Ako som vyplnil májový dotazník Konferencie biskupov Slovenska o diskriminácii na základe náboženstva

17.08.2015 00:33

Ing. Marián Fillo

 

logo Konferencie biskupov Slovenska    Takto som vyplnil dotazník Konferencie biskupov Slovenska (KBS), ktorým v máji 2015 KBS zisťovala, ako je na Slovensku zachovávaná náboženská sloboda.

 


 

1. Stretli ste sa s niektorou z nasledovných foriem diskriminácie alebo nenávistných prejavov pre členstvo v cirkvi, alebo pre vierovyznanie?

áno, viď nižšie

 

a. Vandalizmus na cirkevných pamiatkach, budovách a symboloch – kríže, kostoly, kaplnky, sochy, cintoríny, cirkevné budovy a pod. (Išlo o bežný vandalizmus, alebo bol útok motivovaný nenávisťou?)

nie

 

b. Diskriminácia v zamestnaní alebo na pohovoroch do zamestnania (napr. u veriacich vo farnosti)

nie

 

c. Verbálne alebo fyzické útoky

áno, iba verbálne, zo strany v bode 1.d. uvedených páchateľov.

 

d. Akékoľvek iné formy diskriminácie, intolerancie, neznášanlivosti.

    Nenávistné a zosmiešňujúce komentáre, lživé ohováranie, anonymné nactiutŕhanie na FaceBook.com a iných diskusných fórach, na verejných prednáškach či konferenciách, a to na margo mnou vyjadreného odporu voči vakcínam (očkovacím látkam), vyrobeným pomocou bunkových tkanív/kultúr, pochádzajúcich z umelo potratených ľudských plodov (bábätiek), ktoré považujem za jednoznačný a úpadkový prejav kultúry smrti. Ide teda o neznášanlivosť voči môjmu jednoznačne pro-life postoju a hodnotám.

    Taktiež zamietnutie účasti na takýchto konferenciách či iných verejných podujatiach (viď napr. ), kde by som mohol hájiť ako svoju česť, tak aj (a to predovšetkým) kresťanské mravné zásady v súlade s Katechizmom Katolíckej cirkvi a encyklikou Jána Pavla II. Evangelium vitae.

    Páchatelia neprávosti:

  1. členovia skupiny študentov medicíny resp. čerstvých absolventov štúdia medicíny, ktorá si hovorí"Lovci šarlatánov" a ktorá má na FaceBooku skupiny "Neverím mýtom o škodlivosti očkovania"(https://sk-sk.facebook.com/bezpecne.ockovanie) a "Lovci šarlatánov" (https://sk-sk.facebook.com/LovciSarlatanov) a na webe stránky "Lovci šarlatánov" (https://www.lovcisarlatanov.sk/) a"Očkujeme svoje deti" (https://bezpecneockovanie.wordpress.com/)
  2. Subkomisia pre bioetiku Teologickej komisie Konferencie biskupov Slovenska, viď: https://kbs.sk/obsah/sekcia/h/dokumenty-a-vyhlasenia/p/dokumenty-komisii-a-rad-konferencie-biskupov-slovenska/c/stanovisko-k-niektorym-etickym-aspektom-povinneho-ockovania
  3. Etická komisia Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, viď: https://www.health.gov.sk/Clanok?eticke-aspekty-povinneho-ockovania-uznesenie-43-51-EK
  4. Slovenská lekárska komora (SLK) a Slovenská lekárska spoločnosť (SLS), v zastúpení MUDr. Marian Kollár (SLK) a prof. MUDr. Peter Krištúfek, CSc. (SLS) viď: https://www.ockovanieinfo.sk/clanok-sk-1-79-Slovenske-lekarske-autority-za-povinne-ockovanie
  5. Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky (ÚVZ SR) a Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Žiline (RÚVZ ŽA), v zastúpení JUDr. Roman Soska (právnik ÚVZ SR), Mgr. Mária Štalmašková (právnička RÚVZ ŽA), MUDr. Gabriela Košecká (oddelenie epidemiológie RÚVZ ŽA), viď: https://www.slobodaVockovani.sk/news/ako-na-ruvz-cast-1-/
  6. prof. MUDr. Jozef Glasa, CSc., viď napr.: https://www.youtube.com/watch?v=y2tLdnvGba0
  7. Slovenská epidemiologická a vakcinologická spoločnosť SLS, v zastúpení doc. MUDr. Zuzana Krištúfková, PhD., viď: https://www.slobodaVockovani.sk/news/ako-mi-zakazali-zucastnit-sa-vakcinologickeho-kongresu/
  8. PhDr. Martin Kasarda, PhD., PR agent výrobcu vakcín GlaxoSmithKline a zároveň učiteľ na Fakulte masmédií Paneurópskej vysokej školy, viď napr.: https://www.slobodaVockovani.sk/news/dni-dobrych-myslienok-a-modlitieb/
  9. ... a viacerí ďalší

 

2. Výhrada vo svedomí

a. Stretli ste sa s tým, že sa nedala uplatniť výhrada vo svedomí kvôli nedostatočnej legislatíve?

áno, u tzv. "povinného" očkovania (plošné očkovanie podľa veku)

 

b. Stretli ste sa s diskrimináciou pre uplatnenie výhrady vo svedomí (napr. u veriacich)?

áno, pokutovanie za odmietnutie neeticky vyrobených povinných vakcín

 

3. Stretli ste sa s obmedzovaním rodičovských práv, ako napríklad práv rodičov na výchovu detí v súlade so svojím presvedčením?

áno, terorizovanie matky neočkovaného dieťaťa zo strany ÚPSVaR Trnava

 

4. Stretli ste sa s diskrimináciou pri udeľovaní podpory alebo grantov?

áno, protiprávne neprijatie dieťaťa, neočkovaného neeticky vyrobenou (predsa však povinnou) vakcínou, do materskej školy, prípadne iného detského kolektívu

 

5. Stretli ste sa s diskrimináciou vo vzťahu k slobode zhromažďovania?

áno, študenti Lekárskej fakulty UPJŠ v Košiciach mali podľa nám dostupných informácií zakázané zúčastniť sa našej demonštrácie za slobodu v očkovaní pred Ústavným súdom SR v Košiciach v stredu 5.VI.2013.

 

6. Stretli ste sa s neoprávnenými obmedzeniami pri výkone pastoračnej činnosti?

nie, keďže pastoračnú činnosť nevykonávam

 

7. Stretli ste sa s inou formou diskriminácie, alebo prejavmi intolerancie proti Vašej viere, alebo pre príslušnosť k Cirkvi? (napríklad obmedzovanie slobody slova, zosmiešňovanie, zosmiešňovanie v médiách, účelové alebo nepravdivé informovanie, a pod.)

áno, hlavne zo strany oznamovacích prostriedkov, najmä verejnoprávnych (RTVS), došlo a stále dochádza k opakovaným podlým/lživým útokom na moje/naše dobré meno, česť apod., voči ktorým nám nie je poskytnutý priestor brániť sa, opakovanie tiež dochádza k nevyváženému spravodajstvu, kde len zriedkakedy dostane slovo náš hodnotový prúd (tzn. prúd, zastávajúci striktne kultúru života, a to okrem všetkých iných oblastí aj v oblasti očkovania).