Ad: O škodlivosti očkovania chýbajú dôkazy, zhodujú sa odborníci

20.04.2010 14:30

Žilina - 20.IV.2010 - Ing. Marián Fillo

 

       Pôvodný článok v denníku Pravda, na ktorý týmto komentárom reagujem, sme oznámili TU.

 

       Očividná lož je už v samotnom nadpise článku včerajšej Pravdy: "O škodlivosti očkovania chýbajú dôkazy, zhodujú sa odborníci". Týmto denník Pravda robí zlé meno svojmu menu. :-)

       Prečo? Lebo je mnoho odborníkov (a niektorých z nich osobne poznám), ktorí práve pred škodlivosťou očkovania dôrazne varujú. Napr. pred týždňom vyšiel v českej tlači článok pod názvom "Rodiče odmítají vakcínu. Bojí se", v ktorom sa okrem iného píše, že "Plošné očkování proti tuberkulóze v prvních dnech života dítěte přináší velká rizika. Na tom se odborníci shodnou.". V uvedenom článku sa predseda českej vakcinologickej odbornej spoločnosti Roman Prymula jednoznačne vyjadril: "Plošné očkování novorozenců proti tuberkulóze by se mělo zrušit. Jsem o tom stále víc a víc přesvědčen. Komplikace převažují nad benefity."
       Nie je mi teda jasné, či Ľuboslava Štofková (autorka pôvodného článku v Pravde) nepovažuje predsedu českej vakcinologickej odbornej spoločnosti Romana Prymulu za odborníka, alebo mala na myslí úplne iných odborníkov. A netýka sa to zrejme len českých odborníkov, keďže i slovenskí odborníci-zdravotníci (podľa článku, ktorý vyšiel v denníku SME 8.I.2010 pod názvom "Šéf hygieny sa čuduje neočkovaným lekárom") zjavne nepovažujú očkovanie za neškodlivé, inak by sa predsa nemohlo stať, že "v žilinskej fakultnej nemocnici bolo napríklad v pondelok (4.I.2010 - pozn. red.) zaočkovaných len 9 z 1151 zdravotníkov." 

       Prečo však nie je v článku upresnené, akí odborníci sa na tomto (podľa mňa očividnom nezmysle) zhodujú??? Žeby mala Pravda štedrých inzerentov z radov firiem vyrábajúcich očkovacie látky? Totiž, takto to vyznieva, že sa na uvedenom tvrdení zhodujú úplne všetci odborníci, čo očividne NIE JE PRAVDA (viď vyššie spomínaný článok z Česka i údaj o zdravotníkoch v Žiline). Toto považujem za veľmi vážny prešľap voči novinárskej etike i zlatému novinárskemu pravidlu "Presnosť, presnosť, presnosť!"

      K ďalším nedostatkom článku sa vyjadrím len heslovite:

