Ad: Reakcia MUDr. Urbančíkovej na komentár na stránke „Sloboda v očkovaní“ z dňa 7.1.2010 - 2x DOPLNENÉ

07.02.2011 09:58

Ing. Marián Fillo

 

       Doplnené: Článok bol pôvodne vydaný 2.II.2011 o 11:20 a doplnený 3.II.2011 o 15:48. Následne 7.II.2011 o 9:58 doplnených niekoľko viet v závere.

 

       Toto je komentár k článku na stránke Sprievodca očkovaním:
https://www.sprievodcaockovanim.sk/ockovanie-vseobecne/reakcia-mudr-urbancikovej-na-komentar-na-stranke-sloboda-v-ockovani-z-dna-7-1-2010.html

 

       Milá pani doktorka Urbančíková,

 

       načo to urážanie sa? S osobnými útokmi ste predsa začala Vy sama, ja som len zobral Vami hodenú rukavicu.

       Máte pravdu v tom, že vo verejnej debate o očkovaní je tu viacero disproporcií. Jednou z nich je napr., že Vám zaplatil Vašu propagandistickú brožúrku "Sprievodca očkovaním" Pfizer - najväčšia farmaceutická firma na svete, my sme si svoj osvetový leták o očkovaní zaplatili sami z vlastného vrecka - niekoľko desiatok ľudí sa poskladalo po 5-10-15 € (niekoľko málo ľudí prispelo aj vyššou sumou), grafik urobil svoju prácu bez akejkoľvek hmotnej odmeny. Podotýkam, že väčšina z týchto ľudí sú mamičky na materskej alebo mladí rodičia, ktorí rozhodne nemajú na rozhadzovanie, takže si doslova odtrhli od úst. Vy ste nemusela prispieť ani korunou, ba dokonca ste ešte za to (ak sa moje zdroje nemýlia) dostala zaplatené.

       Ďalšou disproporciou (nerovnováhou) je to, že Vy sa staviate do pozície vševedúcej (doslova) kňazskej autority, ktorá je už len z titulu svojho doktorátu z medicíny neomylná, my sa netvárime ako neomylní, ale učíme sa a keď urobíme chybu, tak si ju aj priznáme a napravíme. Vlastne v tomto máme svojím spôsobom výhodu, lebo úprimne hľadáme pravdu a cesta za pravdou je posiata množstvom omylov. Vaše prejavy však vyzerajú ako "zjavenie Božie", ktoré je z definície pravdivé a neomylné.

 

"Je osobným útokom, ak uvediem, že na túto stránku neprispieva žiadny mikrobiológ, infektológ, alebo imunológ?"

       Výrazy typu "pozliepané odkazy na publikácie" sú skutočne osobným útokom, a to o to nehoráznejším, že Vy na svojom (vlastne Pfizerovom) Sprievodcovi očkovaním nemáte odkazy na publikácie takmer žiadne. Vaše vysvetlenie?

 

"V prvom rade odmietam tvrdenie, že informácie na stránke Sprievodca očkovaním sú „vycucané z prsta“. Všetko, čo je na stránke uvedené, vychádza z výskumných dát a poznatkov medicíny založenej na dôkazoch, ako aj z dlhoročných skúseností nášho kolektívu v oblasti pediatrie, infektológie a epidemiológie."

       Výborne, pani doktorka, tak potom už len stačí doplniť odkazy na tieto zdroje, aby si hľadači Pravdy mohli Vaše (doposiaľ ničím nepodložené) tvrdenia overiť. Možno ste to zatiaľ ešte nepochopila, tak skúsim polopatickejšie: Ste z princípu nedôveryhodná osoba, keďže ste platená firmou vyrábajúcou vakcíny. Súdiac podľa tlačových správ PR agentúry, pracujúcej pre tohto výrobcu vakcín, ste sa aktívne zasadila za presadenie jeho vakcíny do povinného plošného očkovania dojčiat. Takže akékoľvek Vaše tvrdenia propagujúce očkovanie sú z tohto dôvodu zásadne nedôveryhodné, a teda každý človek, čo má trochu poňatie o pojme "konflikt záujmov", Vám ich nebude veriť a bude si ich chcieť overiť na základe nezávislých zdrojov, keďže Vy ste vo svojom pfizerovskom konflikte záujmov až po uši.

       Ďalej Vaše tvrdenie, že na našu stránku neprispieva žiadny infektológ, mikrobiológ alebo imunológ jednoducho nie je pravdivé, lebo napr. v Diskusnom fóre jeden imunológ prispel a máme tiež preložené viaceré články zahraničných odborníkov, ktorí sú v menovaných oboroch kompetentní. Vaše mylné tvrdenie je len dokladom toho, že ste si neprečítala všetky články, čo máme na stránke, a to znamená, že sa vyjadrujete o niečom, čo nepoznáte, teda vlastne neviete o čom hovoríte. A to si dovolím nazvať opakom odborného prístupu. Chápem, že článkov máme na stránke pomerne veľa a už by to vydalo na pár-sto-stranovú knižku, takže pri Vašej vyťaženosti ste ich zrejme nestihla všetky prečítať, ale v tom prípade nemáte morálne právo vyslovovať akékoľvek kategorické tvrdenia o našej stránke.

       Nič ale nebráni tomu, aby ste Vy (čoby infektologička) napísala pre náš web článok (trebárs aj odborne zdôvodňujúci plošné očkovanie proti pneumokokom), a my Vám ho veľmi radi uverejníme. Nemáme s tým najmenší problém. Podobne sme napr. uverejnili článok Dr. Tolnayovej z RÚVZ Banská Bystrica: "Hovorme o vakcinácii verejne a otvorene".

       No a celé to (aj keby sme nemali na stránke články kompetentných odborníkov) vôbec nič nemení na fakte, že Váš osobný výpad je len argumentum ad hominem, čiže notoricky opakovaný logický prešľap, prejavujúci sa hlavne pri kulte osobnosti, ktorý si očividne starostlivo pestujete. Na pravdivostnej hodnote výrokov totiž akýkoľvek papier (doktorát) autora výroku absolútne nič nemení a nie je vôbec smerodajným kritériom pri posudzovaní pravdivosti výroku.

