60 strašných zdravotných problémov, ktoré môže spôsobiť očkovanie proti nákazlivej žltačke typu B

19.07.2011 00:24

Mercola.com - 7.VII.2011 - Dr. Joseph Mercola

 

       Pôvodný článok "60 Things that Can Go Terribly Wrong with Hepatitis B Vaccination"
       z angličtiny preložil Ing. Marián Fillo.

 

       Webová stránka Green Med Info (Informácie o zelenom lekárstve) zozbierala 44 článkov, ktoré dokopy pojednávajú o 60 chorobách alebo nezamýšľaných nežiaducich dôsledkov očkovania proti nákazlivej žltačke (= infekčnej hepatitíde = vírusovému zápalu pečene) typu B.

       Medzi problémami, ktoré môže spôsobiť toto očkovanie, sú:

 • autoimúnna zápalová polyneuropatia
 • roztrúsená skleróza
 • anafylaktický šok a následná smrť u dojčiat
 • chronická artritída
 • autizmus
 • Bellova obrna
   

       Podľa jednej zo štúdií, na ktorú odkazuje Green Med Info:

"Zo zozbieraných údajov vyplýva, že očkovanie proti nákazlivej žltačke typu B spôsobuje nežiaduce zdravotné následky na celej populácií detí v USA."

       Pre viac informácií (v angličtine) kliknite na nižšie uvedený odkaz.

 

Zdroje:

 

Komentár Dr. Mercolu:

       Žiadne iné očkovanie ma nevytáča viac než očkovanie proti nákazlivej žltačke typu B, a to z dvoch hlavných dôvodov:

       Po prvé: túto vakcínu dostane prakticky každý novorodenec v nemocnici krátko po narodení (v USA; na Slovensku "až" od 10. týždňa života - pozn. prekl.) a to častokrát bez informovaného súhlasu rodiča. Ak sa rodič rozhodne nedať zaočkovať svojho 12 hodín starého novorodenca na novorodeneckom oddelení nemocnice, vyžaduje si to veľké úsilie z jeho strany, aby zaistil, že jeho bábätko nebude zaočkované bez jeho informovaného súhlasu pred opustením nemocnice.

       Po druhé: Táto vakcína, podávaná v deň narodenia, je tou najmenej ospravedlniteľnou zo všetkých vakcín, na aké si dokážem spomenúť. Dieťa sa touto chorobou môže nakaziť IBA z vnútrožilového podávania drog, zo sexu s nakazeným partnerom, z transfúzie nakazenou krvou ALEBO od matky.

       Po 7 až 10 rokoch od tohto očkovania je v krvi zistiteľných len málo protilátok (ak vôbec nejaké), takže v budúcnosti možno očakávať pridanie posilňovacej dávky niekedy v pubertálnom veku do očkovacieho kalendára.

       Zrejme jedinou skutočnou hrozbou v dojčenskom veku je, keď sa dieťa narodí nakazenej matke. Prečo teda netestovať VŠETKY tehotné ženy na túto chorobu a zaočkovať len tie dojčatá, ktorých matkám vyjde v teste pozitívny nález nákazlivej žltačky typu B? Takáto politika by bola oveľa lacnejšia, ako aj oveľa bezpečnejšia pre väčšinu bábätiek narodených v USA.

       A čo nežiaduce účinky tohto očkovania na celej populácii detí v USA? Čo poviete na vážne autoimúnne ochorenia, autizmus, Belovu obrnu, roztrúsenú sklerózu, anafylaktický šok a smrť? To všetko sú nežiaduce účinky tohto jediného očkovania a zoznam pokračuje ďalej. Napriek tomu je však toto očkovanie naďalej súčasťou štandardného detského očkovacieho kalendára odporúčaného vládou USA, pričom prvá dávka sa v drvivej väčšine nemocníc podáva 12 hodín po narodení na novorodeneckom oddelení (v USA; na Slovensku "až" od 10. týždňa života - pozn. prekl.).

 

Nezvyčajne vysoký počet nežiaducich reakcií

       Plošné nasadenie očkovania proti nákazlivej žltačke typu B u všetkých novorodencov začalo v roku 1991 (na Slovensku v roku 1998 - pozn. prekl.) a podľa VAERS (Vaccine Adverse Event Reporting System = Systém hlásenia nežiadúcich účinkov očkovania v USA - pozn. prekl.), ktorý je prevádzkovaný spoločne CDC (Centers for Disease Control and Prevention = Stredisko pre kontrolu a prevenciu chorôb; obdoba slovenského Úradu verejného zdravotníctva - pozn. red.) a FDA (U.S. Food and Drug Administration = Úrad pre kontrolu potravín a liečiv v USA; obdoba slovenského Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv - pozn. red.), bolo od roku 1992 do roku 2005 oficiálne hlásených 36.788 nežiaducich účinkov tohto očkovania. Z toho 14.800 bolo tak vážnych, že si vyžiadali pobyt v nemocnici (hospitalizáciu), že spôsobili ohrozenie života alebo trvalé vážne poškodenie zdravia.