 1. "Očkovanie väčšina odborníkov stále považuje za najefektívnejšiu zbraň proti infekčným chorobám."
  Vážená pani Štofková, odkiaľ máte túto informáciu (t.j. že "... VÄČŠINA odborníkov ...")? Počítala ste úplne všetkých odborníkov na svete a rozdeľovala ste ich do skupín podľa odpovede na otázku "Považujete očkovanie za najefektívnejšiu zbraň proti infekčným chorobám?"
  Ak nie, tak ČO VÁS OPRÁVŇUJE K TAKÉMUTO TVRDENIU???
  Keby som totiž ja bol rovnaký novinársky podrazák ako Vy, pani Štofková (ak ste teda skutočne napísala to, čo v tom článku stojí a na čo reagujem), tak by som napr. na základe tohto stanoviska nemeckých lekárov mohol veselo tvrdiť presný opak, t.j. že "Očkovanie (proti HPV) väčšina odborníkov ROZHODNE NEPOVAŽUJE za vhodný spôsob vysporiadania sa s touto infekčnou chorobou." Lenže ja to netvrdím, lebo ja som sa to spomínaných nemeckých odborníkov osobne nepýtal, ani som ich nepočítal, a už vôbec nie všetkých.
 2. "Odborníci však varujú, že polemika o (ne)očkovaní je zbytočným hazardom."
  Opäť: ktorí odborníci konkrétne??? Viď vyššie.
  Ďalej: polemika (= sloboda slova) že je zbytočným hazardom??? Chcú snáď pani Štofkovou NEMENOVANÍ odborníci potlačiť základné ľudské práva a slobody?
 3. "To, čo robí Iniciatíva, nie je na zvýšenie uvedomenia, ale na obmedzenie, respektíve úplné zastavenie očkovania. S tým nemôže súhlasiť nikto, kto má aspoň základné vedomosti o spôsobe vzniku a šírenia prenosných ochorení za posledných 50 rokov. Sú to milióny zachránených životov, neprepuknutých ochorení, miliardy ušetrených eur na zdravotnú starostlivosť," oponuje Darina Sedláková, riaditeľka Kancelárie WHO na Slovensku.
  Pani Sedláková z WHO zrejme má na mysli Iniciatívu pre Uvedomenie si Rizík Očkovania (IURO). Nie som hovorcom (ba dokonca ani len členom) IURO a teda mi neprináleží hovoriť za IURO, len by som rád poukázal na skryté manipulácie v slovách pani Sedlákovej.
           V prvom kroku: pani Sedláková nijak nedokladuje, že pôsobenie IURO má taký účinok, aký mu pripisuje. Je to teda úplne nepodložené tvrdenie. Nakoľko viem, IURO navrhovalo očkovanie zdobrovoľniť, nie obmedziť a už vôbec nie zakázať, takže som skôr ochotný uveriť tomu, že pani Sedláková klame než že hovorí pravdu. Ale keby svoje tvrdenie pani Sedláková podložila konkrétnymi dôkazmi, musel by som zmeniť názor. Takto mi jej nepodložené tvrdenie pripadá vyslovene ako mediálny "úder pod pás".
           V druhom kroku: pani Sedláková si zakladá na uvedenom nepodloženom tvrdení a niečo z neho vyvodzuje, čo je krok úplne mimo oblasť logiky a zdravého rozumu vôbec. Dôsledku svojho nepodloženého tvrdenia oponuje, a to "pre istotu" :-) ďalším nijak nepodloženým tvrdením, totiž že "S tým nemôže súhlasiť nikto, kto má aspoň základné vedomosti o spôsobe vzniku a šírenia prenosných ochorení za posledných 50 rokov". Nedozvedáme sa ale, prečo s tým nemôže nikto taký súhlasiť! Navyše, ja osobne poznám hneď niekoľko odborníkov, ktorí spĺňajú uvedené kritériá a predsa s tým (s "obmedzením, resp. úplným zastavením očkovania" - ak aj nie úplne každého, tak prinajmenšom nejedného zo súčasnej palety dostupných očkovaní, vrátane očkovaní tzv. "povinných") súhlasia. Takže toto tvrdenie pani Sedlákovej je nielen nepodložené, ale aj vyslovene lživé. K tomuto sa ešte žiada povedať, že za posledných 50 rokov sa (prinajmenšom v Severnej Amerike a Európe) radikálne zlepšili životné podmienky - bola takmer úplne odstránená podvýživa (naopak - ľudia majú skôr nadváhu než podváhu), výrazne sa zlepšila hygiena, nebola žiadna vojna (s výnimkou bývalej Juhoslávie), závratným spôsobom sa zvýšilo zdravotnícke povedomie radových občanov, títo majú oveľa lepší a rozsiahlejší prístup k nenakazenej pitnej vode atď. atď., čo sú tiež významné faktory vedúce k obmedzeniu šírenia prenosných ochorení. Nuž, nejeden odborník (a podľa mňa úplne oprávnene) prikladá vyššie uvedeným skutočnostiam oveľa väčšie zásluhy na obmedzení a odstránení prenosných ochorení, než plošnému očkovaniu. K tomu viď hlavne knihu MUDr. Gerharda Buchwalda: "Očkování - obchod se strachem".
