Ako na RÚVZ - časť 2. - 2x DOPLNENÉ

05.02.2011 13:29

Ing. Marián FILLO

 

 

       Doplnené: pôvodný článok bol zverejnený 12.V.2010 o 22:13 a doplnený 17.VI.2010 o 23:57 o sťažnosť na RÚVZ a "vybavenie sťažnosti". Ďalej bol doplnený 5.II.2011 o 13:24 o posledný odstavec.

 

       Upozornenie: Keďže právna úprava očkovania sa vyvíja v čase (novelizácie, nové zákony), treba články z tejto oblasti chápať ako možno už zastaralé, platné v čase vydania. Nie je v silách redakcie udržiavať vždy všetko v aktuálnom stave.

 

1. časť       2. časť       3. časť       4. časť       5. časť       6. časť       7. časť

 

       Po tom, ako detský lekár nahlási RÚVZ (Regionálnemu úradu verejného zdravotníctva), že odmietate svoje dieťa (prípadne seba) podrobiť povinnému očkovaniu, očakávajte v priebehu pár týždňov predvolanie na prejednanie povinného očkovania vášho dieťaťa. Predvolanie môže vyzerať napr. takto (namiesto vymazaného šedého obdĺžnika si treba doplniť meno, priezvisko a dátum narodenia dieťaťa):

Predvolanie na 1. kolo jednania na RÚVZ

       V prvom kole na Vás pravdepodobne budú čakať dve skúsené "vymývačky mozgov", ktoré sa Vás pokúsia pomocou demagógie, psychickej manipulácie, zastrašovania a ďalších techník, ktoré nemajú v slobodnom, demokratickom a právnom štáte čo hľadať, zlomiť, čiže presvedčiť, že urobíte obrovskú chybu s nedoziernymi následkami, ak nedáte svoje dieťa zaočkovať. Táto "argumentácia" bude pravdepodobne vhodne doplnená reklamnými materiálmi podnikov vyrábajúcich očkovacie látky polepenými po stenách miestnosti, ako napr.:

Infanrix od GlaxoSmithKline

www.chripka.sk - Solvay Pharma Aventis Pasteur

       Táto výzdoba i spomínané eš-té-bácke jednanie zamestnankýň RÚVZ boli predmetom mojej sťažnosti. Sťažnosť vybavil regionálny hygienik tým, že ju úplne zamietol. Pochopil som to tak, že RÚVZ úplne úmyselne vystupuje ako reklamná agentúra firiem vyrábajúcich očkovacie látky (navyše za peniaze daňových poplatníkov) a že uvedené spôsoby zaobchádzania s "neposlušnými" rodičmi sú bežným štandardom.

       Ak by ste chceli argumentovať prečítanými štúdiami, čo ste si stiahli z internetu a vytlačili, alebo (na ziskoch farmaceutických firiem nezávislými) knihami o očkovaní, s najväčšou pravdepodobnosťou vôbec nepochodíte a budete zamietnutá/-ý slovami (napr.): "Toto nebudeme čítať..."

       Všetko nasvedčuje tomu, že dotyčné zamestnankyne (zamestnanci) RÚVZ majú mnohonásobne viac školení v psychicko-manipulačných technikách a demagógii než v imunológii a epidemiológii. Aj keď som sa na toto prejednanie dôkladne pripravoval, musím skonštatovať, že som bol týmto faktom nepríjemne zaskočený, a zohratá dvojica pro-očkovacích agitátoriek mi aj napriek mojej pomerne slušnej "proti-debilizačnej" duševnej obrane celkom dala zabrať.

       Ako pri tomto, tak i pri ďalších jednaniach na RÚVZ platí zlaté pravidlo: Všetko si treba nahrávať na kvalitný digitálny diktafón. Diktafón je najlepšie zapnúť pred vstupom do budovy a vypnúť po východe z nej. Osobne som veľmi výrazne zažil, že správanie sa demagogického dua bolo pri zapnutom diktafóne citeľne iné. Pro-očkovacie oblbovačky totiž zjavne veľmi dobre vedia, že pri zapnutom diktafóne si nemôžu ani zďaleka dovoliť použiť celý svoj psychicko-manipulatívny arzenál. Niekoľkokrát ma žiadali, aby som diktafón vypol. V takomto prípade sa za žiadnych okolností netreba dať presvedčiť, inak to dobre neskončí...

