Ad: Čo už nejaký Ing. môže vedieť o chorobách?

18.03.2011 11:37

 

Milá pani Janka,

 

       neželáte si zverejnenie Vášho mailu, lebo sa zaň hanbíte? Alebo sa bojíte, že sa ešte viac zosmiešnite, než ste sa zosmiešnila Vaším prvým mailom? Lebo očakávate, že reakcia čitateľov v diskusnom fóre naň bude ešte prudšia než reakcia na ten prvý?
https://www.slobodavockovani.sk/news/co-uz-nejaky-ing-moze-vediet-o-chorobach-/

       Keďže sa snažím k mojim protivníkom správať slušne (narozdiel od nejedného z nich - napr. istá doktorka z Dolného Kubína sa (podľa slov jednej panej predvolanej kvôli neočkovaniu na RÚVZ) vyjadrila, "že by nás najradšej dala postrieľať"), vyhoviem Vašej prosbe a nezverejním Váš e-mail. Zverejním však túto moju odpoveď naň.

 

       Hneď v úvode Vášho mailu Vás musím opraviť: nepracujem ako epidemiológ. Síce sa zaoberám prenosnými ochoreniami (aj inými) a očkovaním proti nim, ale nikto ma nezamestnáva ako epidemiológa, ani nemám štátnicu z epidemiológie. Máme však v tíme jednu pani, čo má štátnicu z hygieny a epidemiológie:
https://www.slobodavockovani.sk/news/tazky-ekzem-potravinove-alergie-a-dalsie-komplikacie-po-bcg-vakcine-a-infanrixe-hexa/

       Prečo nebudete reagovať na moje názory? Lebo neviete, lebo nemáte nijaké zmysluplné argumenty? Lebo by sa ukázala Vaša nevedomosť a neodbornosť? Lebo by sa ukázalo, že len drzo vyskakujete na ľudí, ktorí (narozdiel od Vás) pohli rozumom a nenechajú si už viac vymývať mozgy výrobcami vakcín (ktorým ide len a len o ich zisky), ani štátnymi úradníkmi, ktorí sú v podstate len obchodnými zástupcami výrobcov vakcín, čo ostatne bohate dokumentujú moje fotky z RÚVZ Žilina: https://www.slobodavockovani.sk/news/ako-na-ruvz-cast-2-/? Lebo Vy sama len VERÍTE skorumpovaným či sfanatizovaným (jedno horšie jak druhé) vyplachovačom mozgov a nie ste ochotná samostatne, logicky a na základe overiteľných faktov ROZMÝŠĽAŤ v tejto oblasti?

 

       Skúste mi, prosím, pripomenúť, kde ste sa so mnou stretla. Keď spomínate v súvislosti so mnou SEKTÁRSKU schôdzku, bola ste na nejakej besede o očkovaní, kde som vystupoval?

       Pripomeniem Vám definíciu sekty (https://sk.wikipedia.org/wiki/Sekta#Sekta_v_s.C3.BA.C4.8Dasnom_ch.C3.A1pan.C3.AD):

"Sekta je skupina ľudí, budujúca si svoju identitu na odmietaní možnosti ľudstva napredovať v niektorej oblasti poznania, obvykle náboženskej (náboženské sekty) alebo spoločenskej (mnohé autoritárske režimy majú sektársky charakter). Postoje k nečlenom sekty sú pohŕdavé (členovia sekty sa považujú za vyvolených), alebo nepriateľské (pôvod z nejakej zaznávanej spoločenskej skupiny, rasistické predsudky)."

       K jednotlivým bodom tejto definície:

 1. Práve mnohí (nielen) slovenskí vakcinológovia a epidemiológovia odmietajú pokročiť v poznaní, odmietajú uznať (napriek očividným dôkazom) napr. vznik detskej cukrovky po očkovaní, hoci táto je aj uvedená v niektorých príbalových letákoch ako možný nežiaduci účinok očkovania. Sú takí zaslepení, že odmietajú uznať aj to, čo sám výrobca vakcíny píše v príbalovom letáku!!!
 2. Práve naši (a nielen naši) vakcinológovia a epidemiológovia (česť výnimkám) si ohromne zakladajú na svojej "odbornej a vedeckej" autorite, sú teda autoritárski, viď napr.:
  https://www.slobodavockovani.sk/news/ad-reakcia-mudr-urbancikovej-na-komentar-na-stranke-sloboda-v-ockovani-z-dna-7-1-2010/
  https://www.slobodavockovani.sk/news/mudr-marta-spanikova-o-sloboda-v-ockovani-sk-nezmohla-sa-na-ziadny-vecny-argument-len-na-same-osobne-vypady/
         Ale keď dôjde na serióznu debatu, nezmôžu sa na rozumný argument. Viď napr. tu:
  https://rizikaockovania.sk/spravy/reflexia_stv_fokus_februar_2011.html
 3. Pohŕdavé postoje k nečlenom sekty (tzn. tým, čo nezdieľajú rovnaké presvedčenie o neškodnosti a účinnosti očkovania, aj keby mali rovnaké akademické vzdelanie, ba aj väčšie) ste ukázala v dostatočnej miere aj Vy sama, takže nepovažujem za potrebné dokumentovať to vyjadreniami našich "odborníkov".
 4. Rasistické reči z úst niektorých propagátorov povinného očkovania sú na dennom poriadku, viď napr. vyjadrenie prof. Hruškoviča tu:
  https://www.slobodavockovani.sk/news/exkluzivna-reportaz-z-xvi-vakcinacneho-dna-sr-3/
   

       Takže áno, sektárstvo je niečo, čo tu skutočne treba spomenúť, ale v prvom rade medzi propagátormi povinného plošného očkovania. Bližšie k tomu viď:

 

       Opäť Vás musím poopraviť, keď ma oslovujete "Dr. Fillo". Nemám doktorský titul (VŠ vzdelanie 3. stupňa), ale len inžiniersky (VŠ vzdelanie 2. stupňa). Je síce pre mňa svojho druhu poctou, že ste mi "priznala" doktorát, ale pravda je taká, že ho (zatiaľ) nemám.

 

       Čo sa zodpovednosti za prípadné úmrtia detí (napr. na tetanus) týka, reálna zodpovednosť je len a len na rodičoch. Ja nikomu nehovorím: "Nedajte deti nikdy proti ničomu očkovať!" (to ste si ma asi pomýlila s nejakým vysloveným anti-vakcinačným fanatikom), ale: "Treba si vždy pri každom očkovaní urobiť dôkladnú rizikovú analýzu očkovania/neočkovania a vybrať si menšie riziko."

       Inak len poskytujem informácie a ukazujem súvislosti. Ja chcem, aby ľudia prevzali zodpovednosť za svoje zdravie a zdravie svojich detí do vlastných rúk, aby samostatne rozmýšľali, vyhľadávali informácie z nezávislých zdrojov (tzn. nie od výrobcov vakcín ani od nimi sponzorovaných štátnych úradov, viď: https://www.slobodavockovani.sk/news/osvetu-v-ockovani-uradu-verejneho-zdravotnictva-sr-plati-pfizer/)

 

       Rozosmiala ma Vaša otázka:

"Ku ktorému náboženstvu sa hlásite? Ja si myslím, že jehovista alebo scientológ, či?"

       Odpoveď je taká, že ja sa nehlásim k nijakému náboženstvu, lebo ja nepotrebujem k svojmu životu pocit splynutia s davom (či lepšie povedané: stádom), teda "hlásiť sa k niekomu". Mám určité náboženské presvedčenie, ktoré vychádza z hlbšie (tzn. nie len formálne) chápaného kresťanstva, takže asi najlepší stručný opis by pre mňa bol "nezaraditeľný kresťan". Mám však rešpekt aj voči iným náboženstvám. Nie som teda fanatik, ktorý by tvrdil, že tá jeho cirkev je tá jediná pravá a všetci mimo túto cirkev (či kresťania, či moslimovia, či hinduisti, či budhisti atď.) zaručene zhoria v Pekle. Naopak - domnievam sa, že keď niekto naozaj úprimne hľadá Pravdu, miluje Krásu, chce a zasadzuje sa o Dobro a pestuje Lásku, môžu mu/jej v tom výdatne pomôcť aj iné náboženstvá než kresťanstvo.

