Ad: relácia Fokus 25.II.2011 na STV2 - DOPLNENÉ

28.02.2011 23:11

       Doplnené: Článok bol vydaný 28.II.2011 o 15:39 s 3 odpoveďami, o 23:11 bola doplnená 4. odpoveď.

 

       Nižšie uvádzame štyri e-maily, ktoré poslali do Slovenskej televízie (STV) štyri diváčky po zhliadnutí relácie Fokus v piatok 25.II.2011 večer:

Odpoveď č. 1       Odpoveď č. 2       Odpoveď č. 3       Odpoveď č. 4

 


 

Dátum: piatok 25.II.2011 21:04
Komu: fokus@stv.sk
Predmet: relácia o očkovaní

 

       Dobrý večer,

 

       chcem sa poďakovať za to, že STV vôbec vysielala živú reláciu venovanú očkovaniu, a že okrem "odborníkov" ako je p. Dluholucký, či p. Avdičová, bola prizvaná aj "opozícia" (t.j. p. Tuhársky a p. Vranská-Rojková).

       Za obrovské mínus považujem spôsob moderovania diskusie, pretože moderátorka dávala prevažne priestor p. Dluholuckému a tiež to, aká bola relácia krátka.

 

S pozdravom
Ing. Kristína Lipovská

 


 

       Dobrý deň,

 

       dňa 25.II.2011 ste sa v relácii Fokus venovali problematike očkovania. V prvom rade chcem vyzdvihnúť fakt, že boli prizvané obe strany a tým ste sa snažili zachovať objektivitu, ale...

       Veľmi nemilo som bola prekvapená z prístupu vašej moderátorky, ktorá na mňa pôsobila maximálne neobjektívne. Mám za to, že pokiaľ v diskusii prevažuje jeden názor, čiže je tam človek, ktorý si neustále berie slovo, tak v takom prípade je úlohou moderátora korigovať diskusiu tak, aby mali obe strany približne rovnaký čas na vyjadrenie. Vaša pani moderátorka na tento fakt zrejme pozabudla a nechávala rozprávať poväčšine len jednu stranu. Mne, ako rodičovi táto diskusia nijako nepomohla, pretože nebol vhodne zvolený spôsob diskusie, takže moje otázky ohľadom očkovania neboli nijako zodpovedané.

       Ďalšia vec - ak je snaha rozoberať takú vážnu a zložitú otázku, akou očkovanie určite je, nie je primerané venovať sa tejto téme len okrajovo. Potom to dopadlo tak, ako vo včerajšej (v piatok 25.II.2011 - pozn. red.) relácii, že moderátorka neustále prerušovala divákov i hostí, čo pôsobilo veľmi rušivo. Dajte tejto problematike väčší priestor, aby sa mohli vyjadrovať hostia i diváci komplexne, nie len útržkovito, ale hlavne dbajte na zachovanie približne rovnakého časového priestoru pre všetkých zúčastnených.

 

S pozdravom
  Katarína

 


 

Dátum: sobota 26.II.2011 10:36
Komu: riaditelbb@stv.sk
Predmet:
Poďakovanie...

 

       Vážený pán riaditeľ,

 

       na úvod by som sa chcela poďakovať v mene všetkých divákov za odvysielanie Fokusu v piatok 25.II.2011. Je to prvý krok k lepšiemu, že ste dali možnosť vyjadriť názory aj protistrane. Ešte raz ĎAKUJEM.

       Čo sa mi však nepáčilo, tých vecí bolo viac:

       Prvá vec: nechápem, načo si pani moderátorka pozvala toľko hostí do štúdia, keď nikomu nedala priestor ani len na vyjadrenie a nenechala nikoho ani len dorozprávať. Neustále prerušovala diskusiu, skákala do reči, skracovala telefonické otázky, očami naznačovala, že je treba ukončiť rozhovor... Pripadalo mi to, ako keby chcela stihnúť posledný autobus domov.

       Takáto relácia by potrebovala najmenej hodinku času, ba aj viac.

       Prečo neznížila radšej počet telefonátov a nenechala rozprávať hostí? Ľudia sa z relácie nič nové nedozvedeli, pán Dluholucký sa dokonca vyhýbal odpovediam, táral vždy niečo od veci a nad tým sa pani moderátorka ani len nepozastavila. A nechápem prečo.

       Čo sa týka telefonátov v zákulisí? Smiešne, to sa nikde takto nerobí.

       Dali ste aj emailovú adresu, ak by niekto chcel napísať otázočku ohľadom očkovania. Nechápem načo, veď ste na ne vôbec neodpovedali.  Keď tak, mali páni odborníci ostať v štúdiu a odpisovať na maily.