       Ale to je zrejme oblasť, ktorá Vám nič nehovorí, o to viac však hovorí mne - človekovi so vzdelaním v oblasti informatiky, kde je logika kľúčovou vedou, bez ktorej sa nedá pohnúť. Na rozdiel od Vás však ja nehovorím, že Vy nemáte právo sa vyjadrovať o logike, ani že Vaše prípadné vyjadrenia o logike by neboli fér, keďže mi Vaším akademickým vzdelaním v oblasti logiky nesiahate ani po členky, ale naopak Vás vyzývam, aby ste si túto oblasť sama doštudovala a v prípade Vášho záujmu Vám aj odporučím vhodnú literatúru. Bude to len pre Vaše dobro, pretože opakovanými logickými prešľapmi vo Vašej argumentácii sa neskutočne strápňujete v očiach verejnosti, ktorá má o logike trochu poňatia, a to snáď nechcete.

       No a ako bonbónik tu máme komentár študovanej lekárky, ktorá sama priznáva, že titul MUDr. v oblasti očkovania absolútne nič neznamená, keďže vzdelávanie budúcich lekárov na lekárskej fakulte je v oblasti očkovania horšie než mizerné.

       Odkaz na "osobnosti a inštitúcie", ktoré sa postavili za Sprievodcu očkovaním, ma nesmierne pobavil. Píše sa tam:

"Text brožúry Sprievodca očkovaním zhodnotili zástupcovia všeobecných lekárov pre deti a dorast MUDr. Marta Špániková a MUDr. Zuzana Košťálová."

       Dr. Košťálovú nepoznám, takže na jej adresu sa vyjadrovať nebudem, ale Dr. Špániková výborne "preukázala svoju odbornosť", keď vo svojom vyjadrení na margo stránky slobodavockovani.sk neuviedla absolútne nijaký vecný argument, len samé osobné výpady. Ďalej: firma Pfizer je vskutku ukážkovým "garantom" pravdivosti a odbornosti Sprievodcu očkovaním - asi ako cap je skvelým záhradníkom. Menujme napr. pokutu 2,3 miliardy dolárov, ktorú Pfizer dostal za ilegálny marketing svojich výrobkov. Vôbec by som sa nedivil, keby sa nakoniec ukázalo, že celý Sprievodca očkovaním je ďalším kamienkom v mozaike ilegálneho marketingu tejto firmy. Veď sa len pozrime na poslednú stranu brožúry Sprievodca očkovaním, kde je (v podstate) reklama s reklamným odkazom "Prevencia infekčných ochorení = očkovanie", a porovnajme ju s reklamou na Prevenar v časopise Pediatria 5/2010 na vnútornej strane obálky:

 

reklama na očkovanie v brožúre "Sprievodca očkovaním"

 

reklama na Prevenar v časopise Pediatria 5/2010

 

       Podobnosť čisto náhodná? Ďalej Úrad verejného zdravotníctva SR (ÚVZ SR) je vskutku skvelým "garantom", keď je schopný tvrdiť také nezmysly, ako napr. že "každoročne ochorie na chrípku okolo 1 bilióna osôb" (hoci je na Zemi len necelých 7 miliárd osôb), alebo že ortuť v podobe thimerosalu je vo vakcínach pre človeka neškodná, hoci sám výrobca thimerosalu tvrdí, že to je prudko jedovatá látka (thimerosal = thiomersal = timerosal = tiomersal = zlúčenina so sumárnym vzorcom C9H9HgNaO2S obsahujúca ortuť - pozn. aut.). Takže toto sú tie nespochybniteľné autority, pani doktorka, na ktoré sa tak pôsobivo odvolávate? Naozaj som nečakal, že si takýmto spôsobom dáte vlastný gól. :-)

 

"píše: „...že sa ich horné dýchacie cesty nakazia pneumokokovým kmeňom 19A...“ Pôvodný text znie: „to have nasopharyngeal (in the nasal passage and upper the throat behind the nose) acquisition of pneumococcal serotype 19A...“ Prekladateľ s medicínskym vzdelaním (možno aj bez neho) to nemôže preložiť inak ako získajú osídlenie nosohltana (nosové prieduchy a horná časť hrdla za nosom) pneumokokovým sérotypom 19A“"

       Veľmi pekne ďakujem za korektúru, pani doktorka. Už som ju zaniesol do spomínaného článku. Ak v budúcnosti narazíte na nejaké ďalšie nezrovnalosti v preklade, veľmi rád sa nechám poučiť.

 

"Ďalej ma pán inžinier obvinil, že som skorumpovaná farmaceutickou firmou."

       Kde konkrétne? Píšem, že ste v konflikte záujmov, čo je neodškriepiteľná pravda, a potvrdil to aj Gabriel Šípoš - šéf Transparency International Slovensko. Taktiež píšem, že ste prispela k zavedeniu povinného plošného očkovania Prevenarom. To snáď nechcete spochybniť, pani doktorka? Alebo áno? Prinajmenšom ste očkovanie proti pneumokokom na Slovensku vychvaľovala bez ohľadu na to, že slovenské úrady nedisponujú štatistikou pneumokokových ochorení rozdelenou podľa jednotlivých typov pneumokokov, a tak vôbec nie je jasné, či by očkovanie proti 7/10/13 typom pneumokokov z celkových vyše 90 mohlo byť vôbec nejak užitočné (aj keby fungovalo na 100%, pričom žiadne očkovanie nepodnieti vytvorenie dostatku protilátok u 100% očkovaných osôb, navyše protilátky ešte neznamenajú imunitu, obzvlášť nie u pneumokokov).