       So Svedkami Jehovovými som dlhé hodiny diskutoval o živote a náboženstve, ale vždy sa mi (nevdojak) podarilo dostať ich do úzkych, keď nevedeli odpovedať na moje hĺbavé otázky, lebo niečo v ich svetonázore jednoducho nebolo domyslené, alebo aby som bol úplne presný: tí jednotlivci, s ktorými som mal tú česť, to nemali domyslené. Na druhú stranu si veľmi vážim ich pevnú vôľu a prácu na vlastnej morálke, čo je niečo dnes už takmer nevídané. Vrátničky a upratovačky z vysokoškolských internátov (ktoré sú cez leto komerčne prenajímané) si Svedkov Jehovových nevedeli vynachváliť, lebo to boli tí najlepší hostia, akých tam kedy mali. Vždy zanechali po sebe vzorný poriadok, boli slušní a úctiví, nič nerozbili a pod. Takže po vôľovej stránke majú môj veľký rešpekt - klobúk dole! Po stránke myšlienkovej sú však pre mňa neuspokojiví.

       So scientológmi som sa v živote nestretol, resp. ak aj áno, tak som nevedel, že sú to scientológovia. Sem-tam vidím niekde nápis "Dianetické centrum" a pod., ale nikdy som s týmto náboženstvom neprišiel do styku, ani som sa oň nezaujímal, takže sa k nemu nebudem vyjadrovať.

 

       Čo sa týka liečby vitamínom C, skúste sa aspoň raz v živote zachovať naozaj vedecky a odskúšať si to na sebe. Návod nájdete tu: https://rizikaockovania.sk/dok/Vitamin_C-liecba.pdf. Keď urobíte aspoň tento jeden jediný vlastný medicínsko-vedecký pokus, môžeme sa baviť o tom ďalej. Dovtedy si, prosím, ušetrite Vaše prudko nekompetentné reči o "oblbovačkách", obzvlášť keď ich adresujete ľuďom, čo si navrhovaný pokus vyskúšali a na základe neho VEDECKY vedia, že vitamín C naozaj veľmi pomáha pri mnohých chorobách od nachladnutia až po mononukleózu.

 

       Ak chcete lekársky potvrdený ťažký následok očkovania (lymfadenopatia po BCG vakcíne + Infanrix Hexa, s následným vznikom rakoviny - neuroblastómu), vypýtajte si kópiu lekárskej správu od Katky Tumpachovej: https://simonka.webnode.sk
       Jej dcéra Simonka to síce (zatiaľ) prežila, ale jej život stále tak-nejak visí na vlásku (kiež by sa úplne uzdravila!), pričom spolu s ňou boli v nemocnici ďalšie deti s rovnakými príznakmi, ktoré to, žiaľ, neprežili. Väčšina ich neprežila. Presný názov nemocnice neviem, ale Katka Vám to povie.

 

       K tomu, že máte perfektné a krásne deti (napriek tomu, že sú plne zaočkované), Vám môžem len poblahoželať. Ale keď nejaké z nich dostane alergiu na čokoľvek, astmu, detskú cukrovku, bude hyperaktívne alebo bude mať poruchy učenia, sústredenia či správania sa, spomeňte si, prosím, na mňa.

 

So srdečným pozdravom

--

Ing. Marián FILLO
člen petičného výboru "Petície za slobodnú voľbu v očkovaní"
* * * * * * * * * * * *
poštová adresa: Jaseňová 26, 01007 ŽILINA
tel./SMS/MMS: 0904 827 031 (prenesené do O2)
* * * * * * * * * * * *
sloboda.v.ockovani@gmail.com
https://slobodavockovani.sk/peticia

 

Diskusia: Ad: Čo už nejaký Ing. môže vedieť o chorobách?

Tlieskam

Bibiána | 25.12.2017

Dobrý deň p. Fillo.
Zaoberám sa očkovaním a neočkovaním zhruba dva roky, od kedy som sa dozvedela, že som tehotná. Vďaka mnohým informáciam, ku ktorým som sa dostala aj vďaka ľuďom ako ste vy, som sa rozhodla neočkovať svojho syna a verím, že som urobila dobre a aspoň malou mierou prispela k jeho kvalitnejšiemu a zdravšiemu životu. Máme našťastie pediatričku, ktorá moje rozhodnutie akceptuje a nepresviedča nás pri každej poradni o opaku. Teraz má syn 10 mesiacov a zatiaľ okrem slabej nádchy je úplne zdravý, čo o svojich prvých dvoch deťoch, ktoré sú už dospelé a boli plne očkované, povedať nemôžem. S oboma som do roka bola hodpitalizovaná v nemocnici a prekonávali opakované zápaly uší, dýchacích ciest, syn mal rôzne alergie a do teraz problémy črevného charakteru. Všetko toto už dnes po mojich vedomostiach o očkovaní pripisujem tomu. Držím prsty vo Vašej práci a prajem Vám pevné zdravie a pevné nervy pri čítaní podobných reakcií ako bol mail od pani Janky. Ďakujem za to, že Vy a Vám podobní ľudia existujú.

