíny sa zameriavajú na choroby, ktoré sú veľkými zabijakmi v krajinách tretieho sveta, avšak nie v rozvinutých krajinách. Doposiaľ sú to však deti v rozvinutých krajinách, ktoré sú tlačené do prvého radu na očkovanie týmito vakcínami - aby bolo možné zaplatiť ich tým, ktorí ich skutočne môžu potrebovať - v krajinách tretieho sveta.

 

Zdroje:

 

Komentár Dr. Mercolu:

       Som rozhodne za pomoc rozvojovým krajinám, aby sa vyhrabali z chudoby a chorôb. Na to však treba viac než len sypať peniaze na očkovanie.

       Keď zvážite, že WHO chce mať moc zavádzať celosvetové dane na použitie internetu a bankové transakcie, aby tým zarobila ďalšie miliardy dolárov na vakcíny, zaujímalo by ma, či niekto vôbec pamätá na nedostatok čistej vody a vhodných sociálnych zariadení, pretože nedostatok peňazí na vakcíny nie je hlavnou príčinou väčšiny chorôb v krajinách tretieho sveta.

       To ostatne môže byť jedným z dôvodov, pre ktoré USA povedali WHO, by svoje zdaňovacie plány pozastavila aspoň na dva roky, kým môže príslušná pracovná skupina študovať lepšie spôsoby financovania, vývoja a výroby vakcín pre rozvojové krajiny.

 

vakcína s mikroihlamiNová technológia uľahčí Systému vnútiť Vám očkovanie

       Rozvojové krajiny však nie sú jediné, v ktorých sa zvyšuje počet vakcín.

       V USA sa skupina výskumníkov pokúša vyvinúť vakcinačnú náplasť s mikro-ihlami, ktorú by si človek priložil sám podobne ako rýchlo-obväz. Čo je ešte horšie, očkovacie náplasti Vám môžu jedného dňa prísť poštou.

       Keďže nie sú použité žiadne ostré ihly a môžete si náplasť nalepiť sami doma, výskumníci dúfajú, že sa vakcinačné náplasti uchytia ... a zaočkuje sa podstatne viac ľudí.

       Niet divu, že vakcína navrhnutá ako prvá pre túto formu, je nebezpečná a úplne zbytočná vakcína proti chrípke.

 

USA vydáva miliardy dolárov na financovanie vakcín pre chudobné krajiny

       Pred pár mesiacmi som napísal článok o koncepte AMC, ktorý bol vytvorený, aby podnietil výrobcov k vývoju vakcín proti chorobám, ktoré zabíjajú ľudí zvyčajne len v rozvojových krajinách.

       Myšlienka je jednoduchá: "bohaté" krajiny podpíšu právne záväznú dohodu, že kúpia alebo zaplatia AMC vakcínu, keď bude pripravená pre trh. Na oplátku za zaručený trh a príjem sľubujú výrobcovia vakcín predávať nové vakcíny "chudobným" krajinám za výrazne nižšie ceny.

       Na urýchlenie tohto procesu WHO skráti schvaľovací proces AMC vakcín, čo ušetrí roky z času, ktorý normálne trvá uvedenie vakcíny na trh.

       Prvou AMC vakcínou bola vakcína proti pneumokokom, ktorá mala debut v roku 2009 s obratom 1,5 miliardy dolárov z Ruska, Nórska, Veľkej Británie, Kanady, Talianska a od Nadácie Billa a Melindy Gatesovcov.

       USA na tomto zozname očividne chýba. Ale to neznamená, že USA neprispeli GAVI alebo do celosvetového financovania vakcín (vrátane tej pneumokokovej). Totiž, sú tri spôsoby, ako pomôcť GAVI:

 • AMC záruky
 • Dlhodobé záruky Medzinárodnému finančnému mechanizmu pre očkovanie (= International Finance Facility for Immunizations = IFFIm), ktorý dáva GAVI granty na nákupy vakcín
 • Priame príspevky GAVI
   

       USA dali GAVI doposiaľ príspevky vo výške 569 miliónov dolárov. A podľa GAVI prezident USA Obama sľúbil GAVI ďalších 90 miliónov dolárov v roku 2011, čo je výrazný nárast oproti minuloročným 78 miliónom dolárov.