 

"PSPI je odborná pracovná skupina, ktorá má iba navrhovaciu a predkladaciu funkciu. Nemá žiadnu rozhodovaciu a už vôbec nie výkonnú moc, ktorá je realizovaná výhradne úsekmi Ministerstva zdravotníctva SR. Ťažko teda môžeme rozhodovať o type vakcíny, cenách vakcín, nebodaj priamo o nákupe pandemickej vakcíny a pod. – takéto právomoci jednoducho nemáme."

       Až na to, že Prevenar bol svojho času na trhu jedinou vakcínou proti pneumokokom použiteľnou pre deti do 2 rokov, takže výber 1 vakcíny z celkového počtu 1 bol jasnou voľbou.

       Schválne, ako vypadalo zavedenie povinného plošného očkovania proti pneumokokom z hľadiska Ministerstva zdravotníctva SR? Aké ďalšie kroky prebehli po tom ako ste (vy ako PSPI) navrhli zavedenie nového povinného očkovania? Aká bola oponentúra zo strany MZ SR, ktoré má obmedzené zdroje, takže 10 mil. € ročne navyše je preň dosť významný zásah do rozpočtu? Čím bol podložený Váš návrh na nové povinné očkovanie? Tým, že Vám na klinike zomrelo pár detí na pneumokokové invazívne ochorenia (PIO)? Pár detí za niekoľko rokov z celkových (odhadom) 20.000 ročne, čo sa narodí na Východnom Slovensku (tzn. Prešovský a Košický kraj), ktoré spadajú do pôsobnosti Vašej špeciálnej detskej kliniky? Určite je tých detí škoda, ale aby sme boli korektní, musíme ich úmrtia podrobne preskúmať.

       Boli tie deti správnym spôsobom liečené? Urobili ste naozaj všetko pre to, aby ste im zachránili život? Vyskúšali ste aj iné než alopatické prostriedky na ich liečbu? Boli tie deti hospitalizované spolu s ich matkami? Možno sa to na prvý pohľad nezdá, ale toto je významný faktor ovplyvňujúci stres u malých detí, a stres, ako dobre vieme, výrazne prispieva k vzniku resp. zhoršeniu choroby. Boli tie deti (ak išlo o deti v dojčenskom veku) plne dojčené? Je totiž známe (viď Dr.med. Martin Hirte: "Očkování - pro a proti", Outdooring.cz, Brno, 2010, str. 195, 202), že plne dojčené deti (v prvom polroku života, v druhom polroku aspoň čiastočne dojčené) majú výrazne nižšiu pravdepodobnosť vzniku a komplikovaného priebehu pneumokokových invazívnych ochorení. Z akého socio-ekonomického prostredia pochádzali tie deti, čo umreli na PIO? Aký bol hygienický štandard domácnosti, v ktorej žili? Kým toto neuvediete, pani doktorka, pôjde len a len o čisté citové vydieranie za (zištným - prinajmenšom pre Pfizer zištným) účelom zavedenia plošného povinného očkovania proti pneumokokom.

       A aby to nebolo málo, v Nemecku bolo v rokoch 2001 až 2006 hlásených 6 úmrtí po očkovaní proti pneumokokom (Hirte, str. 96). V Nemecku je úroveň hlásenia nežiadúcich účinkov očkovania (NÚO) prinajlepšom 5% (viď B. Keller-Stanislawski & K. Hartmann: „Auswertung der Meldungen von Verdachtsfällen auf Impfkomplikationen nach dem Infektionsschutzgesetz“, Bundesgesundheitsblatt - Gesundheitsforschung - Gesundheitsschutz, Volume 45, Number 4 / April 2002). Tzn. ak by sme boli optimisti, tak tých úmrtí bolo v skutočnosti nie 6 ale najmenej 120 (5% x 20 = 100%). V Nemecku sa v rokoch 2001 až 2006 ročne narodilo v priemere 704.098 detí, na Slovensku to bolo v tomto období priemerne 52.628 detí. Nemecké čísla teda treba podeliť prinajväčšom 13,38. Prečo prinajväčšom? Lebo v Nemecku je očkovanie v plnej miere dobrovoľné a teda zďaleka nie všetci rodičia dávajú svoje deti očkovať proti pneumokokom. Ale aj keby, tak 120/13,28 = cca 9. To ešte treba podeliť 6 rokmi a dostaneme, že každý rok odhadom zomrie na Slovensku najmenej 1,5 dieťaťa kvôli očkovaniu proti pneumokokom. Keďže je to dolná hranica pri dvojnásobnom optimizme (t.j. že všetci Nemci dávajú očkovať svoje deti proti pneumokokom a zároveň že úroveň hlásenia NÚO v Nemecku je až 5%, čo pravdepodne bude menej), realita bude zrejme o dosť horšia. Nuž a toto číslo je veľmi dobre porovnateľné s počtom detí, čo na Slovensku PIO podľahli, a ktoré chcete Vy, milá pani doktorka, chrániť očkovaním. Lenže tá ochrana je pôvodne proti 7 (momentálne proti 10 alebo 13) typom z celkových vyše 90, takže je možné a pravdepodobné, že by sa očkovaním neodvrátili všetky úmrtia na PIO, keďže niektoré mohli byť spôsobené kmeňmi, proti ktorým vakcína neúčinkuje. Vo výsledku teda očkovanie proti pneumokokom na Slovensku spôsobí viac úmrtí než zachráni životov!!!

       A zohľadnili ste pri odporúčaní plošného povinného očkovania proti pneumokokom americkou vakcínou Prevenar fakt, že (Hirte, str. 197): "V Evropě se však vyskytují rozdílné pneumokokové kmeny než v USA, proto je zde účinnost vakcíny výrazně nižší, například ve Finsku výskyt případů zánětu středního ucha po zavedení očkování téměř neklesl (Eskola 2001)."?

       Čím sa teda riadia Vaše odporúčania a názory, pani doktorka? Sumárnymi štatistikami PIO podľa jednotlivých kmeňov asi nie, keď takéto sumárne štatistiky podľa slovenských úradov zatiaľ vôbec nejestvujú. Čím teda???

 

"Žiadam preto pána inžiniera, aby predložil dôkazy a vymenoval konkrétne prostriedky, ktorými som vraj niektoré očkovania presadila do povinného."