JEDNOZNAČNÉ ZRUŠENIE POVINNÉHO OČKOVANIA

Marek | 01.04.2011

Ja ako rodič si svoje dieťa vážim natoľko a najviac, že by som nikdy podotýkam - NIKDY spolu aj s manželkou nedal do neho pichať žiadne očkovacie látky. Je to abosútna kravina pacientov v bielych plášťoch - tzv. lekárov (česť výnimkám), že choroby, ktoré vymizli alebo sú na ústupe sú vďaka plošnému očkovaniu....je to najväčší výmysel ľudstva....tak ako je výmysel, že sa proti rakovine dá zaočkovať....jedna kravina väčšia ako druhá. Očkovanie je jednoznačne pliaga a škodlivé na ľudský organizmus, ktorý si sám dokáže vybudovať pri dostatočných hygienických podmienkach imunitu organizmu.... Očkovanie je len JEDEN VEĽKÝ BIZNIS FARMACEUTICKÝCH FIRIEM, ktorým nejde o zdravie ľudí,ale o istý odbyt svojich výrobkov a produktov, ktoré budú poctiví OVČANIA odoberať bez reptania na základe zavádzajúcich informácií od PACIENTOV V BIELYCH PLÁŠŤOCH !!!!!!

hm...

tina | 29.03.2011

tak nahlas uvažujem, že keby si ty, Marián, ešte vyštudoval medicínu (predpokladám, že na SK by ti nedali ani jednu skúšku :-) ale čo ja viem, v Prahe?,
pri tom, čo máš za sebou a načítané, by si to zmákol aj na predtermínoch ...
Neviem, aké argumenty by potom púšťali ľudia typu "mamička Janka" alebo "prof. Dluholucký" - keby si tomu povedal "kolega" :-D

Re:hm...

Filip | 30.03.2011

Nad tým,kto používa namiesto argumentov lož,sa vyhrať nedá.
A ak sú títo dluholuckí ešte aj finančne motivovaní a sú len kolieskom obrovskej zločineckej mašinérie,tak potom už vôbec nie.

Re:hm...

Ing. Marián FILLO | 01.04.2011

Je to zaujímavá myšlienka, ale v tejto chvíli úplne nereálna. Už teraz by som sa potreboval nieže rozdvojiť, ale roztrojiť, aby som stíhal všetko, čo treba.

Ale aj keby, ja by som im tam na tej fakulte drzo vyvracal jeden zásadný omyl za druhým, a to by nafúkanci rangu istého slovenského pediatra v dôchodkovom veku určite nerozdýchali, takže veľmi rýchlo po nástupe na školu (ak by ma vôbec prijali, čo s mojím renomé považujem za vylúčené) by ma z nej vyrazili.

Re:hm...

Marek | 01.04.2011

tu nejde len o "termíny" a tzv. "tituly", ale každý rozumný človek,ktroý si váži svoje zdravie a zdravie svojich detí si uvedomí,že už nie je doba a čas,kedy je možnosť nechať ovládať sa...JEDNODUCHO JE TO MÔJ ŽIVOT A ŽIVOT MOJICH DETÍ a NIKTO MI NEBUDE DO TOHO KAFRAŤ...len ja ako rodič....a keď si o radu poprosím...to je iná vec...ale pokiaľ nielen že som presvedčený,ale viem,že akékoľvek očkovanie je nenormálny zásah do imunitného systému človeka...a to nehovoriac ešte o malých deťoch, kde sa imunita len vyvíja, tak toto očkovanie je ako časovaná bomba v ľudskom organizme, ktorá môže vybuchnúť okamžite alebo neskôr.... ĽUDIA...PREBOHA....STE SLOBODNÍ....TAK SA PREBUDTE !!!!!!!!!!!!!

Pridať nový príspevok