40 detí vo Veľkej Británii zabila MMR vakcína, skutočný počet však môže byť 10x vyšší

16.11.2010 00:01

WDDTY - What Doctors Don't Tell You - 27.X.2010

 

       Pôvodný článok "40 UK children killed by MMR – and the true picture could be 10 times worse"
       z angličtiny preložil Ing. Marián Fillo.

 

       40 detí zomrelo po bežnom očkovaní ako je MMR, a 2.100 ďalších utrpelo vážne nežiadúce účinky, museli priznať britské zdravotnícke úrady koncom októbra 2010 - a tieto čísla sú len špičkou ľadovca.

       Dve z očkovaných detí utrpeli trvalé poškodenie mozgu a 1.500 ďalších malo neurologické poruchy vrátane 11 prípadov zápalu mozgu a 13 prípadov epilepsie a kómy. Celkovo bolo vo Veľkej Británii za posledných 7 rokov hlásených 2.100 vážnych nežiadúcich účinkov očkovania.

       Britský Úrad pre reguláciu lekárskych a zdravotníckych výrobkov (Medicine and Healthcare Products Regulatory Authority = MHRA) bol donútený odhaliť tieto čísla na základe otázky novinára podľa zákona o slobodnom prístupe k informáciám.

       Skutočný stav je však pravdepodobne oveľa horší. MHRA zaznamenal iba tie prípady, ktoré mu lekári hlásili. Ak lekár neverí, že očkovanie spôsobilo daný zdravotný problém, nenahlási to. Jestvuje dôvodné podozrenie, že iba 10% všetkých úmrtí a poškodení zdravia spôsobených očkovaním je vôbec hlásených. V tom prípade to znamená, že len v samotnej Veľkej Británii 400 detí zomrelo a 21.000 utrpelo vážne poškodenia zdravia následkom očkovania. Skutočná situácia je oveľa horšia v krajinách ako USA, kde je očkovanie detí povinné.

       Koncom augusta 2010 bola britská vláda súdom donútená vyplatiť odškodné matke, ktorej syn utrpel ťažké poškodenia mozgu po očkovaní MMR vakcínou. Britské súdy práve prejednávajú ďalších 500 podobných prípadov.

       Tieto čísla predstavujú podstatný neúspech vo vzťahu medzi lekármi a rodičmi. Väčšina rodičov prijala uistenia lekárov a zdravotníckych úradov, že očkovanie je bezpečné a že robia všetko pre blaho ich dieťaťa a celej spoločnosti.

       Teraz budú zrejme rodičia menej náchylní veriť zapieraniu lekárov, že očkovanie je na vine.