       Prostriedok č. 1 je Vaše členstvo v PSPI. Prostriedok č. 2 je tlačová správa (PR článok, tzn. reklama tváriaca sa ako seriózny článok)  z roku 2008 vydaná PR agentúrou Seesame s.r.o., pracujúcou pre Pfizer/Wyeth, pričom práve v roku 2008 bolo (po zverejnení tohto článku) schválené povinné očkovanie proti pneumokokom s platnosťou od 1.I.2009.

       Či ste to robila vedome alebo nevedome, je v tomto prípade vedľajšie. Na výsledku to vôbec nič nemení. Pfizer/Wyeth si presadil povinné očkovanie svojou vakcínou a Vy ste mu v tom (možno nevedomky - to nebudem posudzovať) výdatne poslúžila. To je jednoducho fakt. Ak ma chcete zažalovať za zverejnenie/pripomenutie faktu, nech sa páči. Keďže však zverejnenie faktov, ktoré nie sú štátnym tajomstvom, nie je trestné, nepochodíte.

 

"Pán inžinier cituje, že „Prevenar znižuje výskyt nákaz uší len o 7 %“. Zabudol však napísať, že Prevenar znižuje výskyt všetkých nákaz uší, t.j. vyvolaných všetkými vírusovými a bakteriálnymi patogénmi, nielen pneumokokmi) o 7 %."

       Prepáčte, pani doktorka, ale každému (asi len s výnimkou Vás) je snáď jasné, že keď nie je napísané "niektorých nákaz uší" alebo konkrétne vymenované ktorých nákaz uší, tak sa tým rozumie "všetkých nákaz uší". Samozrejme tým boli myslené všetky nákazy uší. Lenže keď sa Prevenar predáva ako prevencia (okrem iného) nákaz uší, tak to znamená, že sa ako zákazník budem zaujímať o všetky nákazy uší, nielen tie, čo sú spôsobené pneumokokmi.

       Podobne: chrípka tvorí len okolo 10% (prinajlepšom 20%) chrípke podobných ochorení (CHPO). Avšak očkuje sa len proti chrípkovým vírusom. Aj keby očkovanie fungovalo úplne dokonale a všetci sa dali zaočkovať (čo sa nikdy nestalo a ani nestane), toto očkovanie má potenciál znížiť výskyt CHPO len o 10% (max. 20%). A o tom to je!!! O rozdiele medzi skutočnosťou a reklamnou propagandou, ktorej aj Vy, pani doktorka, slúžite - či už si to uvedomujete alebo nie.

       Schopnosť očkovania Prevenarom je teda v oblasti nákaz uší len 7%, podobne potenciál očkovania proti chrípke (keby očkovanie fungovalo na 100% a všetci sa dali zaočkovať, čo je nemožné) je len 10% (max. 20%). Ale to sa v reklame nehovorí a nepíše sa to ani v brožúre Sprievodca očkovaním. Prečo asi??? Žeby preto, lebo je to v skutočnosti len inteligentne sa tváriaca pro-očkovacia propaganda, ktorá zámerne neuvádza dôležité NEGATÍVNE informácie o očkovaní, keďže je to v podstate reklamný materiál Pfizeru (viď vyššie)? Lenže Vy vraj nešírite pro-očkovaciu propagandu. Hmmm... A Zem je asi kocka a voda je asi suchá, že? Čomu majú ešte čitatelia Vašich článkov (z titulu Vašej očkovacej autority) veriť? Bez dôkazu veriť a bez odkazov na nezávislé zdroje veriť, ako inak?

 

"Údaj je zo štúdie NCKP- americkej, podľa štúdie fínskej (FinOM) je to o 6 %, podľa štúdie POET s 11-valentnou vakcínou je to o 33 %. Pritom nespomína, že účinnosť vakcíny proti zápalu uší, vyvolaného sérotypmi, ktoré sú vakcíne, je podľa fínskej štúdie 57 %, podľa POET - 57,6 %. Takže kto „zahmlieva“?"

       Lenže osobe, čo má byť očkovaná, môže byť úplne ukradnuté, čím konkrétne bol zápal uší spôsobený, takže ho zaujíma len tých 6% či 7%. A to je mizerný výsledok - pri tých nežiadúcich účinkoch (vrátane úmrtí), čo môže Prevenar spôsobiť. Odpoveď na Vašu otázku teda je, že skutočne zahmlievate Vy. Navyše som presne napísal, čo rozumiem pod zahmlievaním: "odpovedá na niečo, čo sa čitateľ vôbec nepýtal, a to nazývam zahmlievaním". Nepochopila ste? Údaj, že proti vakcinačným sérotypom účinkuje očkovanie na x%, je pre bežného smrteľníka úplne zbytočný. On chce (keď sa dáva očkovať) ochranu pred všetkými zápalmi uší, nielen pred pneumokokovými a už vôbec nie len proti tým, čo sú spôsobené vakcinačnými sérotypmi pneumokokov. Nemá zmysel teda tento údaj uvádzať, keď máme celkový údaj o všetkých zápaloch uší.

 

"Pán inžinier prirovnal moju odpoveď ku komunistickej propagande, keďže ľudia na Západe majú podľa neho väčšiu slobodu v očkovaní. Zabudol však napísať, že sloboda v týchto krajinách je draho zaplatená v spoplatnení zdravotnej starostlivosti."

       Milá pani doktorka. Som živnostník a rozhodne nemám pocit, že by bola tá zdravotná starostlivosť, ktorú zdravotné poisťovne (ZP) preplácajú, bezplatná, pretože na odvodoch do ZP platím rozhodne nie zanedbateľné čiastky. Pritom ten typ zdravotnej starostlivosti, čo ZP preplácajú, absolútne nevyužívam. Cítím sa teda byť hrubo podvedený zdravotníckou politikou tohto štátu, keďže čisté vitamíny (Vigantol nie je zďaleka čistý, keď si prečítate zloženie), liečivé bylinky alebo homeopatiká ZP nepreplácajú, a o syntetické antibiotiká ja zase nemám absolútne nijaký záujem.