       Bolo to také - zaplniť dieru v programe. Mne išlo o kvalitu programu, nie o kvantitu. A toto nebolo ani o koze, ani o voze.

       Druhá vec: relácia aj štúdio mi pripadalo až veľmi postkomunistické. Tie stoly mi pripomínajú krabice a školu. Na stene mi chýbal už iba súdruh Husák a veľká červená stena s nápisom KSČ.

       Dobrý príklad je napr. RTL, ak si všimnete reláciu STERN TV s Güntherom Jauchom. Nikdy sa nikam neponáhľa, hosťom dáva dostatok času na vyrozprávanie, každému jednému bez ohľadu na to, koľko ich tam je, neskáče im do reči... A ak by sa relácia náhodou prehĺbila v naozaj zaujímavú debatu, čo sa už párkrát stalo, tak odpadne vysielanie, ktoré bolo pôvodne naplánované po nej. V štúdiu nemá pán Jauch žiadne škatule, žiadne školské stoly, ale kreslá. Hostia sú uvoľnení, cítia sa pohodlne, ako doma. Vládne tam vždy príjemná atmosféra, čo sa o Vašom vysielaní povedať nedá. Myslím, že v tomto prípade máte ešte čo doháňať.

       Výhovorky, že nie sú financie, na mňa nezaberajú. Sponzorov máte celkom iste, veď každú chvíľu beží reklama na lieky. A tí platia za tieto reklamy nemalé peniažky.

       Čo sa týka pani moderátorky, tiež nemám slov. Vyzerala ako baba vo výklade v roku 1989, v postkomunistickom výklade... Neviem, či tam máte nejaké štylistky. Ak áno, asi by ich bolo treba vymeniť. Alebo poslať na kurz, nech sa niečo nové naučia.

       Relácia z môjho pohľadu bola veľmi neprofesionálna a v tom som bola veľmi sklamaná.

       Bola by som veľmi rada, ak by ste niečo podobné v budúcnosti robili, aby ste si dali na tom záležať. A robiť to tak, aby to naozaj stálo za to.

       Netrpezlivo čakám na Vašu odpoveď.

 

S pozdravom
Vaša zahraničná diváčka

 


 

       Dobrý deň,

 

       ďakujem, že ste mali odvahu aspoň načrtnúť tak tabuizovanú tému očkovania a ukázať aj jeho odvrátenú stránku, o ktorej sa u nás nesmie hovoriť. Vidím v tom konečne, že sa začíname vychovávať k demokracii. Táto téma sa týka každého a na rozdiel od Slovenska, v okolitých krajinách podlieha diskusii a nielen to. Dokonca pripúšťajú riziká vzniknuté očkovaním a odškodňujú ich. Vo väčšine štátov EU je očkovanie spravidla úplne dobrovoľné a i napriek tomu je všeobecná kolektívna zaočkovanosť porovnateľná so Slovenskom.

       Držím palce, len tak ďalej, to, čo ste načali ešte zopárkrát otvorte. Verejnosť by nemala byť len jednostranne informovaná. A možno takto i Vašou zásluhou zmení Slovensko legislatívu tak, aby neodporovala medzinárodným zmluvám, ktorými je SR viazaná (ako napr.: Existuje rozpor Zákona č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov s Dohovorom o ľudských právach a biomedicíne, zverejneným v Oznámení MZV SR č. 40/2000 Z.z., ktorý privádza lekára do nezávideniahodnej situácie, kedy má zároveň splniť dve protichodné požiadavky, a to povinne očkovať a zároveň vykonať tento zásah v oblasti zdravia len po obdržaní súhlasu toho, koho sa tento zásah dotýka. Ďalej je rozpor voči čl. 10 ods. 2 Listiny základných práv a slobôd. Sú spochybnené naše legálne práva zakotvené aj v Charte základných práv Európskej únie (čl. 24, odsek 2) a Dohovore o právach dieťaťa (čl. 3, ods. 2). Jestvuje mnoho iných nezrovnalostí v našej legislatíve, ktoré by bolo treba odstrániť, a tak sa rovnocenne zaradiť medzi krajiny EÚ.

       Nadôvažok ešte malilinkú výčitku: Viem, že ste isto mali veľa podnetov od divákov prostredníctvom mailov. Nedali ste im temer vôbec priestor. Priestor mali len telefonujúci, ale dovolať sa v priebehu relácie bolo viacmenej otázkou šťastia. Relácia bola dosť nevyvážená, hlavné slovo mali najmä zástancovia očkovania Dr. Avdičová a prof. Dluholucký. Ale aj tak je pekné, že ste pozvali a dali priestor i inému názoru. Budem dúfať v pokračovanie relácie na túto tému.