          V treťom kroku: Pani Sedláková korunuje svoj preslov ďalším nepodloženým tvrdením: "Sú to milióny zachránených životov, neprepuknutých ochorení, miliardy ušetrených eur na zdravotnú starostlivosť". Veľmi rád by som si prečítal, ako vypočítala (resp. ako vypočítali odborníci, od ktorých tieto údaje čerpá), že očkovaním zachránených životov a neprepuknutých ochorení boli milióny a že na zdravotnej starostlivosti sa ušetrili miliardy eur. Mnou vyššie citovaní nemeckí odborníci totiž dospeli k úplne opačnému záveru - prinajmenšom vo vzťahu k očkovaniu proti HPV.
 4. Podľa nej (t.j. Dariny Sedlákovej - pozn. red.) WHO nemá v rukách žiadne dôkazy, ktoré by potvrdzovali, že po očkovaní vznikajú závažné ochorenia.
  Nuž, keď WHO všetky dôkazy ťažkých poškodení zdravia po očkovaní neúnavne a neprestajne zametá pod koberec, vôbec sa nedivím, že ich nemá v rukách - má ich predsa pod kobercom!!! :-)))
 5. Deti sú teda pred dovŕšením dvoch rokov očkované proti jedenástim infekčným chorobám.
  Očkované možno, ale ochránené sotva. Viď údaj z prezentácie, ktorú poskytla ako odpoveď na žiadosť o informácie podľa Zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám MUDr. Mária Avdičová, PhD., vedúca Odboru epidemiológie Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici: Celé dve tretiny v roku 2008 na Slovensku hlásených chorých s čiernym kašľom (pertussis) boli riadne zaočkované.
 6. "Akákoľvek imunizačná diera môže znamenať návrat ochorenia," varuje epidemiologička Viera Morihládková.
  Nie je otázkou, či "imunizačná diera" môže alebo nemôže zdobrovoľnením očkovania vzniknúť, lebo my tu už beztak dlhé roky máme "imunizačnú dieru": rómske osady. Samotný Úrad verejného zdravotníctva SR priznáva, že zaočkovanosť v rómskych osadách je len okolo 60%, ak nie menej. Ale aj tak nechyrovať o "návrate ochorenia". Povedal by som, že ten podstatný rozdiel medzi Ukrajinou a Slovenskom asi nebude v (ne)zaočkovanosti, ale v niečom úplne inom - životná úroveň, hygiena, (pod)výživa, rádioaktivita po Černobyle...
 7. Proti očkovaniu nedávno vystúpila Ľudmila Mušková (HZDS), ktorá označila vakcíny proti prasacej chrípke za hrozbu pre tehotné ženy, pretože obsahujú ortuť. Epidemiológovia z Úradu verejného zdravotníctva SR (ÚVZ SR) to však vyvrátili s tým, že látka thiomersal, obsiahnutá vo vakcíne, neobsahuje ortuť v toxickej forme, ale v organickej soli. Teda sa v tele rozkladá a pre organizmus je neškodná.
  Epidemiológovia z ÚVZ SR vôbec nič nevyvrátili, práve naopak!!! Dokonca v slovenskej právnej sústave máme Zákon č. 545/2006 Z.z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach, v ktorom (§ 25, ods. 10) sa thiomersal výslovne spomína ako "chemická látka zaradená medzi karcinogény, mutagény a látky toxické pre nervový systém", tak o akej neškodnosti tu "odborníci" z ÚVZ SR hovoria???
     

       Je toho viac, čo by sa dalo uvedenému (očividne nepravdivému) článku denníka Pravda vytknúť, ale uvedených 7 bodov snáď bohate stačí na ilustráciu vyslovených klamstiev, poloprávd. manipulácií a logických skratov, ktorých sa evidentne dopustila ako autorka článku, tak i citovaní "odborníci".