       Takže som štátom nútený sponzorovať zdravotníctvo, ktoré je mi maximálne proti srsti (prinajmenšom povinným očkovaním, ktoré je proti mojej vôli a proti môjmu svedomu), a to nazývam ideologickou diktatúrou. Nuž a presne táto ideologická diktatúra v zdravotníctve je zdedená z obdobia bezbožnej materialistickej komunistickej propagandy, ktorej súčasťou bolo aj preferovanie jedného jediného typu medicíny a to toho, ktorý zahŕňal aj očkovanie, a popri tom potláčanie všetkých ostatných typov zdravotnej starostlivosti. Či chcete alebo nie, patríte k medicínskemu prúdu, ktorý kedysi vyniesla na výslnie práve komunistická propaganda.

       No a to, že je očkovanie povinné a za odmietnutie povinného očkovania sa pokutuje dosť vysokými čiastkami (pre mnohých likvidačnými), je len a len dokladom toho, že ide o tvrdú diktatúru, ktorá má svoje korene v období vlády boľševikov v Česko-Slovensku, za ktorej bola zavedená väčšina súčasných povinných očkovaní. O tom ostatne svedčí aj fakt, že v európskych krajinách, čo boli za obdobia komunistickej totality v Česko-Slovensku demokratickými, je očkovanie úplne dobrovoľné (až na Belgicko, Francúzsko a časť Talianska s celkovo 1, 3 a 4-mi povinnými očkovaniami, čo je oproti slovenským 11 očkovaniam veľký nepomer), viac než 4 očkovania sú v Európe povinné len v krajinách, čo patrili do sféry vplyvu Sovietskeho Zväzu. Rovnako má v období komunistickej totality korene mechanistický prístup k očkovaniu, ktorý vôbec nezohľadňuje individualitu jednotlivca, ale tvári sa, že všetky deti sú rovnaké, ako keby sme vyrábali autá a očkovaním len doplnili nejakú súčiastku do navlas rovnakých výrobkov.

       Za tento prístup (povinne a mechanisticky) platíme krutú daň v podobe desiatok zbytočných úmrtí ročne a ešte viac ťažkých poškodení zdravia, neraz doživotných, nehovoriac o chronických chorobách (prudko rastúci počet výskytov alergií, astmy, autizmu, ADHD, detskej cukrovky, rakoviny atď.). Koľko ľudských obetí si ešte vyžiada toto krvilačné očkovacie náboženstvo?

 

"V niektorých krajinách si za zdravotnú starostlivosť poriadne priplácajú (nie všetko je totiž hradené zdravotnými poisťovňami v plnom rozsahu, pokiaľ nemáte uzavretú komerčnú a poriadne drahú poistku)."

       Ja si za úplne všetku zdravotnú starostlivosť, ktorú reálne využívam, tvrdo platím. A navyše (voľky-nevoľky) platím aj tú, čo vôbec nevyužívam, a proti ktorej vlastne bojujem. To, čo mi je ochotná ZP preplatiť, si môžete nechať, pani doktorka, nemám o to absolútne žiadny záujem - pokiaľ ide o liečenie prenosných ochorení a bežných detských chorôb. Samozrejme, ak by som utrpel vážne zranenia napr. pri autohavárii, rád sa nechám "zošiť" chirurgom.

 

"Preto si každý rozmyslí, či uprednostní prevenciu pred liečbou a následnou starostlivosťou."

       Je prevencia, ktorá zabíja a mrzačí vôbec ešte hodná označenia "prevencia"???

 

"Prečo napríklad v Rakúsku je vysoká zaočkovanosť populácie proti kliešťovej encefalitíde, aj keď si ju sami občania platia?"

       Lebo očkovanie proti KE vymyslel Rakúšan a tiež preto, lebo je očkovanie proti KE v Rakúsku masívne propagované štátom a regiónmi, dokonca tak, že neočkované deti nemôžu ísť na tábor a pod. Ale to sa dá oželieť. Prečo je ale nízka zaočkovanosť proti KE v Nemecku???

 

"Napádať medzinárodné odporúčania na očkovanie, ktoré sú vydávané odborníkmi v pediatrii a príbuzných odboroch, priamo cez CDC alebo ECDC, už ťažko komentovať. Základná prednáška z imunológie objasní, prečo sú najmä polysacharidové antigény baktérií slabo imunogénne a prečo sa má očkovať aj po ochorení na pneumokokovú invazívnu infekciu."

       Nech sa páči, pani doktorka, veľmi radi Vašu prednášku na túto tému uverejníme.

 

"Nerozumiem, kde sa berie v človeku toľko agresivity a zloby voči ľuďom, ktorých ani nepozná (očiernil už viacero mojich kolegov predtým)."

       Opakujem: ja som tento spor nevyvolal. Keby tu nebolo povinné očkovanie, tak jednoducho nedám svoje deti očkovať a ani ma nenapadne zakladať stránku sloboda-v-ockovani.sk, vydávať leták, robiť besedy o očkovaní apod. Ale keď Vy spolu s Vašimi kolegami nútite mňa a moju manželku dávať naše deti povinne očkovať, musím sa brániť, vlastne musím brániť svoje deti pred Vašou zvôľou. Už rozumiete?

 

"Keby tejto skupinke skutočne záležalo na veci, tak by sa snažili nájsť spoločnú reč a nesústredili by sa iba na agresívne výpady a nadávky."

       Ale veď my hľadáme spoločnú reč. Pozývame pro-očkovacích lekárov na besedy o očkovaní, ale takmer nikto z nich nepríde. Teda zatiaľ sa tak stalo 3x z celkového počtu doposiaľ 24 uskutočnených besied. Rovnako tak vyzývame pro-očkovacích odborníkov, aby písali články pre náš web, ale zatiaľ napísala len jedna lekárka. Pani doktorka, veci sa majú tak, že v snahe o spoločnú reč ste na ťahu Vy, nie my. Priznajte si to konečne, prosím.