       Keďže som bol z celej tejto oblbovacej seansy nesmierne znechutený, napísal som sťažnosť, ku ktorej som priložil textový prepis zvukového záznamu, ako aj fotografie reklám po stenách epidemiologickej ambulancie a príslušnej čakárne. Môžete si na základe toho urobiť aký-taký obrázok o tom, ako to môže pri prvom kole na RÚVZ prebiehať. Ale nevylučujem, že to môže byť aj lepšie, ako i horšie - závisí to vždy od konkrétnych ľudí, s ktorými budete mať do činenia, a tí sú na každom z niekoľkých desiatok RÚVZ rôzni.

       RÚVZ v Žiline zrejme trpí nedostatkom sebareflexie (prinajmenšom v styku s verejnosťou), takže moja sťažnosť bola úplne zmietnutá zo stola vo všetkých bodoch:
Vybavenie sťažnosti
       Spomínané eš-té-bácke praktiky sú teda očividne bežnou a plánovanou súčasťou činnosti RÚVZ. Ak žilinský regionálny hygienik v uvedenom "Vybavení sťažnosti" neklame, tak sú dokonca v súlade s právnymi predpismi. Možno potom hovoriť o systematickom útoku na základné ľudské práva a slobody, ako i na právny štát a Ústavu SR, zo strany navrhovateľov príslušných právnych predpisov, na ktoré sa žilinský regionálny hygienik odvoláva. Dôsledky tak rozsiahlej korupcie a zvrátenosti si láskavý čitateľ určite dokáže vyvodiť aj sám.

       Pravdepodobnosť, že akákoľvek sťažnosť bude vybavená kladne, je veľmi blízka nule, aj napriek tomu však odporúčam každému absolventovi podobného prejednania, ktorý je z praktík RÚVZ zhnusený, aby napísal sťažnosť a adresoval ju aj všetkým nadriadeným orgánom až po prezidenta SR a predsedu vlády SR, aby sa príslušné orgány dozvedeli, že sa ich nebojíme, a že to, čo predvádzajú, si jednoducho nenecháme ľúbiť.

       Prvé jednanie na RÚVZ je však z právneho hľadiska len nezáväzným rozhovorom, je teda rozumné ho vôbec neabsolvovať (keďže Vám v princípe nemôže priniesť nič dobré, ale opak je častokrát pravdou) a prejsť priamo k priestupkovému konaniu. Toto je možné napr. podaním písomného vyhlásenia, že sa odmietate nechať presviedčať, lebo ste už pevne rozhodnutá/-ý, že očkovanie odmietnete, a akékoľvek presviedčanie na tom nič nezmení. Slušnosť káže toto vyhlásenie podať PRED termínom ústneho pojednávania. Prípadne môžete prísť na ústne pojednávanie v dohodnutom termíne, iba podať vyhlásenie, zvrtnúť sa a ísť preč.

       Z právneho hľadiska je smerodajné len priestupkové konanie, o ktorom si povieme v ďalšom dieli tohto seriálu.

       Ako však ukazujú skúsenosti z iných RÚVZ než je ten žilinský, niekde sa vôbec nesnažia dohovárať rodičom a presviedčať ich, ale idú hneď na vec (na priestupkové konanie), alebo vo chvíli, keď pochopia, že Vy sa zblbnúť nedáte, zavolajú právničku a začnú priestupkové konanie. Treba teda byť pripravený na priestupkové konanie už pri prvom ústnom jednaní na RÚVZ. V prípade, že na predvolaní na RÚVZ nie je o priestupkovom konaní (resp. prejednaní priestupku) zmienka, môžete sa ohradiť, že ste nevedel(a), že pôjde o priestupkové konanie, a že keby ste to vedel(a), tak prídete s právnikom, takže im navrhnete nejaký iný termín a nebudete to riešiť okamžite.

 

1. časť       2. časť       3. časť       4. časť       5. časť       6. časť       7. časť