Ako lekársky monopol utajuje nepohodlnú pravdu o očkovaní?

01.11.2011 21:00

NaturalNews.com - 29.X.2011 - P. F. Louis

 

       Pôvodný článok "How the medical monopoly hides inconvenient vaccine truths"
       z angličtiny preložil Ing. Marián Fillo.

 

       Carl Bernstein, jeden z novinárov okolo aféry Watergate, raz upozornil, že to, čo nebolo zverejnené v novinách, je rovnako škodlivé ako nepresné spravodajstvo. V poslednom čase mnohé mainstreamové médiá (médiá hlavného prúdu) majú záľubu v zlomyseľnom ignorovaní určitých správ. Nedostatok pravdivého informovania o očkovaní je teraz horší než v minulosti, avšak siaha až k počiatkom očkovania.

 

Dejiny spravodajstva o očkovaní

"V súčasnosti inteligentní ľudia nemajú svoje deti zaočkované. Výsledkom nie je - ako predpovedali Jennerovci (stúpenci vynálezcu očkovania proti pravým kiahňam Edwarda Jennera - pozn. prekl.) - vyhladenie ľudstva pravými kiahňami. Naopak, viac ľudí teraz zomiera na následky očkovania než na pravé kiahne."

George Bernard Shaw (9.VIII.1944, Irish Times)

       Je v nejakom súčasnom chválospeve na tohto slávneho dramatika aj tento citát? Samozrejme, nie je, lebo by to mohlo (z hľadiska očkovacieho priemyslu) otvoriť Pandorinu skrinku.

       Kontrolu médií si farmaceutické molochy a iné monopolné kartely vysoko cenia. Od 70. rokov 20. storočia bolo pre farmaceutické molochy ovládanie médií uľahčené sústredením vlastníctva médií (čoraz menej ľudí vlastnilo čoraz väčší počet médií - pozn. prekl.), intervenciami CIA (= Central Intelligence Agency = tajná služba v USA; obdoba Slovenskej informačnej služby (SIS) - pozn. prekl.) a sankcionovaním farmaceutickej reklamy na federálnej úrovni.

       Prvá časť príbehu o kontrole médií za účelom vylúčenia negatívnych informácií o očkovaní bola v réžii syndikátu JP Morgan/Rockefeller okolo roku 1900. Kúpili Encyklopédiu Britannicu a odstránili z nej všetky negatívne zmienky o očkovaní.

       Nie dlho predtým - koncom 19. storočia - spôsobilo očkovanie proti pravým kiahňam 4 významné zdravotnícke pohromy, počnúc epidémiami malomocenstva (lepry) a končiac stovkami úmrtí.

       Rockefellerovci boli hlavným podnetom pre monolitický monopol alopatického lekárstva a farmaceutického priemyslu. Začalo to financovaním lekárskych fakúlt, Zväzu amerických lekárov (American Medical Association = AMA) a náhradou bylinkových liekov za petrochemické medikamenty.

 

Umlčať a vylúčiť na okraj spoločnosti

       Najnovšie mediálne nactiutŕhanie za účelom ochrany očkovacieho priemyslu sa týkalo Dr. Andrewa Wakefielda. Oba britské lekárske časopisy a popri nich aj noviny London Sunday Times, ktoré sa zúčastnili tejto honby na čarodejnice, mali finančné konflikty záujmov s výrobcami vakcín.

       Prípad Dr. Wakefielda bol ukážkou úspešnej stratégie "napadnúť posla" namiesto vysporiadania sa s vedeckými dôkazmi. To uvádza všeobecnú verejnosť do pohodlnej ilúzie nasledovania autority a sústredenia sa na klebety.

       Keď je človek pod paľbou, sebaobrana veci ešte viac zhoršuje, ak médiá nezverejnia podstatné skutočnosti. A to je práve niečo, v čom médiá vynikajú: ignorovanie faktických údajov. Od roku 1900 až doteraz bolo pochovaných niekoľko správ, ktoré poukazovali na nebezpečenstvá očkovania pri malej alebo nulovej účinnosti očkovania.

       Ak sú hlásatelia nepohodlnej pravdy študovanými lekármi (MUDr.), treba ich najprv umlčať obťažovaním zo strany lekárskej komory a odobratím oprávnenia na vykonávanie lekárskej praxe. To je pre nich v podstate zákazom vystupovať v médiách ako odborníci a uľahčí sa tým ich vylúčenie na okraj spoločnosti po tom, čo začnú byť považovaní za nekvalifikovaných lekárov a šarlatánov.

       Medzitým pravda trpí, a s ňou aj milióny veriacich v lekárske autority. Ďalšou nedávnou obeťou umlčania a vylúčenia posla bez vysporiadania sa s problémom, na ktorý poukazuje, je kanadský lekár a vedec Dr. Andrew Moulden, BA, MA, PhD.

       Posolstvom Dr. Mouldena v zásade je, že očkovanie je (aj bez jedovatých prídavných látok) nebezpečné, bodka. Úmyselne vytvorená prehnaná odpoveď imunitného systému na očkovanie má za následok inak nepostrehnuteľné mini-infarkty, ktoré sú zodpovedné za väčšie či menšie poškodenia mozgu, postupne sa hromadiace s rastúcim počtom aplikovaných vakcín.

       Podľa Dr. Mouldena niektoré nežiaduce účinky sú veľké a okamžité. Ale dlhodobému postupnému poškodeniu zdravia očkovaním sa nedá vyhnúť, ak človek nepoužije silné prírodné liečivá alebo nenapraví svoj životný štýl.

       Moju malú ale predsa otravnú pochybnosť o autenticite Dr. Mouldena úplne odstránil fakt, že bol vyhlásený za "Šarlatána dňa" na stránke stránke, ktorá rovnako označila lekárov Russella Blaylocka, Sherri Tenpenny a Andrewa Wakefielda.

       Ďakujem, že ste ma zbavili všetkých pochybností, vážení lovci šarlatánov. Pridali ste Dr. Mouldena na piedestál zaslúžilých lekárov, ktorí sa odvážili prehovoriť.

 

Zdroje:

 


Preklad tohto článku zabral prekladateľovi približne 1,5 hodiny čistého času.

Ak sú pre Vás tieto informácie zaujímavé či prínosné, môžete našu činnosť podporiť.