 

PaedDr. Jana Klieštiková

 


 

Diskusia: Ad: relácia Fokus 25.II.2011 na STV2

Rovnako "objektívni"

Filip | 05.03.2011

Aj bratia Česi majú rovnako správne vyškolených moderátorov:

https://www.zvedavec.org/vezkratce-4943.htm

Re:Rovnako "objektívni"

Radka | 07.03.2011

Anketa o očkovaní:
https://www.youtube.com/watch?v=_ffJBKHZyYM&feature=related

Podnet na RVR

Jana | 02.03.2011

Dobrý deň všetkým.
Ja som na túto reláciu podala podnet na radu pre vysielanie a retransmisiu za jednostrannosť, nevyváženosť a nevhodné moderovanie bez čítania mailov a prerušovania volajúcich divákov. Urobte to aj Vy. Ale aj keď nemám krištáľovú guľu, už vopred viem odpoveď :
RVR rozhodla, že sťažnosť je neopodstatnená. Stavme sa.....

Krásny deň praje Jana Klimková, Kys. Nové Mesto

Vyvážená diskusia alebo kto mal viac priestoru?

Marcela | 01.03.2011

Pán profesor sa sťažoval, že redaktorka dáva viac priestoru p. Tuhárskemu. Tu je realita https://info.strader.sk/ruvznr/stv2-fokus-25-2-11_time-line-diskusia.gif

Re:Vyvážená diskusia alebo kto mal viac priestoru?

Ing. Marián FILLO | 02.03.2011

Pekný kúsok, Marcela.

Pán Dluholucký to zrejme myslel tak, že Iniciatíva pre uvedomenie si rizík očkovania nemala dostať vôbec nijaký priestor na vyjadrenie. Ostatne, celkom okatým spôsobom to naznačil.

Klamstvo v priamom prenose

Kamil | 28.02.2011

Neviem, kam chodí pán profesor na svoje údaje, ale jeho čísla akosi nesedia.

V priamom prenose povedal, že v Rusku vysadili očkovanie proti záškrtu a v 90tych rokoch mali 200 000 ochorení a 40 000 mŕtvych.

CDC však uvádza 140 000 ochorení a len 4 000 mŕtvych (https://www.cdc.gov/ncidod/eid/vol4no4/vitek.htm#ref 1).

WHO udáva v rokoch 1990 - 1998 len 115 673. Očkovanie na záškrt sa v Ruskej Federácii pohybovalo medzi 78 až 92%.

Ďalej pán profesor hovoril o nedávnej epidémii obrny v Kongu, kde podľa jeho slov je 47 000 ľudí ochrnutých a 4 000 zomrelo.
Podľa informácií od WHO bolo v Kongu 184 prípadov paralýzy a 85 úmrtí.
https://www.who.int/csr/don/2010_11_09/en/index.html

Pán profesor pripisuje túto epidémiu poľaveniu očkovania. Faktom však je, že zaočkovanosť v Kongu bola viac ako 90%.

https://apps.who.int/immunization_monitoring/en/globalsummary/countryprofileresult.cfm

Tak teraz neviem, žijeme každý v inej priestorovo-časovej dimenzii?

Re:Klamstvo v priamom prenose

Simona | 01.03.2011

Ja mama pocit ,ze pan profesor je uz dost mimo...lebo ked som polozila otazku na jednej vebovej stranke ,kde maju odpovedat odbornici na temu ockovania, nevedela som ,kto mi odpise .Odpoved som dostala od neho , je aj uverejnena na web.stranke ..neviem ci mozem uviest...tak dost velke bludy mi odpisal..
Simona Velebová

Re:Re:Klamstvo v priamom prenose

Ing. Marián FILLO | 02.03.2011

Ale kľudne uveďte, kde konkrétne čo povedal/napísal.

Ja inak mám pocit, že on už je v takom pamäťovom režime, ako bola pred smrťou moja stará mama: spomínala si dobre na veci spred pár desiatok rokov, ale na to, čo sa udialo pred pár minútami, si už nespomínala vôbec, alebo len veľmi ťažko a hmlisto.