       Ale ani to podľa GAVI nestačí.

       Ak si spočítate, čo USA dávajú skrz zdravotnícke organizácie ako WHO a UNICEF, celkové množstvo peňazí, ktoré USA dávajú chudobným krajinám na vakcíny, je ohromujúce. V správe o snahách o zvýšenie dostupnosti vakcín v Afrike, ktorá odznela na schôdzke krajin G8 v roku 2006, sa píše:

"USA ... poskytli takmer 25% z peňazí vyzbieraných pre Iniciatívu za celosvetové vyhubenie detskej obrny (Global Polio Eradication Initiative); venovali 362 miliónov dolárov krajinám na prípravu, detekciu a rýchlu odpoveď na epidémie vysoko patogénnej vtáčej chrípky; prispeli za uplynulých 5 rokov vyše 1,5 miliardy dolárov na záchranu životov detí do 5 rokov detskými vakcínami a liečbou zápalu pľúc a hnačiek ...

... a podporujú dodatočné práce na úspešnom spustení pilotného projektu AMC koncom roka."

       To je navyše k 15 miliardám dolárov, ktoré USA sľúbili na programy ohľadom HIV/AIDS a výskum vakcíny proti nemu, 1,2 miliardy dolárov na programy ohľadom malárie a výskum vakcíny proti nej a 90 miliónom dolárov v samotnom roku 2006 na programy ohľadom tuberkulózy a výskum vakcíny proti nej.

       Ale ani to podľa GAVI nestačí.
       Keď sa pozriete na zákon z roku 2008 (ktorý prezident Obama pomáhal presadiť, súc vtedy senátorom za štát Illinois), zistíte, že uzákoňuje financovanie GAVI až do roku 2013, čo znamená miliardy dolárov preliatych z USA do chudobných krajín na nákup vakcín.

       Ani to však nie je dosť pre GAVI alebo pre Billa Gatesa, ktorý vo výpovedi pred senátnym výborom tento rok (2010) povedal zákonodarcom, že by mali zvýšiť príspevok pre GAVI v roku 2011 na 90 miliónov dolárov, ktoré prezident žiadal.

 

H.R. 5501 - zahraničná pomoc pre maláriu, tuberkulózu, AIDS a "iné účely"

       Ak si prečítate túto výpoveď, znie to ako keby si Bill Gates nebol vedomý, že prezident Obama už viac peňazí pre GAVI presadil spomínaným zákonom z roku 2008.

       Známy viac ako Zákon Toma Lantosa a Henryho J. Hydea o celosvetovoj vedúcej úlohe USA v boji proti HIV/AIDS, tuberkulóze a malárii z roku 2008, H.R. 5501 požaduje od USA "... zúčastniť sa na rokovaniach o AMC pre vývoj budúcich vakcín," a nariaďuje tajomníkovi štátnej pokladnice vyjednávať so svetovými predstaviteľmi, vrátane GAVI, "aby boli zavedené AMC na nákup vakcín pre boj s HIV/AIDS, tuberkulózou, maláriou a ďalšími súvisiacimi chorobami."

       Takže aj keď USA nie je na zozname pneumokokového AMC, drží určitý prísľub v podobe federálneho zákona, že sa zúčastní AMC ohľadom čohokoľvek, čo príde, ako napr. rotavírusy, HPV, malária, AIDS a tuberkulóza.

       Ak to stále nie je dosť pre GAVI a Gatesa, tak potom bude určite potešený poznatkom, že ten istý zákon mení národný fond na vakcíny proti TBC na "fond GAVI," a dovoľuje prezidentovi alokovať nešpecifikované, dodatočné sumy peňazí priamo pre GAVI na vakcíny proti TBC.

