Ad: Spustili online sprievodcu očkovaním

25.04.2010 06:05

Žilina - 25.IV.2010 - Ing. Marián FILLO

 

       Pôvodný článok na stránke PLUSKA.sk, na ktorý reagujem, sme oznámili TU.

 

       Vítame na slovenskom "trhu s informáciami o očkovaní" novú stránku o očkovaní: https://sprievodcaockovanim.sk. Stránka si dáva ušľachtilý cieľ: "pomôcť predovšetkým rodičom zorientovať sa v množstve informácií o očkovaní."

       SprievodcaOckovanim.sk sa opiera o troch skúsených odborníkov: Prof. MUDr. Svetozár Dluholucký CSc., MUDr. Pavol Šimurka a MUDr. Ingrid Urbančíková. Prinajmenšom prvý z nich je už slovenskej verejnosti známy. Nedávno (v Novinách TV JOJ v sobotu 6.II.2010, od 9. minúty, 36. sekundy) "odborne" tvrdil na tému vyšetrovania pupočníkovej krvi na imunodeficienciu, že "neni treba takéto vyhľadávanie porúch imunity robiť. Ani sa nikde nerobí na svete. To je nezmysel." Následný prestrih na Vlastimila Sršňa (hovorcu Ministerstva zdravotníctva ČR): "Dělá se to pouze u dětí, kde je v rodinné anamnéze uvedeno onemocnění spojené s nějakým primárním imunodeficitem nebo už byl ten deficit stanoven např. u staršího sourozence." jasne dokladuje odbornosť a rozhľad profesora Dluholuckého.
       Pán profesor v článku na Pluske bedáka: "Mrzí ma, že sa spochybňuje jeho [očkovania - pozn. red.] význam a šíri sa množstvo poloprávd a nepodložených informácií o vakcínach." Pánu profesorovi by som rád pripomenul, že spochybňovanie patrí medzi základné princípy vedeckej práce. Jediné, čo je vo vede nespochybniteľné, sú overiteľné fakty. Účinnosť a bezpečnosť očkovania však nie sú overiteľnými faktami, ale len neoverenými hypotézami. Čo sa týka druhej časti citovanej vety, neostáva nám nič iné, než pripojiť sa k pánu profesorovi, pretože množstvo poloprávd a nepodložených informácií o údajnej účinnosti a bezpečnosti vakcín, je vskutku alarmujúce. Z poslednej doby menujme napr. vakcínu Gardasil (vyrába Sanofi Pasteur) proti HPV (human papilloma virus, ktorý spôsobuje rakovinu krčka maternice). Ani čoraz početnejšie úmrtia amerických, indických, nemeckých a rakúskych dievčat však nebránia slovenskému Štátnemu Úradu pre Kontrolu Liečiv (ŠÚKL) povoliť a zaregistrovať Gardasil, a to pre istotu hneď 21x.
       Profesor Dluholucký sa ďalej vyjadril: "Považujeme za potrebné pripomenúť, že očkovanie je jedným z najúčinnejších spôsobov prevencie ochorení, na ktoré sa v minulosti zomieralo, a zároveň jedným zo základných práv dieťaťa." Nuž, ja zase považujem za potrebné pripomenúť pánu profesorovi, že jeho tvrdenie o účinnosti očkovania nebolo doposiaľ nikdy exaktne vedecky (tzn. dvojito zaslepenou placebom kontrolovanou vedeckou štúdiou) dokázané a pokým sa tak nestane, bude toto tvrdenie vyslovene nevedecké. Druhé tvrdenie obsiahnuté v citovanej vete (že očkovanie je jedným zo základných práv dieťaťa), je očividným nezmyslom, keďže nikde v Dohovore o právach dieťaťa (zverejnenom Oznámením Federálneho ministerstva zahraničných vecí Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky č. 104/1991 Zb.) sa o práve na očkovanie nepíše a už vôbec nie ako o práve základnom. Slovo očkovanie (ani jeho synonymá) sa dokonca nikde v celom Dohovore ani len nespomína. To, ako si posledná konferencia UNESCO na túto tému tento dohovor (žeby za masívneho sponzoringu výrobcov vakcín?) vykladá, je úplne irelevantné, keďže ide len o výklad (t.j. právny názor), ale výklady Dohovoru sú možné aj úplne opačné (tzn. proti akémukoľvek očkovaniu). Dôrazne pána profesora Dluholuckého upozorňujem, že na Slovensku (z hľadiska svetského práva) platí len to, čo vyšlo v Zbierke zákonov. Právny názor predstaviteľov UNESCO je pre nás úplne nezáväzný a nemá vôbec zmysel sa naň odvolávať.

       Pani doktorka Urbančíková sa vyjadrila: "Prostredníctvom novej stránky chceme vyvrátiť viaceré mýty a fámy o očkovaní a podrobne na základe akceptovaných odborných informácií rodičom vysvetliť, ako jednotlivé vakcíny fungujú, akým spôsobom sa podávajú, a aké vedľajšie účinky môžu naozaj mať. Okrem prípadných rizík očkovania chceme hovoriť aj o rizikách neočkovania." Toto vskutku vítame ako krok ku zvecneniu verejnej diskusie o očkovaní, keďže táto doteraz prebiehala prevažne v rovine ostrého súboja dvoch nezmieriteľných fanatizmov - pro-očkovacieho a proti-očkovacieho. Budem veľmi rád, ak pani doktorka začne najprv od seba a vyvráti najprv svoje viaceré fámy a mýty o bezpečnosti a účinnosti očkovania. Potom by bolo dobré vysvetliť, kým sú "akceptované odborné informácie" skutočne akceptované, resp. ako sa stane odborná informácia akceptovanou odbornou informáciou. Inak s pani doktorkou súhlasím - treba sa baviť aj o rizikách neočkovania, nielen o rizikách očkovania. Takisto sa treba baviť o výhodách neočkovania, nielen o výhodách očkovania.

       Mnou komentovanému článku z Plusky treba ešte vytknúť, že aj keď spomína, že "Partnermi Sprievodcu očkovaním sú Úrad verejného zdravotníctva SR a Slovenská pediatrická spoločnosť SLS", čo sú (súdiac z postojov ich predstaviteľov) zjavne pro-očkovacie organizácie, nespomína, kto je sponzorom stránky: Pfizer - nadnárodná spoločnosť vyrábajúca alopatické liečivá, trvale sa umiestňujúca na prvom alebo druhom mieste na svete v rebríčkoch najväčších farmaceutických spoločností.