       Ďalej bolo hlásených 781 ÚMRTÍ v časovej súvislosti s očkovaním proti nákazlivej žltačke typu B, čo je pravdepodobne len špička ľadovca, pretože v skutočnosti je hlásený iba malý počet vážnych zdravotných problémov (vrátane úmrtí), ktoré nastali po očkovaní. Táto podhlásenosť je spôsobená neochotou mnohých lekárov hlásiť s očkovaním spojené poškodenia zdravia a úmrtia, a tiež nedostatkom povedomia verejnosti o tom, ako rozpoznať známky a príznaky nežiaducich účinkov očkovania.

       Napr. keď bábätko zomrie po očkovaní proti nákazlivej žltačke typu B, väčšinou sa také úmrtie automaticky pripíše SIDS (Sudden Infant Death Syndrome = syndróm náhleho úmrtia dojčaťa - pozn. prekl.), a to bez akéhokoľvek vyšetrovania, či bolo alebo nebolo nečakané úmrtie bábätka spôsobené týmto očkovaním.

       Bežné reakcie na túto vakcínu sú únava, svalová slabosť, horúčka, bolesti hlavy, podráždenosť a bolesti kĺbov. Boli však hlásené aj ťažké neurologické a imunologické poruchy, ktoré sa taktiež vyvinuli po očkovaní proti nákazlivej žltačke typu B:

 • roztrúsená skleróza
 • Guillain-Barrého syndróm (progresívne ochrnutie, kedy pacient prestáva byť schopný ovládať čoraz väčšiu časť tela svojou vôľou - pozn. prekl.)
 • Bellova obrna (ochrnutie svalstva na tvári - pozn. prekl.)
 • cukrovka
 • reumatoidná artritída (autoimúnne systémové zápalové ochorenie, postihujúce hlavne kĺby - pozn. prekl.)
 • lupus (autoimúnne systémové ochorenie, postihujúce srdce, kĺby, pokožku, pľúca, krvné doštičky, pečeň, obličky a nervovú sústavu - pozn. prekl.)
 • trombocytopénia purpura (vážny nedostatok krvných doštičiek - pozn. prekl.)
 • kŕče a poruchy mozgu ako napr. encefalitída (zápal mozgu) a demyelinizácia mozgu
 • poruchy imunity
 • poruchy zraku a sluchu, vrátane optickej neuritídy (zápal očného nervu - pozn. prekl.)
 • pankreatitída (zápal podžalúdkovej žľazy - pozn. prekl.)
 • poruchy autistického spektra
   

       Štúdia, zverejnená v septembri 2009 v časopise Annals of Epidemiology zistila, že podávanie vakcíny proti nákazlivej žltačke typu B chlapcom v dojčenskom veku viac než strojnásobilo riziko, že u nich vznikne porucha autistického spektra. To je dvojnásobne znepokojujúce, pretože staršia štúdia tej istej skupiny výskumníkov, pri ktorej bola skúmaná iná skupina pacientov, dospela k rovnakým výsledkom.

       Hlásených vážnych nežiaducich účinkov očkovania proti nákazlivej žltačke typu B u detí je v USA oveľa viac než hlásených prípadov nákazlivej žltačky typu B v detskom veku! Od roku 1990 do roku 2002 bolo hlásených len 13.829 prípadov akútnej nákazlivej žltačky typu B u detí do 19 rokov, a ako tvrdí CDC:

"Výskyt medzi dospievajúcimi vo veku 15 až 19 rokov je trvale vyšší než výskyt medzi mladšími vekovými skupinami."

       A tu vyvstáva otázka: prečo sú proti tejto chorobe očkované bábätká?

 

Prečo sa odporúča očkovanie proti nákazlivej žltačke typu B?

       Nákazlivá žltačka typu B je vírusové ochorenie, ktoré napáda pečeň a rozširuje sa rovnakým spôsobom, ako AIDS: skrz priamy kontakt s telesnými tekutinami (obzvlášť krvou a semenom) nakazenej osoby. Sú dve hlavné okolnosti, za ktorých by Vaše bábätko mohlo mať významné riziko ochorenia na nákazlivú žltačku typu B, pričom obe sú v USA dosť vzácne:

 1. Ak ste tehotná a ste nositeľom vírusu nákazlivej žltačky typu B, Vaše bábätko by sa mohlo nakaziť počas pôrodu. Môžete však ľahko zistiť, či ste nakazená nákazlivou žltačkou typu B, ak sa dáte otestovať počas tehotenstva.
 2. Vaše dojča by mohlo byť ohrozené tým, že dostane transfúziu krvi, pri ktorej sa použije krv nakazená nákazlivou žltačkou typu B. V USA sa vyžaduje u všetkých krvných produktov dôkladné testovanie na nákazlivú žltačku typu B a iné patogény (= choroboplodné zárodky - pozn. prekl.) pred použitím daného produktu. Napriek tomu však nie je možné dosiahnuť 100%-nú bezpečnosť.
   