 

Sú deti v USA používané ako testovacie králiky?

       Náklady na toto všetko ponesú samozrejme daňoví poplatníci - a tiež deti v USA a iných rozvinutých krajinách, ktoré budú očkované vakcínami určenými v prvom rade pre krajiny tretieho sveta.

       Ak si myslíte, že to je šialené, tak sa pozrite na vakcíny, ktoré boli zavedené od vzniku GAVI:

 • Prvá AMC vakcína - proti pneumokokom - obsahuje 13 kmeňov pneumokokov. Akonáhle bola hotová v roku 2009, Poradný výbor pre očkovacie postupy (Advisory Committee on Immunization Practices = ACIP) ju odporučil pre všetky deti pod 5 rokov namiesto predchádzajúcej vakcíny so 7 kmeňmi.
         Ale prečo? Stará vakcína obsahovala 7 kmeňov najčastejšie sa vyskytujúcich v USA. Nová vakcína pridáva ďalších 6, ktoré sa najčastejšie vyskytujú v Afrike a takmer nikdy nie v rozvinutých krajinách.
         Štatistiky ukazujú, že takmer 90% úmrtí na pneumokokové ochorenia nastáva v rozvojových krajinách. Prečo teda deti v USA potrebujú túto novú vakcínu, ak nepočítame vytvorenie veľkého trhu, ktorý sľubuje AMC?
 • Vakcína proti rotavírusom je tá, o ktorej GAVI naznačila, že by mala byť ďalšou na základe AMC. Taktiež je na zozname vakcín ACIPu pre deti v USA. Ale prečo? Podľa CDC (= Centers for Disease Control and Prevention = stredisko pre kontrolu a prevenciu chorôb v USA, niečo ako náš Úrad verejného zdravotníctva - pozn. prekl.) v roku 1999, keď bola prvá vakcína proti rotavírusom stiahnutá kvôli problémom s bezpečnosťou, iba 20 až 40 detí v USA zomrelo ročne na rotavírusové ochorenia v porovnaní s pol miliónom v rozvojových krajinách.
         Prečo je teda táto vakcína proti rotavírusom (obsahujúca smrteľný prasací vírus) odporúčaná pre deti v USA, ak nejde len o podporu výrobcu, aby predával vakcínu krajinám tretieho sveta za veľmi nízke ceny na základe ďalšieho AMC?
 • Štatistiky o HPV (human papillomavirus = ľudský papilóma vírus) ukazujú, že HPV spôsobuje v USA 4.000 úmrtí ročne na rakovinu krčka maternice v porovnaní s 274.000 celosvetovo, z čoho 88% je v rozvojových krajinách.
         Prečo teda vakcíny Gardasil a Cervarix - ktoré majú vážne problémy s bezpečnosťou - boli zavedené najskôr v USA a Európe namiesto toho, aby šli priamo tam, kde ich treba najviac, ak by nebolo treba predať veľké množstvá vakcín za premrštené ceny, čoby súčasť dohody AMC?
   

       Myslím, že už chápete ten vzorec: Deti v USA a iných rozvinutých krajinách sú v zásade dojnou kravou a testovacími králikmi, takže výrobcovia liekov sa môžu veselo usmievať na ceste do banky, ak budú neskôr predávať tieto vakcíny za znížené ceny krajinám, ktoré dostávajú peniaze na ich kúpu od tých istých krajín, ktorých deti sú tlačené do prvého radu na podanie týchto vakcín.

       V tejto chvíli možno ani nebudete chcieť počuť, že v USA a Európe sú výrobcovia liekov dvojitým spôsobom odmenení 6-mesačným predĺžením výlučných práv na základe ich patentov, keď sú ich výrobky zamerané na deti, alebo dodatočnými podporami v podobe grantov na výskum a vývoj nových vakcín.

       Oboje však je pravda a oboje sa počíta.

