Ako sa chrániť pred pneumokokom? Pomôže očkovanie?

04.01.2011 06:00

       [...]

       Očkovanie univerzálne nerieši problém všetkých pneumokokov, ani to nie je cieľom plošného očkovania. Cieľom plošného očkovania je chrániť pred závažnými pneumokokovými infekciami malé deti, predovšetkým do 2 rokov veku. Keďže existuje viac ako 90 sérotypov pneumokokov, môže sa stať, že dieťa ochorie na pneumokokové ochorenie viackrát, lebo ho vyvolal zvyčajne vždy iný sérotyp. Nebezpečné sú však tzv. invazívne kmene pneumokoka. Tieto môžu spôsobiť závažné a potenciálne aj smrteľné ochorenia, akými sú zápal mozgových blán, otrava krvi, komplikované zápaly pľúc alebo opakujúce sa komplikované zápaly stredného ucha. Ochorenie často prebieha tak rýchlo a závažne, že končí zlyhaním orgánov alebo ťažkým postihnutím s trvalými následkami.

       [...]

       Všetci, čo neštudovali medicínu, mikrobiológiu, imunológiu alebo infektológiu a aj napriek tomu sa vyjadrujú k očkovaniu, by si mali v prvom rade osvojiť fakt, že ani prekonanie pneumokokového bakteriálneho ochorenia nezanecháva dlhodobú imunitu.

 

       Viac na stránke lesk.sk.

       Viď tiež článok "Bábätká zaočkované proti pneumokokom sú ohrozené vážnou bakteriálnou nákazou dýchacieho ústrojenstva, na ktorú neúčinkujú antibiotiká".