       Plošné očkovanie proti nákazlivej žltačke typu B by mohlo byť dobrým nápadom, keby boli vakcíny dokonale bezpečné a keby poskytovali doživotnú imunitu. Ako však tvrdí CDC, doposiaľ nie je známe, ako dlho trvá imunita, keď sú deti očkované krátko po narodení:

"Dlhodobé štúdie, ktorých cieľom je zistiť trvanie očkovaním vyvolanej imunity u detí zaočkovaných krátko po narodení, ešte len prebiehajú."

       Prečo sú teda bábätká očkované krátko po narodení, keď je známe, že matka nemá nákazlivú žltačku typu B? CDC tvrdí:

"... pretože chyby alebo oneskorenia v dokumentácii, testovaní a hlásení HBsAg statusu matky môžu nastať a nastávajú, podávanie prvej dávky vakcíny proti nákazlivej žltačke typu B krátko po narodení všetkým dojčatám pôsobí ako záchranná sieť, ktorá znižuje riziko perinatálnej nákazy, keď je HBsAg status matky v čase pôrodu neznámy alebo nesprávne zdokumentovaný.

       Navyše, keď sa začína s očkovaním proti nákazlivej žltačke typu B už krátko po narodení, zvyšuje to pravdepodobnosť, že bude séria očkovaní touto vakcínou ukončená načas podľa očkovacieho kalendára."

       Inými slovami: ak ste tehotná a test Vám nezistil nákazlivú žltačku typu B, aj tak by ste mala dať svoje bábätko zaočkovať - pre prípad, že by sa test mýlil, a pretože CDC sa domnieva, že s väčšou pravdepodobnosťou budete dodržiavať jeho diktátorský očkovací kalendár, ak sa s očkovaním začne zavčasu - len pár hodín po narodení.

       Je dôležité dať sa otestovať na nákazlivú žltačku typu B, ak ste tehotná, keďže by ste mohla mať chronickú chorobu bez akýchkoľvek príznakov, o ktorej by ste nevedela. Ak však použijete logiku CDC, že testom sa nedá veriť, tento zjavne dôležitý preventívny krok by stratil zmysel!

       Znovu však opakujem: drvivá väčšina bábätiek má veľmi nízke riziko nákazy žltačkou typu B, takže otázka, ktorá tu vyvstáva, je: prevážia prínosy tohto očkovania nad jeho rizikami? Treba tiež poznamenať, že drvivá väčšina dospelých, čo sa nakazia žltačkou typu B, nepotrebuje nemocničnú starostlivosť a väčšina sa z tejto choroby zotaví bez komplikácií, pričom získa prirodzenú doživotnú imunitu.

 

Máte právo klásť otázky o očkovaní

       Máte plné právo nielen klásť otázky o bezpečnosti očkovania, ale aj rozhodnúť sa, ktoré očkovania seba a svojich detí odsúhlasíte alebo zamietnete. V prípade očkovania proti nákazlivej žltačke typu B môžete v prípade pôrodu v pôrodnici dať vedieť zdravotným sestrám, pôrodníkom a detským lekárom, či súhlasíte alebo nesúhlasíte s očkovaním Vášho bábätka.

       Rozhodnutie je na Vás.

       Máme však správy o tom, že niektorí novorodenci sú na novorodeneckom oddelení zaočkovaní proti vôli rodičov, takže ak ste sa rozhodli odmietnuť toto očkovanie, bolo by dobre, keby ste mali svoje novorodeniatko neprestajne pri sebe, alebo zabezpečte, aby bol s bábätkom iný člen rodiny, pokým ste v nemocnici (na Slovensku sa už stalo, že dieťa zaočkovali v nemocnici proti vôli matky počas krátkej chvíle, kedy si odskočila na WC - pozn. prekl.).