       Znie to ako nekonečný začarovaný kruh, v ktorom výrobcovia liekov vyhrávajú hru v každom prípade.

       Keď toto viete, som si istý, že podobne ako ja nemáte pochybnosti o tom, koho deti budú pokusnými králikmi pre vakcíny proti HIV/AIDS, malárii a iné AMC vakcíny.

 

Výrobca vakcín pripúšťa: piť čistú vodu je najlepším spôsobom záchrany životov

       Ako som už povedal predtým, skutočná imunita pochádza z dobrej výživy a tradičných opatrení pre zlepšenie zdravia, ako je vylepšená sanitácia (WC, kanalizácia) a jednoduchá stará dobrá hygiena.

       Dokonca aj Bill Gates, ktorý prisľúbil 10 miliárd dolárov v priebehu nasledujúcich 10 rokov na výskum, vývoj a výrobu vakcín, pripustil, že samotné vakcíny chorobu nevyhubia. V článku v denníku Wall Street Journal o znovuobjavení sa detskej obrny v Afrike povedal Gates, že to je dôvod, prečo chce svoj boj s chorobami prepracovať, aby zahrnul do očkovacích programov aj hygienu a čistú pitnú vodu.

       Bol som sklamaný, že Bill Gates nepovedal, koľko peňazí dá na dôležitých bojovníkov proti chorobám, ako sú záchody. Ale je povzbudzujúce vedieť, že už konečne vidí svetlo - niečo, čo zatiaľ očividne nevidia výrobcovia očkovacích látok.

       Čo je skutočne zaujímavé, aspoň jeden hlavný výrobca očkovacích látok predsa len vidí svetlo, čoho dôkazom je úvodná stránka prezentácie GlaxoSmithKline pre svojich akcionárov v júni 2010:

"S výnimkou čistej pitnej vody, očkovanie je nákladovo najúčinnejším opatrením verejného zdravotníctva."

       Čítam dobre? Áno, je to tak. A preto si robím starosti z toho, že GAVI sa, zdá sa, sústredí iba na očkovanie, namiesto toho, aby niečo z tých miliárd dolárov dala aj na to, o čom aj výrobca vakcín pripúšťa, že je najlepšou pomocou pre všetkých.

 

Aj ďalšie organizácie chcú viac peňazí

       GAVI sa vyjadrila, že potrebuje dodatočných 440 miliónov dolárov ročne, aby splnila svoje ciele. Nie je to však jediná organizácia, ktorá pýta viac peňazí. Napr. UNICEF žiada ďalších 140 miliónov dolárov v roku 2011.

       Nie je to tak, že by USA neprispievali na celosvetové zdravotníctvo. V skutočnosti podľa štúdie vypracovanej na objednávku Nadácie Billa a Melindy Gatesovcov, USA je najväčším sponzorom celosvetového zdravotníctva na svete. Len čo sa samotnej detskej obrny týka, náklady na pokusy o jej vyhubenie v rokoch 1988 až 2009 činili 6 miliárd dolárov, z čoho takmer štvrtina pochádzala z USAID (= United States Agency for International Development = Agentúra USA pre medzinárodný rozvoj - pozn. prekl.) a CDC.

       Ale pre GAVI - a očividne ani pre Billa Gatesa - to stále nie je dosť.

       Keď zvážim, že prvé Celosvetové fórum pre výskum očkovacích látok (Global Vaccine Research Forum) v júni 2000 bolo otvorené s priznaním, že očkovanie je potrebné, lebo ľahko liečiteľné choroby sa stali odolnými voči lacným antibiotikám, ktoré boli príliš často používané a nesprávne používané, nevychádzam z úžasu.

       Čo keby bolo to isté množstvo peňazí, ktoré sa minulo za posledných 10 rokov na očkovanie, vynaložené na kanalizáciu, záchody a čistú vodu?

       Buďte v obraze, lebo všetci vieme, že AMC pre vakcínu proti pneumokokom je len začiatok.

 

Ďalšie články k téme: