Ad: Epidemiológovia zúfalo presviedčajú verejnosť, že očkovanie je potrebné

10.02.2010 04:35

Rád by som položil pani vedúcej odboru epidemiológie RÚVZ so sídlom v Banskej Bystrici - MUDr. Márii Avdičovej, PhD. - pár otázok na margo článku v denníku SME:

  1. Pani doktorka, prečo ste do grafu s výskytom prasacej chrípky a úmrtnosťou na ňu nezaniesla aj údaje o výskyte a úmrtnosti na bežnú sezónnu chrípku?
  2. Pani doktorka, prečo Vám (podľa Vás) Vaši najbližší kolegovia - zdravotníci v Rooseveltovej nemocnici v Banskej Bystrici - NEVERIA? Nie je to "náhodou" tým, že tá ospevovaná vakcína proti prasacej chrípke je jednak neúčinná (viď napr. tu), jednak neodskúšaná a teda nebezpečná (viď napr. tu)?
  3. Pani doktorka, podľa denníka SME ste povedala "O vakcinácii musíme hovoriť preto, aby sme prebili nezáujem zdravotníkov a verejnosti". Prečo chcete "prebíjať" niekoho nezáujem? Ste snáď reklamná alebo PR agentúra firiem vyrábajúcich vakcíny? Alebo je to tým, že (aj na Vaše odporúčanie) Slovenská republika nakúpila státisíce úplne zbytočných, neúčinných a nebezpečných vakcín, ktorých sa naliehavo potrebujete zbaviť (a to tak, že vyvoláte záujem o ne "prebitím nezáujmu"), lebo inak asi na podnet predsedu vlády a jeho podriadených "budú padať hlavy"?
  4. Pani doktorka, podľa denníka SME ste povedala "Chceme, aby odborná aj laická verejnosť uverila, že vakcinácia je potrebná". Platí Vás snáď Slovenská republika za náboženskú činnosť? Totiž citovaná Vaša veta nemá so skutočnou vedou vôbec nič spoločné, má však veľa spoločného s dogmatickým náboženským sektárstvom. Toto som Vám (v prípade Vašich pochybností) ochotný exaktne vedecky (tzn. na základe overiteľných faktov a prísnej logiky) dokázať.

Ing. Marián FILLO