Ad: Po očkovaní dostal cukrovku, matka žiada odškodné

29.03.2010 20:39

       Pôvodný článok z Kysuce.SME.sk sme oznámili TU.

 

       Komentovaná časť článku:

       „Povinné očkovanie detí proti infekčným chorobám je zavedené vo všetkých krajinách sveta. Je to jedna z najväčších zbraní ľudstva proti epidémiám. Nebezpečie, ktoré vyplýva z očkovania jedinca je tak malé, ak vôbec nejaké je, že obavy sú zbytočné. Pre ilustráciu - vakcína podaná dieťaťu môže obsahovať až 3000 tzv. antigénov, t.z. imunitu nabudzujúcich podnetov. Novorodenec v okamihu príchodu na svet zvláda týchto podnetov 100 miliárd," vysvetľuje krajský epidemiológ Pavol Hubočan.
       Ako vraví, v súčasnosti sa používajú vakcíny, ktoré majú odstránenú agresivitu voči jedincovi, majú však zachovanú schopnosť podnietiť imunitný systém človeka k tvorbe protilátok.
       „Ďalším argumentom odporcov očkovania je prítomnosť látok vo vakcínach, ktoré sú emulgátory, stabilizátory a nosiče. Tieto látky sú potrebné, aby vakcína mala vlastnosti, ktoré od nej očakávame. Je to TWEEN 80, stopy formaldehydu a antibiotiká, najčastejšie Neomycin. Vlastná očkovacia látka je naviazaná na hydroxid hlinitý. Ktorá z uvedených látok môže poškodiť zdravie? Žiadna! Ak áno, treba pátrať po odchýlkach jedinca v jeho zdravotnom stave. Vakcinácia je bezpečná a jediná cesta ku tzv. kolektívnej imunite," tvrdí Hubočan.

 

       Komentuje Eva Juhárová:

  1. Povinné očkovanie detí proti infekčným chorobám nie je zavedené vo všetkých krajinách sveta.
  2. Na ktorých novorodencoch ste vyskúšali tých 100 miliárd imunitu nabudzujúcich podnetov?
  3. Emulgátory a stabilizátory aj v potravinách vedia preukázať konzumentovi medvediu službu, vo vakcínach sú v poriadku?
  4. Formaldehyd a hydroxid hlinitý (ako zlúčenina obsahujúca hliník) sú uvedené v Zákone č. 545/2006 Z.z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach, §25, ods. 10:  „Písomná informácia pre užívateľov imunobiologického lieku musí obsahovať informáciu o prítomnosti chemických látok zaradených medzi karcinogény, mutagény a látky toxické pre nervový systém, najmä ortuti (prítomnej vo forme jej zlúčeniny – thiomersalu), hliníka (prítomného vo forme jeho zlúčenín) a formaldehydu (a jeho zlúčenín), a o ich kvantitatívnom obsahu v jednej dávke liekovej formy...“ (zvýraznila autorka). Zákon definuje tieto zlúčeniny zjavne preto, že môžu poškodiť zdravie.
  5. Keďže, podľa Vás žiadna z týchto látok nemôže poškodiť zdravie, „treba pátrať po odchýlkach jedinca v jeho zdravotnom stave“. To je bezchybný argument, na vine je teda neprispôsobivá menšina, ktorá si dovolí narodiť sa ako nevhodný objekt pre najväčšiu zbraň ľudstva proti epidémiám?
  6. Viete, aký je rozdiel medzi Bohom a epidemiológom? Boh si o sebe nemyslí, že je epidemiológ.