       Agresívne výpady a nadávky počúvame v prvom rade z vašej strany. Spomeňme napr. "myšlienkový terorizmus a guerillové spôsoby" alebo "anti-vakcinačná lobby", alebo "sektári, čo nemajú žiadne argumenty". Viď napr. vyjadrenie MUDr. Marty Špánikovej.

       Opäť stará známa schéma "Zlodej kričí: Chyťte zlodeja!"?

 

"Pred 3 mesiacmi zomrelo u nás v nemocnici neočkované 8-mesačné dojča na pneumokokovú sepsu a meningitídu."

       Na ktorý konkrétny typ pneumokoka zomrelo? Proti čomu bolo a proti čomu nebolo očkované? Z akého prostredia pochádzalo? Bolo hospitalizované spolu s matkou? Bolo aspoň prvých 6 mesiacov života plne dojčené a následne čiastočne dojčené? Pohybovalo sa to dieťa v zafajčenom prostredí? Skúšali ste mu podávať vysoké dávky vitamínu C (v tak nízkom veku zrejme prichádza do úvahy len vnútrožilové podanie)? Ak to neuvediete, ide opäť len o citové vydieranie, teda obľúbenú manipulatívnu techniku v reklamách farmaceutického priemyslu.

 

Diskusia: Ad: Reakcia MUDr. Urbančíkovej na komentár na stránke „Sloboda v očkovaní“ z dňa 7.1.2010 - DOPLNENÉ

FASISTI BY NEMALI DRZAT DETI NA RUKACH ANI LEN NA FOTKACH...

stano | 15.03.2011

ten jeden na tej fotke vyzera ako mierotvorca co rad bombarduje svet je z ameriky a bol aj prezidentom..., tusim vsetci fasisti vyzeraju podobne ...

Alibizmus MUDr. Ingrid Urbančíkovej

Ing. Marián FILLO | 12.02.2011

Dr. Urbančíková sa tvári, že ona nič, ona muzikant, lebo veď PSPI je len poradný orgán a rozhodovaciu právomoc nemá, tú má len ÚVZ SR resp. MZ SR. Čo na to MUDr. Richard Raši, bývalý minister zdravotníctva?

"Exminister zdravotníctva Richard Raši (Smer), za ktorého vedenia sa povinné očkovanie zaviedlo, tvrdí, že o očkovaní rozhodovala Pracovná skupina pre imunizáciu (PSPI) Úradu verejného zdravotníctva (ÚVZ) ako najvyšší odborný orgán na očkovanie."
https://ekonomika.sme.sk/c/5760042/udaje-o-ockovani-mozu-stat-10-tisic-eur.html

Akoze-dialog

Ladislav Melisko | 05.02.2011

Pan Fillo, Vy ste zaujimavy pripad. Na jednej strane Vam vadi, ze lekari, ktorych tu vcelku drsne obvinujete, nediskutuju a nehladaju spolocnu rec, na strane druhej hovorite o "krvilacnom ockovacom nabozenstve". Ked narabate s takymto slovnikom, tak sa ani necudujem, ze s Vami nediskutuju - najma zo slova "krvilacnost" mi velka ochota diskutovat nesrsi. ;)

By ma inak zaujimalo, preco ma Vasa stranka v podtitule "Ockovanie - za a proti", ked sa tu tych informacii "za" vela nenachadza (akoby to ockovanie bolo druhou najhorsou vecou po vodikovej bombe :). To si to "za" radsej rovno z nazvu vyskrtnite a nemusite sa tvarit, ze tu robite vyvazenu informacnu sluzbu. A mozete si svoju insitnu medicinu s konspiracnym nabojom prevadzkovat vo vacsej zivotnej pohode. :)

Neviem, ktory demokraticky stat s riadne volenou a striedanou vladou ma zaujem systematicky likvidovat vlastnych obcanov (danovych poplatnikov) - tak, ako sa naznacuje na tejto stranke. To iste farmaceuticky priemysel - aky chladnokrvny a ziskuchtivy manazersky kalkul by mal podla Vas stat za likvidaciou vlastnych zakaznikov. Ja mat vo firme takeho sefa predaja, tak mu dam hodinovu vypoved. :)

Kazdopadne, nezda sa mi, ze doktori nekomunikuju. Jasne, su taki aj taki - ale ti nekomunikativni zvacsa nezakladaju stranky. ;) Podla mna si treba povedat, ze to nie je o chybajucom dialogu, ale proste o tom, sa nam tie druhe nazory nepacia a prijemnejsie je utvrdzovat sa vo svojej zivotnej pravde. :) Lebo dialog nesie znacne riziko, ze sa dozviem aj nieco, s cim nebudem suhlasit. ;)

Pekny den!

Re:Akoze-dialog

MartinBa | 05.02.2011

Pan Ladislav, pisete, ze neviete ktory demokraticky stat s riadne volenou vladou ma zaujem systematicky likvidovat vlastnych obcanov, tak ja vam poradim literaturu. Najlepsie to asi vystihla Ghislaine Lanctot vo svojej knihe The Medical Mafia. Popisuje celkom podrobne ako tento system zacal a ako funguje dnes. Neda sa to zhrnut do par viet, naozaj odporucam si to precitat.

Pan Fillo je obcas trosku radikalny a niektore jeho vyjadrenia su mozno tvrdsie, ale ja davam klobuk dolu pred jeho angazovanostou. Hlavne ocenujem besedy ktore organizuje. Aj vy mate moznost prist na jeho besedu a zapojit sa do dialogu :)

Re:Re:Akoze-dialog

Ladislav Melisko | 18.06.2011

Do akeho dialogu? Do Fillovho vnutorneho? :) Ved tento pan nediskutuje, ale ide si svoje.

Knizka s nazvom "The Medical Mafia" zavana riadnym bulvarom. Uveritelne ako film Zeitgeist, ved dobre. Farmafirmy bokom a konspiracie tiez.