Takže možno mal pán Dluholucký na mysli "nedávnu" epidémiu detskej obrny v Kongu z roku 1971 (to som si vymyslel, nehľadajte to na webe :-)

Diskusia Fokus

Monika | 28.02.2011

Vazenyy pan riaditel,

som velmi rada, ze sa konecne dostalo aj na tuto temu. Zial tak, ako som sa na odvysielanie tejto temy na zaciatku tesila, tak som bola po diskusii sklamana a rozhorcena. Cele mi to zavanalo totalitnym rezimom. Moderatorka sedela ako sudruzka ucitelka za velkym stolom a diskutujuci ako ziaci tesne vedla seba v lavici. Nemyslim si, ze tieto pozicie boli vyhodne pre hocikoho z nich. Odporucala by som radsej diskutovat za okruhlym stolom, kde by "ucinkujuci" mali diskretny odstup a mohli sa pozerat navzajom do oci.
Nepacil sa mi ani pristup moderatorky. Nedodrziavala primerany casovy priestor aj pre druhu stranu - pre pana Tuharskeho a pani Vransku-Rojkovu. K slovu sa dostali väcsinou "mudrci sveta" a ja ako neutralna nezainteresovana divacka som si nemohla vypocut, ake pohnutky maju zastupcovia rodicov, ktori sa rozhodli svoje deti neockovat.
Moderatorka by sa mala spravat predovsetkym kompetentne, to znamena, neskakat do reci, sustavne neprerusovat alebo dohovarat vety za inych a predovsetkym by mala ostat na neutralnej pode a nebyt predpojata. No pravdepodobne dostala dobre zaplatene!!
Cele zvlastne pre mna bolo, ked sa pan Dluholucky vratil zo zakulisia a povedal, ze mal predovsetkym pozitivne ohlasy na ockovanie. To snad nemysli nikto vazne?! Pana Tuharskeho uz nikto nepustil k slovu.
Vrelo odporucam zriadit dve telefonne linky, kde by ludia mohli vyjadrit svoj nazor, ano/nie, k danej teme.
Na zaver diskusie by sa mohlo uviest, kolko telefonickych ucastnikov (pocet jednotlivcov alebo v percentach) je za alebo proti zruseniu povinneho ockovania. Tam by sa ukazalo, kolko pozitivnych ohlasov by pan Dluhocky mal.
Dufam, ze tema ockovanie nezapadne prachom, ale ze sa budu robit dalsie diskusie. A dufajme ze obsirnejsie a hlavne kompetentne a seriozne.

Súvislosti

Filip | 28.02.2011

Treba si uvedomiť,že takzvaným "slobodným médiám" nejde o objektívnosť. To je fikcia!
Potrebovali si len urobiť alibi v štýle - "veď sme o tom informovali"
Ľudia nechali tento zločinecký systém s krycím názvom "demokracia" zájsť priďaleko.Vládcovia nemajú v pláne ustupovať plebsu z dosiahnutého status quo ,ale budú postupovať vpred.To znamená dosiahnuť stav,kedy farmaceutickými firmami vybraní "odborníci" (najlepšie sociopatické typy),direktívne nariadia,ktoré vekové skupiny,kedy a čím zaočkovať.Ako v našej vzorovej krajine USA.
Je potrebné si uvedomiť,že rovnako ako americký FDA , aj WHO, vytvorili majitelia farmaceutických firiem s cieľom presadzovať ich záujmy a nie ako si väčšina naivne myslí,že záujmy ľudí. Oni do týchto inštitúcií dosadzujú ľudí a vytvárajú povedomie ako by šlo o nezávislých odborníkov.
Ide o geniálny podvod,ktorému môže konkurovať len podvod s "federálnou bankou" FED,ktorej súkromní bankári podvodom získali právo vydávať svetovú rezervnú menu a zadlžili všetky štáty sveta!
Žijeme vo fikcii!
Preto dnes treba písať prosbopisy predsedníčke vlády,ktorá je ale tiež dlhé roky legálne platená cez spleť takzvaných mimovládnych organizácií,vytvorených na obhajovanie záujmov tých,ktorí do nich lejú ročne miliony zo zahraničia.
Preto sa nedočkáme žiadnych objektívnych diskusií v"slobodných médiách",buď priamo vlastnených previazanými elitami,alebo takzvaných "verejnoprávnych",ktoré ovládajú predajní politici cez medialne rady,ani slobodnej voľby v očkovaní od vlády dosadenej tými istými.
O tom,ako konkrétne sa za tieto nitky ťahá, sa dozviete napríklad v príspevku : " RT o politike USA " na tvina.sk a ďalších nezávislých portáloch.
Ak nebudeme poznať súvislosti, tak si budú s nami naďalej robiť čo chcú!

1 | 2 >>

Pridať nový príspevok