       Zapamätajte si však, prosím, že je na Vás, aby ste sa informovali o každom lekárskom zákroku, ktorý podstúpi vaše bábätko, a očkovanie nie je žiadnou výnimkou. Odporúčam Vám opýtať sa seba samého/samej týchto osem otázok, ktoré zostavilo NVIC (National Vaccine Information Center = Celoštátne informačné stredisko o očkovaní v USA; nezisková mimovládna organizácia snažiaca sa o objektívne informovanie o očkovaní - pozn. prekl.):

 1. Som (je moje dieťa) práve teraz chorý/chorá/choré?
 2. Mal som ja (malo moje dieťa) v minulosti zlú reakciu na očkovanie?
 3. Mal som ja (malo moje dieťa) osobnú alebo rodinnú históriu zlých reakcií na očkovanie, neurologických porúch, vážnych alergií či porúch imunitného systému?
 4. Poznám danú chorobu a riziká očkovania proti nej?
 5. Som plne informovaný/á o nežiadúcich účinkoch danej očkovacej látky?
 6. Viem, ako rozpoznať a hlásiť nežiadúci účinok očkovania?
 7. Viem, že si potrebujem písomne poznačiť ku každému očkovaniu napr. meno výrobcu očkovacej látky a číslo výrobnej dávky?
 8. Viem, že mám právo na informovaný (ne)súhlas?
   

       Ako uvádza NVIC:

"Ak ste odpovedali ÁNO na otázky 1, 2 a 3, alebo NIE na otázky 4, 5, 6, 7 a 8, a nerozumiete významu svojej odpovede, pomôže Vám, ak si prečítate informácie na stránke NVIC s odkazmi na iné stránky a zdroje, vďaka čomu budete vedieť lepšie odpovedať na tieto otázky, navrhnuté na vzdelávanie občanov o dôležitosti plne informovaného (ne)súhlasu s očkovaním."

       Okrem toho silne odporúčam všetkým rodičom, aby zvážili, či nepodniknú nasledujúce kroky pred súhlasom s očkovaním, vrátane očkovania proti nákazlivej žltačke typu B:

 • Vzdelávať sa o očkovaní, vrátane prečítania si príbalových letákov od všetkých vakcín, ktoré Váš lekár odporúča, a štúdia informácií o očkovaní na tejto stránke a stránkach ako je NVIC.org.
 • Pomáhajte vzdelávať svoju rodinu a svoje spoločenstvo tým, že dáte do obehu tento článok medzi vašimi priateľmi, susedmi, lekármi, právnikmi, učiteľmi, riaditeľmi škôl, zdravotnými sestrami, miestnymi novinami, televíznymi a rozhlasovými stanicami. Pošlite kópiu tohto článku s osobným odkazom Vašim voleným zástupcom.
 • NVIC poskytuje spotrebiteľom informácie o očkovaní a chorobách a pracuje na ochrane slobodnej voľby v očkovaní. Zaregistrujte sa ešte dnes na právnickom portáli NVIC, čo je internetová databáza a komunikačný systém, ktorý VÁM pomôže zachovať legálne výnimky z povinného očkovania vo VAŠOM štáte (platí len pre obyvateľov USA - pozn. prekl.).
 • Hláste nežiaduce účinky očkovania federálnej vláde USA (do VAERS) a do registra nežiaducich účinkov očkovania na stránke NVIC. Tieto hlásenia sú EXTRÉMNE dôležité a potrebné, ak chceme urýchliť zmeny (platí len pre obyvateľov USA. Nežiaduce účinky očkovania na Slovensku treba hlásiť ŠÚKL, RÚVZ a prípadne aj nám - pozn. prekl.).
 • Ak ste tehotná, dajte sa otestovať, či nemáte nákazlivú žltačku typu B. Ak ste nakazená, Vaše bábätko môže byť ohrozené nákazou žltačkou typu B a je kandidátom na očkovanie, takže by ste mali preskúmať všetky stránky tejto veci s Vaším lekárom.
 • Povstaňte na obranu svojho práva na informovaný súhlas. Ak si neprajete očkovanie Vášho bábätka krátko po pôrode, napíšte dodatok k "súhlasu s lekárskou starostlivosťou", ktorý podpisujete pred pôrodom pri príjme do nemocnice. Dopíšte do tohto formulára, že nesúhlasíte s očkovaním Vášho bábätka proti nákazlivej žltačke typu B na novorodeneckom oddelení nemocnice.
 • Aj keď očkovanie proti nákazlivej žltačke typu B môže byť "povinné" pre Vaše dieťa pred nástupom do školy, každý štát USA ponúka rôzne lokálne výnimky (zdravotné, náboženské a filosofické). Preskúmajte požiadavky na očkovanie vo Vašom štáte a zistite si, aké druhy výnimiek z očkovania si môžete vo Vašom štáte uplatniť (platí len pre obyvateľov USA - pozn. prekl.).

 


Preklad, korektúra prekladu a grafická úprava tohto článku trvali prekladateľovi približne 4 hodiny čistého času.