Re:Re:Re:Akoze-dialog

Ing. Marián FILLO | 27.09.2011

Nebol ste na žiadnej besede, ale nejakým zázrakom viete, že nediskutujem.

Vy ste snáď nejaký vševedko, či dokonca vtelenie Pána Boha?

Re:Akoze-dialog

Štefan | 06.02.2011

použivate iba všeobecné frázy a tvrdenia, tzv. prázdne slová. Vy neviete s čím sa stretávajú rodičia a čím musia prejsť, aby si uplatnili svoje právo slobodnej voľby.
Ako píšem nižšie, lekári nie sú ochotní diskutovať s rodičmi, tak prosím nepíšte sprostosti, pretože nemáte ani predstavu o realite.

Re:Akoze-dialog

Ing. Marián FILLO | 07.02.2011

Vážený pán Melisko,

myslím, že slovo "krvilačný" je úplne namieste, keď ide o
1. POVINNÝ zdravotnícky zákrok, ktorý
2. v NEZANEDBATEĽNOM POČTE prípadov vedie k ÚMRTIAM a TRVALÝM POŠKODENIAM ZDRAVIA.

Mohli by sme to tiež nazvať tyraniou, keďže diktatúra je na to vlastne príliš slabé slovo.

Z ekonomickej stránky farmaceutickej firmy sú tie úmrtia poľutovaniahodné a nie sú cieľom (skôr naopak), ale tie trvalé poškodenia zdravia sú pre farmaceutickú firmu veľmi zaujímavé, keďže vytvárajú doživotných zákazníkov. A tých je práve drvivá väčšina. Úmrtí je len malý zlomok z toho, takže ich možno chápať z hľadiska firmy ako "povolenú stratu".

Stránka sa volá "Očkovanie - za a proti" preto, lebo POSKYTUJE PRIESTOR obom stranám i čomukoľvek medzi nimi, a to BEZ CENZÚRY. Jediné, čo tu cenzurované je, sú vulgarizmy, hanobenie národa, rasy a presvedčenia, propagácia skupín smerujúcich k potlačeniu základných práv a slobôd, ako aj podnecovanie k národnostnej, rasovej a etnickej nenávisti podľa § 88 a ďalších § Trestného zákona.

Keď už sme pri tom, ÚVZ SR a odborníci v PSPI (kolegovia Dr. Urbančíkovej) už neraz boli prinajmenšom na hrane Trestného zákona, a dovolím si tvrdiť, že niektorí (celkom preukázateľne napr. prof. MUDr. Ivan Hruškovič, CSc.) literu zákona aj prekročili, a to svojimi výrokmi na adresu Rómov.

No a ÚVZ SR je v podstate sám o sebe "skupinou smerujúcou k potlačeniu základných práv a slobôd", viď napr.:
https://www.slobodavockovani.sk/news/protipravnost-povinneho-ockovania/

Niektorí lekári komunikujú, lenže ako? MUDr. Špániková si hudie svoje v časopise Mama a ja, pričom mám dôkazy o jej napojení na Pfizer/Wyeth, MUDr. Urbančíková, prof. Dluholucký a MUDr. Šimurka si zase hudú svoje v Pfizerom platenom Sprievodcovi očkovaním, a ani jedno z toho nie je otvorená diskusia ako napr. tu na tejto stránke.

RÚVZ a ÚVZ SR zase komunikujú len jednostrannými vyhláseniami na tlačovkách a tlačovými správami posielanými do regionálnych a celoštátnych médií, ale celé je to také jednostranné.

Prečo nenapíšu článok pre nás? Lebo im ho (na rozdiel od Pfizeru) nie sme schopní zaplatiť? Potom by to ale celé bolo o biznise, nie o skutočnej ochote otvorene komunikovať.

Takže ukážte mi, prosím, jedného jediného odborníka - zástancu očkovania, čo je na Slovensku ochotný otvorene verejne diskutovať o očkovaní a zároveň nie je v konflikte záujmov s niektorým výrobcom očkovacích látok, ani nie je podriadený štátnej očkovacej ideológii (tzn. v hierarchickej štruktúre niekde pod Dr. Mikasom), z čoho vyplýva nutnosť "držať hubu a krok" a za žiadnych okolností si "neotvoriť papuľu" proti akémukoľvek očkovaniu. Naozaj by som rád vedel, či taký niekto vôbec na Slovensku je.

Re:Akoze-dialog

Filip | 12.02.2011

https://www.badatel.sk/index.php?option=com_content&task=view&id=296&Itemid=1

otázka

matka | 05.02.2011

"Pred 3 mesiacmi zomrelo u nás v nemocnici neočkované 8-mesačné dojča na pneumokokovú sepsu a meningitídu".

Bolo by férové od pani doktorky uviesť, či to 8-mesačné dojča nebolo očkované vôbec, alebo nebolo očkované len proti pneumokokom, lebo takto to zneje zavádzajúco.

Ak predpokladám, že bolo očkované BCG vakcínou a 2x hexa, vyvstáva otázka na mieste, čo mohlo spôsobiť tú sepsu a meningitídu? Ja si nemyslím, že hlavným problémom bolo to, že nebolo očkované proti pneumokokom.

Sepsa a meningitída nevzniká len tak náhodou, vzniká oslabením imunity-imunosupresiou a inváziou patogénov. A tých patogénov z BCG vakcíny-mykobaktérií a patogénov z hexy je viac než dosť pre také bezbranné telíčko, aby mohli spôsobiť sepsu a meningitídu, nehovoriac o ďalších prídavných látkach, ktoré sa podieľajú na imunosupresii a o tom že vakcíny potláčajú samotnú prirodzenú obranyschopnosť organizmu.

Dávať to za vinu, že nebolo očkované proti pneumokokom je teda nezmysel.

Re:otázka

Ing. Marián FILLO | 05.02.2011

Nehovoriac o tom, že mohlo ísť o pneumokoka nepokrytého Prevenarom, a taktiež že v 8 mesiacoch by mohlo mať dieťa v sebe nanajvýš dve dávky z celkových troch dávok Prevenaru, čo by nemuselo stačiť na vytvorenie ako-tak použiteľnej hladiny protilátok. Zároveň by sa tiež mohlo stať, že to dieťa bude "non-responder", čiže na očkovanie si nevytvorí dostatok protilátok, hoci väčšina iných detí by si ich vytvorila.

Takéto konštatovanie (zomrelo neočkované 8-mesačné dieťa) bez ďalších informácií o okolnostiach, zdravotnom stave, socio-ekonomickom prostredí, použitých liečebných prostriedkoch atď. je čistým citovým vydieraním.

To, že si MUDr. Urbančíková neporadila s tým pneumokokom a že jej to dieťa umrelo pred očami (čo je nepochybne tragické), ešte neznamená, že napr. vnútrožilovo podaný vitamín C by nezabral, alebo že by nezabral nejaký iný ne-alopatický prostriedok. Konštatovanie MUDr. Urbančíkovej nakoniec môže znamenať len to, že "moderná" medicína je voči pneumokokom neraz bezradná a jediné, čo dokáže, je očkovanie, ktoré však nie vždy vytvorí dosť protilátok a neraz aj samo zabíja - a to v podobnom počte prípadov ako to ochorenie, ktorému má zabrániť. Je to teda skôr kapitulácia "modernej" medicíny než skutočný argument za očkovanie proti pneumokokom.

Mimochodom, Prevenar 13 (Pfizer) patrí vo Francúzsku medzi 76 najnebezpečnejších, ostro sledovaných liekov:
https://www.slobodavockovani.sk/news/zoznam-59-medikamentov-pod-prisnym-dohladom-francuzskych-zdravotnickych-uradov/

Náhoda???

pre pani doktorku

Štefan | 05.02.2011

pani doktorka problém je v štátnej správe. My - rodičia - voláme po diskusii, ale vy sa vašim arogantným prístupom staviate na piedestál, odkiaľ nepotrebujete komunikovať s obyčajnými ľuďmi - rodičmi.

Ignorujete skúsenosti rodičov, vôbec nepočúvate čo vám stovky ľudí prízvukuje. Máte klapky na očiach a v ušiach štuple. Sám som niekoľko krát oslovil ŠUKL, ÚVZ a sprievodcaockovanim.sk, ale buď som nedostal žiadnu odpoveď, alebo úplne odbočila od témy. Ignorujete štúdie vypracované nezávislými lekármi a stále nám podhadzujete štúdie, ktoré boli vypracované farmaceutickými firmami. Uvedomte si konečne čo je to svet, ako funguje a precitnite do reality. Mal som rozhovor s profesorkou, ktorá si stále hovorila to svoje, vôbec nepočúvala moje argumenty, odmietala ich bez toho, že by poznala štúdie, na ktoré som sa odvolával. všetky moje tvrdenia odmietala, len preto, že som obyčajný rodič. Dokonca si želala, aby rodičia nemali vôbec žiadnu rozhodovaciu právomoc v oblasti očkovania.

Uvedomte si, že komunizmus skončil a nemôžete ľuďom vnucovať vaše názory.
Vaša zaslepenosť je alarmujúca. Ľudia sú omylní a toto by ste si mali konečne uvedomiť.
Ak ľudia nechcú očkovať, neberte im právo voľby. Opustite funkciu diktátora a presaďte dobrovoľnosť očkovania. V západnej Európe s tým nemajú žiaden problém.
Len mi prosím netvrďte, že k nám chodí veľa cudzincov, tak ako to robia mnohí proočkovane orientovaní lekári, ktorí zrejme nikdy neboli v Rakúsku alebo Nemecku, kde je príliv imigrantov niekoľkonásobne väčší ako u nás na Slovensku.

Re:pre pani doktorku

Filip | 06.02.2011

Títo zanietení propagátori očkovania sú rôznymi spôsobmi finančne i spoločensky (automatické uznanie za odborníka) motivovaní,tak je ťažké odhadnúť,do akej miery sú aj zaslepení a veria tomuto biznisu.

Billovi pomocníci

Filip | 04.02.2011

Bill Gates musí mať radosť z tak zanietených pomocníkov,ako MUDr Urbančíková.
Zaujímavé,že jeho propagáciu zníženia počtu ovčanov nechávajú nepovšimnutú.Asi im poradili,že bude lepšie to nerozmazávať.

Re:Billovi pomocníci

Ing. Marián FILLO | 04.02.2011

On to Bill Gates neskôr elegantne vysvetlil:
https://www.slobodavockovani.sk/news/bill-gates-mobilna-zdravotna-technologia-pomoze-zachranit-zivoty-zabrani-preludnovaniu/

Nebezpečný človek

MJ | 04.02.2011

Pani doktorka je zrejme presvedčená, že z titulu svojej funkcie musí spasiť Slovensko. Akým právom si myslí , že môže určovať čo je pre zdravie národa dobré. Mala by niesť zodpovednosť za všetko čo napáchala a to nielen finančnú ale aj trestnoprávnu. Najhoršie je , že ona asi verí tomu , že robí niečo dobré. Keby som veril na peklo prial by som Vám aby ste sa v ňom usmažili.

Re:Nebezpečný človek

Ing. Marián FILLO | 04.02.2011

S tou trestno-právnou zodpovednosťou je to zaujímavý nápad, ale ak pani doktorka naozaj verí v to, že "pácha dobro", tak asi nie je úplne namieste priať jej usmaženie sa v pekle. Je teda pravda, že cesta do pekla je dláždená dobrými úmyslami, ale myslím si, že by sme si bohate vystačili s tým, keby pani doktorka (ako aj jej spolu-veriaci) bola pozbavená funkcií, v ktorých rozhoduje (ona síce tvrdí, že len navrhuje, ale keďže MZ SR/ÚVZ SR väčšinou nepapuľujú a odklepnú, čo ona a jej kolegovia navrhnú, tak de facto rozhoduje) o povinnom očkovaní všetkých detí na Slovensku.

Záznamy: 1 - 17 zo 17

Pridať nový príspevok